Ekonomide Depresyon Nedir? Ekonomik Depresyon Ne Demek?

Ekonomik depresyon, şiddetli ve uzun süreli bir durgunluk olarak tanımlanır. Durgunluk, ekonomik aktivitenin gerilediği bir durumdur. Azalan ekonomik aktivite, düşen üretim ve istihdam seviyeleri ile karakterizedir. Genel olarak, bir ülke ekonomisi iki veya daha fazla çeyrektir durgunluk yaşamaya devam ettiğinde buna ekonomik depresyon denir.

Ekonomik Depresyonu Anlamak

Bir ekonomideki üretkenlik seviyesi, bir depresyon sırasında önemli ölçüde düşer. Hem GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla) hem de GSMH (gayri safi milli hasıla), daha büyük iş başarısızlıkları ve işsizlikle birlikte negatif bir büyüme göstermektedir.

Bir durgunluk herhangi bir ekonomiye zarar vermeye devam ettiğinde, yerleşik süreç, yatırımcılar ve tüketiciler arasında güven kaybı nedeniyle yatırımın yanı sıra tüketim harcamalarında daha fazla kesintiyi tetikler.

Ayrıca, mali kriz, kredi mevcudiyetinin azalmasına neden olabilir. Para biriminin göreceli değerinde aşırı dalgalanmalar meydana gelir. Genel ticaret azalır. 1929 Büyük Buhranı, ekonomi tarihindeki bir bunalımın en klasik örneği olarak kabul edilir.

Kaynaklar

  • economictimes.indiatimes.com/definition/depression

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu