Ekonomi & Siyaset BilimiJeopolitik

Diaspora Nedir?

Diaspora nedir, ne demek? Modern diaspora nedir? 21. yy dünyada diaspora örnekleri ve özellikleri...

Diaspora, aynı memleketten dağılmış veya başka topraklara göç etmiş insanlardan oluşan bir topluluktur. Çoğu zaman MÖ 6. yüzyılda İsrail Krallığından sürülen Yahudi halkıyla ilişkilendirilse de, bugün dünyada birçok etnik grubun diasporası bulunmaktadır. 

Diasporanın Özellikleri

  • Diaspora, anavatanlarından başka topraklara yerleşmek için zorunda bırakılan veya yurtlarını terk etmeleri için seçilen bir grup insandır.
  • Bir diasporadaki insanlar tipik olarak anavatanlarının kültürünü ve geleneklerini benimser, korur ve yaşatır.
  • Diaspora, savaşlar, köleleştirme veya doğal afetlerde olduğu gibi gönüllü göç veya zorunlu göç yoluyla da yaratılabilir.

Diaspora Tanımı

Diaspora terimi, “dağılmak” veya “yayılmak” anlamına gelen Yunanca diaspeirō fiilinden gelir. İlk kez Antik Yunan’da kullanıldığı gibi , diaspora fethedilen ülkeleri sömürgeleştirmek için anavatanlarından gönüllü olarak göç eden güçlü ülkelerden insanlara atıfta bulunan bir kavramdır. Bugün bilim adamları iki tür diasporayı kabul ediyor: zorunlu ve gönüllü. diaspora.

  • Zorunlu diaspora, genellikle savaşlar, emperyalist fetih veya köleleştirme gibi travmatik olaylardan veya kıtlık veya uzun süreli kuraklık gibi doğal afetlerden kaynaklanır. Sonuç olarak, zorunlu diasporadaki insanlar genellikle zulüm, kayıp ve anavatanlarına dönme arzusu duygularını paylaşırlar.
  • Buna karşılık, gönüllü diaspora, 1800’lerin sonlarında Avrupa’nın depresif bölgelerinden ABD’ye kitlesel göçmenlerde olduğu gibi, ekonomik fırsat arayışıyla anavatanlarını terk eden topluluklar olarak sınıflandırılabilir. Zorla yaratılan diasporadan farklı olarak, gönüllü göçmen gruplarının menşe ülkeleriyle yakın kültürel ve manevi bağlarını korurken, onlara kalıcı olarak geri dönme olasılığı daha düşüktür. Bunun yerine, ortak deneyimlere değer verirler, kendilerini güç olarak görürler. Bugün, büyük diasporanın ihtiyaçları ve talepleri, genellikle dış ilişkiler ve ekonomik kalkınmadan göçe kadar değişen hükümet politikalarını etkilemektedir. 

Yahudi Diasporası

Yahudi diasporasının kökenleri, Kral Sargon’un komutasındaki Asurların İsrail Krallığını fethedip yok ettiği MÖ 722 yılına dayanıyor. Sürgüne gönderilen Yahudi sakinler, Orta Doğu’ya dağılmışlardı. MÖ 597’de ve yine MÖ 586’da, Babil Kralı II. Nebukadnetsar çok sayıda Yahudiyi Yahuda Krallığından sınır dışı etti. MÖ 6’da Judea Roma egemenliğine girdi. Yahudilerin Yahudi krallarını korumalarına izin verirken, Romalı valiler dini uygulamaları kısıtlayarak, ticareti düzenleyerek ve insanlara giderek daha yüksek vergiler uygulayarak gerçek kontrolü sürdürdüler. MS 70’te Yahudiler, MÖ 73’te Roma’nın Masada kalesini kuşatmasıyla trajik bir şekilde sona eren bir devrim başlattı. Kudüs’ü yok ettikten sonra Romalılar Yahudileri Filistin’den sürdüler. Bugün Yahudi diasporası tüm dünyaya yayılmış durumdadır.

Çin Diasporası

Modern Çin diasporası 19. yüzyılın ortalarında başladı. 1850’lerden 1950’lere kadar çok sayıda Çinli işçi, Güneydoğu Asya’da iş aramak için Çin’den ayrıldı. 1950’lerden 1980’lere kadar, Çin anakarasındaki savaşlar, açlık ve siyasi yozlaşma, Çin diasporasının hedefini Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Avustralya gibi daha sanayileşmiş alanlara kaydırdı. Bu ülkelerdeki ucuz el emeğine olan talep tarafından yönlendirilen bu göçmenlerin çoğu vasıfsız işçilerdi. Bugün, büyüyen Çin diasporası, yüksek teknolojili küreselleşmiş ekonominin taleplerini karşılamak için ihtiyaç duyulan daha gelişmiş “çok sınıflı ve çok becerili” bir profile dönüşmüştür. Mevcut Çin diasporasının Çin, Hong Kong, Tayvan ve Makao dışında yaşayan yaklaşık 46 milyon etnik Çinli’den oluştuğu tahmin edilmektedir.

Afrika Diasporası

16. ve 19. yüzyılların Atlantik köleleştirilmiş insanlarının ticareti sırasında, Batı ve Orta Afrika’da 12 milyon kadar insan esir alındı ​​ve Amerika’ya gönderildi. Çoğunlukla çocuk doğurma yıllarındaki genç erkek ve kadınlardan oluşan yerli Afrika diasporası hızla büyüdü. Bu yerlerinden edilmiş insanlar ve onların soyundan gelenler, Amerikan ve diğer Yeni Dünya kolonilerinin kültür ve politikalarını büyük ölçüde etkiledi. Gerçekte, devasa Afrika diasporası ticaretten yüzyıllar önce başlamıştı ve milyonlarca Sahra Altı Afrikalı, istihdam ve ekonomik fırsat arayışı içinde Avrupa ve Asya’nın bazı bölgelerine göç etmişti. Bugün, yerli Afrika diasporasının torunları, dünya çapındaki topluluklarda ortak kültür ve mirasını korumaktadır. ABD Nüfus Bürosu’na göre, 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde yaklaşık 46,5 milyon Afrika diasporası yaşıyordu.

Robert Longley, 2019

Kaynaklar

  • Vertovec, Steven. “The Political Importance of Diasporas.” Migration Policy Institute. (June 1, 2005).
  • ”Ancient Jewish History: The Diaspora“ Jewish Virtual Library.
  • ”National African-American History Month: February 2017“ U.S. Census Bureau.
  • ”Chinese Diaspora Across the World: A General Overview“ Academy for Cultural Diplomacy.

Çeviri: https://www.thoughtco.com/diaspora-definition-4684331

___
(Bazı içeriklerde temsil edilen görüşler yazarlara aittir, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlginizi çekebilir:

Başa dön tuşu