Ekonomi

Tam İstihdam Nedir? Ekonomik Büyüme ile Arasındaki İlişki

Tam istihdam ve ekonomik büyüme hedefleri birbirinden farklıdır:

Tam istihdam, mevcut kaynakların kısıtlaması altında fiili üretim sınırını maksimum sınırlarına çıkararak iş fırsatlarından yararlanmayı ifade eder.

Ekonomik büyüme, ek kaynaklar geliştirerek üretim sınırının potansiyellerini yükselterek daha fazla istihdam fırsatı yaratmak anlamına gelir.

Tam İstihdam ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

  • Tam istihdam, statik bir kavramdır. Eldeki kaynaklar, teknoloji ve üretim yöntemleri ile ekonominin mevcut kapasitesinin tam olarak kullanılması anlamına gelir. Ekonomik büyüme ise dinamik bir kavramdır. Teknolojik ilerleme, sömürgecilerin yeni alanları sömürmesi, yeni bölgeler kazanmak, yeni yöntemler uygulamak vb. yollarla üretmek için gerekli olan kaynakların artırılması anlamına gelir. Bir bütün olarak ülkenin üretim olanakları sınırının yükseltilmesini içerir.
  • Tam istihdam hedefi, nispeten kısa süreli bir olgudur. Gelişmiş bir kapitalist ekonominin karşı karşıya olduğu döngüsel dalgalanmaların ortadan kaldırılması yoluyla ekonomik istikrarı hedefler. Ekonomik büyüme ise para politikasının uzun vadeli bir hedefidir. Amacı, halkın yaşam standardını iyileştirmek, ekonomideki gelir, çıktı ve istihdam düzeyini artırarak yoksulluğu ortadan kaldırmaktır. Bu hedef, büyük ölçüde az gelişmiş ülkelerin hükûmetleri tarafından benimsenmiştir. Ancak, gelişmiş bir ekonominin onu benimsememesi için hiçbir neden yoktur.

Teknik olarak, tam istihdam hedefi, bir ülkenin fiili çıktı programını makul bir ekonomik istikrarla üretim olanakları sınırına yükseltmeyi ifade eder. Bununla birlikte, ekonomik büyüme hedefi, fiili üretim programı ile birlikte üretim olasılığının sınırını yükseltmek anlamına gelir. Yapısal değişiklikleri içerir.

Tam istihdam hedefi, etkin talebin sürdürülmesine vurgu yapar; bu nedenle, bir iktisadi depresyon sırasında talep eksikliğinin düzeltilmesi anlamına gelir ve aşırı talep nedeniyle enflasyon olduğunda, onu frenlemek anlamına gelir. Bununla birlikte, ekonomik büyümenin amacı, etkin talebin bu şekilde sürdürülmesinden ziyade, mevcut emeğin üretken istihdamını güvence altına almak için gerekli olan tamamlayıcı kaynakların (toprak, sermaye vb.) hacmini artırmaya vurgu yapmaktadır.

Bu nedenle, tam istihdamı hedefleyen politikalar ile büyümeyi hedefleyen politikalar ille de aynı değildir ve açıkça büyümenin nedenine hizmet etmek için ayrı bir dizi önlem gerekebilir. Tam istihdamın büyümeyi teşvik ettiği ve işsizliğin onu engellediği genel olarak doğru olsa da, belirli durumlarda tam istihdamın maliyetler ve fiyatlar ile çalışanların moralleri üzerindeki etkisi büyümeye çok zararlı olabilir.

Dahası, tam istihdamın sona ermesi genellikle uzun vadeli gereksinimleri göz ardı eden kısa vadeli önlemlerle sağlanır. Örneğin, istihdam sağlamak adına iktisadi olmayan endüstrilerin yaratılması, büyümenin gereklerine aykırıdır, çünkü üretken kaynakları mümkün olan en iyi şekilde kullanmamaktadır.

Çeviri: https://www.yourarticlelibrary.com/employment/difference-between-objectives-of-full-employment-and-economic-growth/24838


(Bu içerik, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu