Finansal Analiz Nedir? Neden Önemlidir?

Finansal analiz, şirketlerin, programların, harcamaların ve finansla ilgili diğer faaliyetlerin performanslarını ve uygunluklarını değerlendirmek için gözden geçirilme yöntemidir. Finansal analiz genellikle bir işletmenin parasal bir yatırımı garanti edecek kadar istikrarlı, çözücü, sıvı veya rekabetçi olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Finansal Analiz Neden Önemlidir?

Finansal analiz, ekonomik eğilimleri değerlendirmek, para politikaları belirlemek, uzun vadeli iş faaliyet planları oluşturmak ve yatırım projelerini veya şirketleri belirlemek için kullanılır. Bu, finansal sayılar ve veri sentezi kullanılarak elde edilir. Bir finansal analist, bir şirketin mali tablolarını – gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosu gibi – incelemelidir.

Finansal verileri değerlendirmenin en yaygın yöntemlerinden biri, finansal tablolardaki verilerden diğer firmalarınkilerle veya şirketin geçmiş çıktılarıyla karşılaştırılacak oranlar elde etmektir.

Örneğin, varlıkların getirisi, bir işletmenin varlıklarını kullanırken ne kadar verimli olduğunu ve kârlılığın bir ölçüsü olarak belirlemek için kullanılan standart bir orandır. Aynı sektördeki birkaç şirket için bu oran hesaplanabilir ve daha önemli analizin bir parçası olarak birbirleriyle karşılaştırılabilir.

Kurumsal finansman için, muhasebe departmanı araştırmayı şirket içinde gerçekleştirir ve şirketin karar verme sürecini geliştirmek için bunu yönetimle paylaşır. Bu dahili analiz biçimi, gerçekleştirilmeye değer projeleri belirlemek için Net Bugünkü Değer (NPV) ve İç Getiri Oranı (IRR) gibi oranları içerebilir.

Kaynaklar

  • cleartax.in/g/terms/financial-analysis
  • turkau.com/finansal-planlama-nedir/
  • turkau.com/finansal-ekonometri/

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu