Seçim Anketi Sonuçları

Güncel seçim anketi sonuçlarına göz atmadan önce “seçim anketleri güvenilir mi, bir anketin güvenilirliği nasıl ölçülür ve güvenilir anketler ile anket şirketleri nasıl tespit edilir” sorularının yanıtlarına göz atmak faydalı olacaktır…

Seçim Anketleri Güvenilir Mi?

Anketler, esasen nüfusun belirli bir konu veya yarışma hakkındaki görüşlerini temsil etmek için yapılır. Bir popülasyondaki herkesi yoklamak zordur. Bunun yerine, gerçek sonuçlara ulaşmak isteyen anketörler daha küçük bir alt kümeyi rastgele seçer ve araştırır. Doğru seçim yapıldığında, rastgele örnekleme, anketöre tüm nüfusun görüşlerini doğru bir şekilde tahmin etmesini sağlar. Bu tahmin, nüfusun yalnızca bir alt kümesinin araştırılmış olması nedeniyle anketin bulguları hakkındaki belirsizliği temsil eden bir sayı olan bir hata payı da içerir. Dolayısıyla bir anketin doğruluğu büyük ölçüde bir örneğin temsili doğasına bağlıdır. Görüşülen kişiler rastgele seçilmiş olmalıdır. Bu genellikle, görüşülen kişilerin herhangi bir “açıklanmayan” önyargı veya özelliklerinin sonuçları etkilemesine izin verme olasılığını önlemek veya azaltmak için yapılır.

Anketin Güvenilirliği Nasıl Ölçülür?

Genel olarak konuşursak, bir anketin doğruluğu, görüşülen kişilerin özelliklerinin, temsil etmeleri gereken grubun özelliklerine gerçekten ne kadar benzediğine bağlıdır. Örneğin, on sekiz yaşındakilerin yer aldığı ve bir seçimin sonucunu tahmin etmek için yaptıkları anket, oy kullanamayacakları için çok şüpheli olacaktır. Ayrıca, genel bir kural olarak, görüşülen kişi sayısı arttıkça, tahminin doğru olma olasılığı da artar. Diğer her şey eşit olduğunda, iki milyon seçmenden 100.000’lik bir seçim anketinin, aynı sayıdan 1.000’lik bir anketten daha doğru sonuçlar vermesi daha olasıdır. Genel bir kural olarak, anket ne kadar güncelse, anlamlı ve faydalı sonuçlar üretme olasılığı o kadar yüksektir.

Güvenilir Anketler ve Güvenilir Şirketleri

Güvenilir ve güvenilmez anket şirketleri ve anketler arasındaki farkı söylemenin yollarını özetlemek gerekirse:

 • Anket kuruluşu, herkesin güvenilir uygulamaları takip edip etmediğini belirleyebilmesi için prosedürlerini halka açıklıyor mu? Kuruluş, verilerini tarafsız analize sunmaya istekli mi?
 • Okuyucu, dikkatine gelen soruları ve anket sonuçlarını dikkatle incelemelidir. Sorular nötr bir tonda mı yoksa “yüklü” mü? Sorular gerçek ve mevcut durumlarla mı ilgili? Sadece varsayımlara dayalı görüşleri ortaya çıkarmayı mı amaçlıyorlar? Sorular ve cevaplar geçmiş, şimdiki veya gelecekteki durumlarla mı ilgili?
 • Anketlere kim sponsor oluyor? Sponsor, örneğin araştırma veya genel halkın refahı ile ilgilenen bir kuruluş mu? Yoksa kuruluş bazı özel grupların çıkarlarını destekleyen veriler mi topluyor?
 • Anket özel bir kuruluş tarafından yapılıyorsa, varlığı özel çıkarlara mı bağlı? Varlığı halkın desteğine mi bağlı? Büyük anketler, ancak tesadüfi hataların sınırları içinde doğru olmaya devam ettikleri sürece halkın güvenini koruyabilir.
 • Bulgularını düzenli olarak açıklayan özel sektöre ait anketler, sonuçlarının denetimi veya kontrolünden geçiyor mu?
 • Anket genellikle basit evet-hayır sorularının ötesine geçmeye çalışıyor mu? Halkın sorular üzerindeki tutumunu anlamaya çalışıyor mu? Sadece fikir ayrılığı hakkında rakamlar vermenin yanı sıra, (a) halkın konuyla ne ilgisi olduğunu, (b) halkın konuyla ilgili hangi bilgilere sahip olduğunu, (c) insanların bakış açıları için hangi nedenlere sahip olduğunu ve (d) insanların konu hakkında ne kadar yoğun hissettiklerini bulmaya çalışıyor mı?

Türkiye Seçim Anketleri Sonuçları 2022

Kadir Has Üni. Türkiye’nin Eğilimleri 2021 Raporu sonuçları…

Türkiye’nin en büyük sorunu, 2021:

 • Ekonomide yaşanan sorunlar: %22,7
 • Sığınmacılar: %17,9
 • Salgın: %15,8
 • Hak ve özgürlüklerin kısıtlanması: %7,3
 • Terör: %7,2

Kendinizi en yakın hissettiğiniz siyasal kimlik, 2021:

 • Türk milliyetçisi: %28
 • Atatürkçü: %27
 • Milliyetçi-Muhafazakar: %13
 • Muhafazakar: %12
 • Sosyal Demokrat: %6
 • Liberal Demokrat: %2
 • Seküler: %2
 • Sosyalist-Komünist: %2

Çocukken Türkçeden başka dil konuşma oranı:

 • Evet: %6
 • Hayır: %94

Amerika Seçim Anketleri 2022

Fivethirtyeight verilerine göre bazı oranlar…

Biden’a destekte değişim:

 • Amerika’da Biden’a destek oranı 23 Ocak 2021: %53
 • Amerika’da net Biden karşıtlığı oranı 23 Ocak 2021: %36
 • Amerika’da Biden’a destek oranı 18 Mart 2022: %42
 • Amerika’da net Biden karşıtlığı oranı 18 Mart 2022: %53

Kaynaklar

 • https://www.historians.org/about-aha-and-membership/aha-history-and-archives/gi-roundtable-series/pamphlets/em-4-are-opinion-polls-useful-(1946)/why-do-polls-get-different-results
 • https://projects.fivethirtyeight.com/biden-approval-rating/
 • https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/turkiye-egilimleri-web-basin.pdf
 • https://www.crf-usa.org/election-central/public-opinion-polls.html
 • https://www.vanderbilt.edu/unity/2021/01/11/polling-problems-and-why-we-should-still-trust-some-polls/
 • https://www.redlands.edu/bulldog-blog/2020/october-2020/are-election-polls-accurate/
 • https://www.insider.com/election-polls-accuracy-donald-trump-2021-1
 • https://news.miami.edu/stories/2020/09/are-political-polls-reliable.html
 • https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/08/05/key-things-to-know-about-election-polling-in-the-united-states/

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu