Ekonomik Durgunluk (Resesyon) Nedir?

Ekonomik daralmayı (küçülmeyi) ifade eden ekonomik durgunluk (resesyon), ekonomik olarak reel (enflasyon etkisinden arındırılmış) Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın, üst üste en az 2 çeyrekte yani (en az 6 ay) negatif büyüme kaydetmesidir. Ekonomideki durgunluk, ekonomideki mal ve hizmet üretiminin azaldığı, yani ekonomik faaliyette uzun ve önemli bir düşüşün olduğu bir dönemdir.

Durgunluk şu şekilde yansıtılıyor: GSYİH (gayri safi yurtiçi hasıla); nüfus geliri; işsizlik; üretim; satış.

Üretimde bir gerileme, genellikle firmaların daha az işçiye ihtiyaç duyacağı anlamına gelir, bu nedenle toplu işten çıkarmalar meydana gelebilir ve bu, işsizliğin artmasına neden olur. Genellikle, bu tür ekonomik gerileme “şoklar” tarafından tetiklenebilir – bunlar beklenmedik olumsuz olaylardır (doğal afetler, terörist saldırılar, önemli doğal kaynaklar için fiyat artışları, korona salgını vb.).

Ekonomideki Durgunluğun Nedenleri

Birçok finansal, ekonomik ve psikolojik faktör herhangi bir durgunlukta rol oynayabilir. Aşırı borçlanma ve riskli kredilere borçlanma gibi mali nedenler, 2007-2008 ABD mali krizi sırasında olduğu gibi, kesinlikle ekonomide bir durgunluğa katkıda bulunabilir. Ayrıca, durgunluk tedarik zincirlerindeki (enerji veya ulaşım) ciddi şoklardan etkilenebilir.

Bu aynı zamanda diğer tüm sektörleri de etkiliyor. Piyasa faiz oranları da durgunluğun ekonomik itici gücü olabilir. Psikolojik faktörler, örneğin: patlama yıllarında aşırı yatırımcı bolluğu; yatırımcıların, işletmelerin, tüketicilerin gerçekçi olmayan beklentileri vb. Herhangi bir, hatta minimum düzeyde piyasa çöküşünü izleyen genel karamsarlık.

Resesyonun Sonuçları

Bir resesyonun ekonomi üzerindeki etkisi, ne kadar uzun ve ne yoğunlukta sürdüğüne bağlıdır. Resesyonun başlıca sonuçları şunlar olabilir: Artan işsizlik; artan eşitsizlik ve göreli yoksulluk; gelirde azalma (örneğin, ücretlerde veya haftada çalışılan saat sayısında azalma); düşen fiyatlar (örneğin, konut fiyatları veya borsa çöküşü); üretimde uzun vadeli bir düşüşe (GSYİH’ye yansıyan) ve sonuç olarak işletmelerin iflasına yol açan yatırımda bir azalma; kamu dış borcundaki artış (vergi gelirlerindeki düşüşle eş zamanlı olarak sosyal yardımlara yapılan hükümet harcamalarında artış).

GSYİH

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, belirli bir dönemde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam değeridir; genellikle önceki yıl / çeyrek / üç aylık dönemle karşılaştırılır. Toplam yerli üretimin bir ölçüsü olan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülkenin belirli bir dönemdeki ekonomik durumunu anlamaya yardımcı olur. GSYİH’da önemli bir düşüş, ülkede bir krize işaret eder.

Son Tipik Küresel Krizler

Korona Krizi 2020

Dünyadaki birçok uzmanın tahminlerine göre aynı şeyi duyabilirsiniz: En uzun ve en güçlü kriz, yeni tip koronavirüsün yayılmasıyla ilişkilendirilen 2020 krizi olacak. Onlara göre 2007-2008’de Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan mali krizi aşacak ve birçok ülkeyi etkileyecek.

Dünya Mali Krizi 2007-2008

Bu kriz, emlak piyasasındaki çöküşün bir sonucu olarak ABD’de ortaya çıktı. Uluslararası finans sistemini yok etmekle tehdit etti. Tamamen (veya neredeyse) iflas etti: birkaç büyük yatırım ve ticari banka; ipotek kreditörleri; sigorta şirketleri ve daha fazlası.

Kaynaklar

  • uznaychtotakoe.ru/recessiya/

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu