Devlet Nedir? (Montevideo Sözleşmesi)

Devlet, merkezi bir hükumet tarafından yönetilen siyasi olarak örgütlenmiş bir bölgedir. Bu bölgelerdeki belirli bir durumda çeşitli işlevleri yerine getirmek için bağımsız organlar görevlendirilir. Genellikle organlar: Yürütme, yargı ve yasama organlarıdır. Bir devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi için vatandaşlara vergi koyma yetkisi vardır. Coğrafi kapsam dahilindeki kaynakların kullanımı, onları yeniden dağıtmaya karar verebilecek devlet tarafından yönetilir. Bir devlet Çin kadar büyük ve kalabalık veya Andorra kadar küçük olabilir. Bu bağlamda devlet; toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir milletin ya da milletlerin oluşturduğu oluşturduğu tüzel varlıktır.

Montevideo Sözleşmesi

1933 tarihli Montevideo Sözleşmesi, devletlerin uluslararası sistemde tanınmasına dair uluslararası hukuki düzenlemedir. Sözleşmenin 1. maddesine göre, uluslararası hukukun bir kişisi olarak devlet aşağıdaki niteliklere sahip olmalıdır:

 1. Kalıcı nüfus
 2. Tanımlanmış bölge
 3. Hükümet
 4. Diğer devletlerle ilişki kurabilme kapasitesi.

Uluslararası hukuk bir devleti tüzel kişi olarak tanır. Bu doğrultuda devletler, Montevideo Sözleşmesi’nin tanımına uyduğu ölçüde uluslararası sistemde tanınır.

Ayrıca bir bölgenin yeni bir devlet statüsüne kavuşması için mevcut devletler tarafından tanınması gerekir. Bu minvalde bir devletin uluslararası ilişkiler sisteminde var olup olmadığının nihai tespiti, söz konusu devletin Birleşmiş Milletler tarafından tanınmasıyla ortaya çıkmaktadır. Böyle bir başvuru güvenlik konseyi tarafından onaylanmalı ve mevcut üye devletlerin en az üçte ikisi tarafından lehte oy almalıdır.

Devletin Özellikleri

 • Devlet, belirli bir toprak parçası üzerinde kendi hukuk sistemini kuran ve hukukun süjelerinden biri olarak bu sistem içinde hareket eden bir kuruluştur.
 • Devlet biraz tüzel kişiliğe benzer. Bunun da bir kurgu – dokunulamayan, görülemeyen, sadece kağıt üzerinde ve insanların zihninde var olan bir konu olduğunu söyleyebiliriz.
 • Belirli bir bölgedeki bir grup insan kendi devletlerine sahip olduklarına karar verdiğinde ortaya çıkar. Ve bu devletin var olduğuna inandıkları ve bu tutuma göre hareket ettikleri sürece bu devlet vardır. Devletin, bir tüzel kişilik gibi, kendi çalışanları vardır; cumhurbaşkanı, parlamento üyeleri, hakimler, yetkililer.
 • Yasalar çıkarırlar, kararlar verirler, sınırları korurlar, suçluları yakalarlar, devlet mülkünü satarlar ve satın alırlar. Böylece devlet, sadece zihnimizde var olmasına rağmen, bireyler ve tüzel kişiler ile aynı hukuk konusu haline gelir. Ayrıca devlet, hukuk sisteminde bireyler ve tüzel kişilerle birlikte hareket etmekle kalmaz, aynı zamanda kanun ve tüzükler çıkararak bu hukuk sistemini kendisi oluşturur.

Hukuksal Bağlamda Devlet

“Devlet” kavramı bazen “ülke” kelimesiyle eş tutulmaktadır. Bazı durumlarda, bu kelimeler eş anlamlı olarak işlev görür. Ancak her birinin kendi kapsadığı alan vardır: Bir ülkeye genellikle nüfusu olan belirli bir bölge denir ve bir devlet bu bölgeyi ve bu nüfusu kontrol eden bir organizasyondur. Modern hukuk biliminde devlet, özellikleriyle tanımlanır. Buna göre, devletin bilimsel tanımı şuna benzer. Devlet, aşağıdaki özelliklere sahip bir örgüttür:

 • Nüfusun büyük bölümünden ayrılmış ve onun üzerinde gücü olan liderlik
 • Özel bir kontrol ve zorlama aygıtı
 • Bölge
 • Nüfus
 • Egemenlik
 • Devlet işlemlerinin genel olarak bağlayıcı niteliği (kanunlar, mahkeme kararları, vb.)
 • Meşru şiddet üzerinde tekel
 • Devlet hazinesinin ve vergilerin varlığı

Bir memur, yargıç veya vekilin kendi yetkisi yoktur, devletin tüm gücünü temsil eder. Her bir eylemini devlet adına gerçekleştirirler ve eylemleri sonucunda hak kazanan ve yükümlülük altına giren devlettir.

Referanslar

 • https://zakon.ru/blog/2016/11/03/pravovedenie_dlya_chajnikov_%E2%80%93_13_chto_takoe_gosudarstvo
 • https://www.britannica.com/topic/state-sovereign-political-entity
 • https://www.eduskunta.fi/EN/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/yhteiskunta/suomi-valtiona/Pages/Valtio-kasitteena.aspx

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu