Ekonomi & Siyaset Bilimi

Bilgi Ekonomisi Nedir?

Bilgi ekonomisi, entelektüel sermayeye dayanan bir tüketim ve üretim sistemidir. Tipik olarak gelişmiş ülkelerdeki tüm ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümünü temsil eder. Bir bilgi ekonomisinde, bir şirketin değerinin önemli bir kısmı, çalışanlarının bilgisinin veya entelektüel sermayesinin değeri gibi maddi olmayan varlıklardan oluşabilir. Ancak, genel olarak kabul görmüş muhasebe ilkeleri (Generally accepted accounting principles, GAAP) şirketlerin bu varlıkları bilançolarına dahil etmelerine izin vermemektedir.

Bilgi Ekonomisinin Felsefi Arka Planı

Daha az gelişmiş ülkeler tarıma ve üretime dayalı ekonomilere sahip olma eğilimindedir. Gelişmekte olan bir ülke ise, imalat ve hizmet temelli ekonomiye sahiptir ve gelişmiş ülkeler hizmet temelli ekonomilere sahip olma eğilimindedir. Pek çok ülke ekonomisi, bu üç ana ekonomik faaliyet kategorisinin her birinden ancak o ülkenin zenginliğine göre farklı oranlardan oluşmaktadır.

Bilgi ekonomisi faaliyetlerinin örnekleri arasında araştırma, teknik destek ve danışmanlık sayılabilir.

Bilgi Çağında, dünya ekonomisi, onunla birlikte her ülkenin ekonomisinden en iyi uygulamaları getirerek bilgi ekonomisine yöneldi. Ayrıca, bilgiye dayalı faktörler, insan uzmanlığı ve ticari sırlar gibi bilgi kaynaklarının, ekonomik büyümede önemli faktörler olduğu ve önemli ekonomik kaynaklar olarak kabul edildiği, birbirine bağlı ve küresel bir ekonomi yaratır.

Beşeri Sermaye Olarak Bilgi Ekonomisi

Bilgi ekonomisi, eğitim ve bilginin, yani “insan sermayesi”nin, bireyler, işletmeler ve ekonomi için kar elde etmek için nasıl üretilip satılabileceği, üretken bir varlık veya işletme ürünü olarak hizmet edebileceğini ele almaktadır.

Ekonominin bu bileşeni, doğal kaynaklar veya fiziksel katkılar yerine entelektüel yeteneklere büyük ölçüde dayanmaktadır.

Bilgi ekonomisinde, entelektüel uzmanlığa dayanan ürün ve hizmetler, ekonomide bir bütün olarak yenilikçiliği teşvik ederek teknik ve bilimsel alanları ilerletmektedir.

Dünya Bankası bilgi ekonomilerini dört ayağa göre tanımlar:

  1. Girişimcilik için teşvik sağlayan ve bilgi kullanımı sağlayan kurumsal yapılar.
  2. Nitelikli işgücünün mevcudiyeti ve iyi bir eğitim sistemi.
  3. Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) altyapılarına erişim.
  4. Akademi, özel sektör ve sivil toplumu içeren canlı bir inovasyon alanı.

Akademik kuruluşlar,  araştırma ve geliştirme yapan şirketler (AR-GE), veriler için yeni yazılım ve her türde arama motorları geliştiren programcılar ve tedavileri geliştirmek için dijital verileri kullanan sağlık çalışanları bilgi ekonomisinin bazı ana bileşenleridir.

Çeviri Kaynağı

  • https://www.investopedia.com/terms/k/knowledge-economy.asp

(Bu yazıdaki bakış açıları; Turkau'nun genel görüşlerini ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Mehmet Demir

Hacettepe Ü. | Yönetim ve Organizasyon üzerine çalışır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu