GSYİH Nedir? Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hakkında Bilgi

GSYİH, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla anlamına gelir. Basitçe, bir ulusun belirli bir süre boyunca ürettiği tüm mal ve hizmetleri ifade eder. Değer ve yerel para birimi cinsinden hesaplanır. Kendi başına pek bir anlam ifade etmeyebilir. Ancak, konuyu böldüğümüzde daha net hale geliyor.

 • Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), ekonomide satılan tüm mal ve hizmetlerin belirli bir süre içindeki değerini ifade eder.
 • Negatif GSYİH büyümesinin art arda iki çeyreği ekonomik durgunluk olarak sınıflandırılır.
 • GSYİH’nın dört ana bileşeni vardır: Tüketim, Yatırım, Devlet Harcamaları ve Net İhracat.

GSYİH Hakkında Bilgiler

GSYİH tanımı nedir?

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), belirli bir para biriminde ölçülen, bir ulusun ürettiği ve ürettiği şeydir. O halde haberlerde GSYİH’yı gördüğünüzde; bu, basitçe, ülkedeki herkesin belirli bir süre boyunca ekonomiye katkıda bulunduğu şeydir.

GSYİH Nedir Ve Nasıl Hesaplanır?

Belirli bir süre boyunca ülkedeki tüm ekonomik faaliyetlerin ölçülmesinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH). Başka bir deyişle, yapılan her şeyi hesaplar. Formül kullanılarak hesaplanabilir:

GSYİH = C (Tüketim) + I (Özel Yatırım) + G (Devlet Harcamaları) + X (Net İhracat (İhracat – İthalat))

GSYİH Ne İçin Kullanılır?

Merkez Bankaları, GSYİH’yi merkezi faiz oranlarını artırmak veya düşürmek için bir sinyal olarak kullanma eğilimindedir. Ayrıca bunu ne zaman daha fazla para üretmeye başlaması gerektiğinin bir göstergesi olarak kullanırlar, aksi takdirde Niceliksel Kolaylaştırma olarak bilinir. Hükümetler ayrıca ekstra harcama gerekip gerekmediğini belirlemek için bunu kullanır. Örneğin, bir durgunluk sırasında birçok iş kaybedilecek. Hükümet, bir dizi bayındırlık işleri programları başlatarak yanıt verebilir.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Hakkında Bilgiler

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), her yıl kaç ürün / hizmet ürettiğini hesaplayarak bir ülke ekonomisinin genel sağlığını ölçer. Sonuç olarak, işletmelerin nasıl gittiğine dair iyi bir gösterge sağlar.

GSYİH, politika yapıcılar için önemli bir araçtır çünkü bir ülke daha az mal ve hizmet üretmeye başladığında, bir şeylerin yanlış olduğunu gösterir. Genel olarak bu, iş döngüsünün iniş ve çıkışlarını yansıtır.

GSYİH ne için kullanılır?

GSYİH, ekonominin ne kadar iyi gittiğini ölçmek için kullanılır ve bu da işletmelerin performansı, karlılık, istihdam ve genel ekonomik sağlıkla yakından bağlantılıdır. Politika yapıcılar bunu ne zaman harekete geçeceklerine dair bir gösterge olarak kullanır.

Düşen GSYİH, ekonominin kötü gittiğini ve teşvik edilmeye ihtiyacı olduğunu gösterir. Örneğin, merkez bankaları azalan GSYİH’yi faiz oranlarını düşürmek için bir sinyal olarak kullanıyor. Başka yerlerde, politikacılar bunu vergileri düşürmek veya hükümet harcamalarını artırmak için bir sinyal olarak kullanabilir. Her ikisi de çok farklı sonuçlara sahip olmasına rağmen, iş döngüsünün olumsuz etkisini azaltmayı hedefliyor.

GSYİH düşerken, ekonomide daha az mal üretiliyor. Bir ulusun zenginliği ürettiği malların sayısına göre belirlendiğinden, bu oran ne kadar düşükse, yarattığı servet de o kadar düşük olur. Bu nedenle, bir millet daha az zenginlik ürettiğinde, o insanların o memleketteki hayatları daha kötü olacaktır.

Örneğin, bir ülke 1. yılda 1.000 portakal üretebilir. Bununla birlikte, 2. yılda yalnızca 500 portakal üretir – bu, düşük üretim seviyesinin bir sonucu olarak ulusun daha fakir olduğu anlamına gelir. Bu, ekonomide dolaşacak daha az mal olduğu anlamına gelir.

GSYİH’nın Özellikleri

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 4 bileşenden oluşur: Tüketim; Yatırım; Devlet harcamaları; ve Net İhracat. Bunların hepsi bir ölçüm olarak GSYİH oluşturmaya hizmet eder. Bunlara aşağıda daha detaylı bakalım.

GSYİH’de Tüketim (C) nedir?

Tüketim, ‘Devlet Tüketimi’ ile karıştırmamak için genellikle ‘Özel Tüketim’ olarak adlandırılır. Bu nedenle tüketiciler tarafından yapılan tüm alışverişleri içerir.

Bu, yiyecek, kira, enerji, giyim, eğlence, eğitim, iletişim taşımacılığı ve kuaför veya sigorta gibi diğer hizmetler gibi bir dizi satın almayı kapsar. Ancak yeni konut alımı yatırım olarak sayılır.

Para harcadığınız her şey genellikle ‘özel tüketim’ olarak sayılır. Aynı zamanda, iki önemli istisna vardır: sermaye malları ve yatırım varlıkları.

Sermaye malları, tüketici için nihai malları yaratmak için kullanılan mallardır. Başka bir deyişle, tüketici onları tüketmez, daha çok tüketim malları yaratmak için üretim sürecinin bir parçasıdır. Örnekler arasında saç kesme makineleri, baskı makineleri, endüstriyel makineler veya ofis binaları bulunur. Esasen, tüketici ürünleri yaratmaya yardımcı olan ürünlerdir.

Yatırım fonları, hisse senetleri, tahviller, gayrimenkuller ve 401 (k) s ve IRA gibi emeklilik tasarruf hesaplarını kapsayan yatırım varlıkları da vardır. Bunlar, kendi başlarına özel tüketim olarak sayılmayan tüm yatırım türleridir. Bunun yerine özel bir yatırım olarak kabul edilir.

DAHİL EDİLENLER DAHİL EDİLMEYENLER
 • Gıda
 • İçmek
 • Kira
 • Enerji
 • Sigorta
 • Giyim
 • Boş zaman
 • İletişim
 • Ulaşım
 • Sermaye malları
 • Yatırım Varlıkları

Tüketim Neden Önemlidir?

Tüketim, GSYİH’nın çok büyük bir bileşeni olduğundan, herhangi bir dalgalanma, genel ekonominin nasıl performans gösterdiğine dair güçlü bir gösterge sağlar. Örneğin, tüketim düştüğünde, genel istihdam üzerinde bir baskı olması muhtemeldir. Daha az insan mal satın alıyor, bu da işverenlerin bu malları sağlamak için daha az personele ihtiyaç duyduğu anlamına geliyor.

Bu nedenle, yalnızca dünyadaki perakendecileri değil, aynı zamanda bu perakendecilere tedarik sağlayan firmaları da etkileyen tüm tedarik zincirini etkileyebilir. Aksine, tüketim arttığında, daha fazla talep olduğu ve dolayısıyla daha fazla iş yaratıldığı anlamına gelir. Daha fazla insan mal talep ediyor, bu nedenle tedarikçilere giderek daha fazla işçi üretmeleri için bir sinyal gönderiyor.

Ama Tüketim O Kadar Önemli Değil

Tüketim, parasını istihdamdan elde eden tüketicilerden gelir. Bundan önce, işverenler tüketicilere bir ücret sağlar. Buna karşılık, bu işletmeler bankalardan borç para alıyor ve bu bankalar kısmi rezerv sistemiyle para üretiyor.

Dolayısıyla, işletmeler yatırım yapmaya istekli olduklarında, daha fazla borç yaratılır ve dolayısıyla ekonomideki toplam para arzı genişler. Bu, para daha geniş ekonomiden süzülürken tüketimi olumlu yönde etkileyebilecek bir enflasyonist etki yaratabilir.

Buna karşılık, işletmeler yatırımı azalttığında, para arzı azalır, bu da ekonominin etrafında daha az nakit dolaştığı anlamına gelir. Buna karşılık, daha az insanın mallara harcayacak daha az parası olduğundan, bunun ekonomi üzerinde depresif bir etkisi olabilir.

Dolayısıyla, para arzı arttığında, tüketicilerin harcayabileceği daha fazla para vardır. Ancak, bu öncelikle daha fazla yatırım yapan işletmelerden gelmelidir. Aslında, işletmeler daha fazla işe, fabrikaya veya ofise yatırım yapmazlarsa, tüketicilerin harcayabileceği daha az para vardır.

GSYİH’de Yatırım (I) Nedir?

Yatırım genellikle ‘Brüt Sabit Sermaye Oluşumu’ veya kısaca GFCF olarak adlandırılır. Alternatif olarak buna ‘Özel Yerli Yatırım’, ‘Gayri Safi Sermaye Oluşumu’ veya ‘Toplam Yatırım’ diyebiliriz.

GSYİH’nın bir parçası olarak, makine ve imalat ekipmanı gibi varlıklar olan sermaye mallarını içerir. Ancak, onları yaratmak için kullanıldıkları için tüketim mallarından farklıdırlar. Başka bir deyişle, tüketicinin satın alabileceği bir şeyi sağlamak için kullanılabilecek her şey, sermaye malı olarak sınıflandırılabilir. Buna karşılık, bir yatırım olarak sınıflandırılırlar.

Özel yatırım dört kategoriye ayrılabilir:

 • Fikri mülkiyet
 • Yeni binalar ve yapılar
 • BİT ekipmanı ve diğer makine ve ekipman
 • Taşıma ekipmanı

Bu kategoriler daha sonra aşağıdaki gibi daha da bölümlere ayrılabilir:

Yatırım Kategorileri

Varlık İÇERİK Tanım Örnekler
Konutlar Rezidanslar, evler ve diğer meskenler Konutlar, garajlar gibi ilgili yapılar ve konutlara geleneksel olarak monte edilen tüm kalıcı armatürler dahil olmak üzere, tamamen veya öncelikli olarak konut olarak kullanılan binalar veya binaların belirlenmiş kısımlarıdır. Evler, mobil evler ve karavanlar. Bununla birlikte, konutların cezaevleri, yatılı okullar veya hastaneleri içermediğine dikkat edilmelidir.
Ulaşım Taşımacılık için kullanılan ekipmanlar Taşıma ekipmanı, insanları ve nesneleri taşımak için kullanılan her türlü ekipmandan oluşur. Motorlu taşıtlar, römorklar, gemiler, trenler, tramvaylar, uçaklar, motosikletler ve bisikletler
Fikri mülkiyet ürünleri (IPP) Araştırma ve Geliştirme Bu, geliştiricilerin mal ve hizmet üretirken kendi çıkarları için pazarlayabilecekleri veya kullanabilecekleri bilgi stokunu artırmak için yaratıcı çalışmalara yapılan harcamaların değeridir. Yeni bir uçak için yazılım programlarının veya tasarımın geliştirilmesi
Maden arama Bu, petrol ve doğal gaz arama ve petrol dışı mevduat için yapılan harcamaların ve yapılan keşiflerin müteakip değerlendirmesinin değeridir. Lisans ve satın alma maliyetleri, değerlendirme maliyetleri, test sondajı ve sondaj maliyetleri
Yazılım ve Veritabanları Yazılım, hem sistemler hem de uygulama yazılımları için bilgisayar programlarından ve destek sistemlerinden oluşur. Microsoft Office ve VLC Media Player gibi paketler
Eğlence Bu, drama performanslarının, radyo, televizyon programlarının, spor etkinliklerinin vb. Kaydedildiği ve somutlaştırıldığı orijinal filmler, kayıtlar, el yazmaları, kasetler vb. İçerir. Filmler, kasetler, kayıtlar, radyo ve televizyon programları ve kitaplar
Diğer binalar ve yapılar ve transfer maliyeti Başka yerde bulunmayan binalar Diğer binalar konut olmayan binalar, endüstriyel binalar, ticari binalar, eğitim binaları ve sağlık yapılarıdır. Okullar, hastaneler, hapishaneler, dini, spor, eğlence ve topluluk binaları
Yazılım ve Veritabanları Yazılım, hem sistemler hem de uygulama yazılımları için bilgisayar programlarından ve destek sistemlerinden oluşur. Microsoft Office ve VLC Media Player gibi paketler
Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanı (BİT) ve diğer makine ve ekipman BİT Bu, temel olarak bilgisayar donanımı ve bilgisayarlar ve cep telefonları gibi telekomünikasyon ekipmanından oluşur. Bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları ve oyun konsolları
Silahlar dahil diğer makine ve teçhizat Diğer makine ve teçhizat, genel veya özel kullanıma yönelik tüm teçhizat ve makinelerden oluşmaktadır. Genel kullanım makineleri, motorları, türbinleri, fırınları vb. İçerir. Özel kullanım makineleri, madencilik, ev aletleri, tarım ekipmanları vb. İçin makineleri içerir. Tipik olarak büyük elektronik ekipman (örneğin, mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan ekipman)
Ekili Ekili varlıklar, üreme amaçlı hayvancılıktır (balık ve kümes hayvanları dahil) Kesim için olmayan hayvancılık, meyve bahçeleri, üzüm bağları, mandıra taslağı

GSYİH’de Devlet Harcaması (G) nedir?

GSYİH’nın bir parçası olarak, hükümet harcamaları, transfer ödemeleri hariç olmak üzere, hükümetin para harcadığı her şeyi içerir. Sosyal güvenlik, konut yardımı veya işsizlik yardımı gibi halka yapılan herhangi bir ödemeyi kapsamaz. Tüketiciye para aktardığı, ancak herhangi bir değer katmadığı için; tedbirin dışında tutulmuştur.

Sağlanan mal veya hizmet olmadığından, devlet transferleri GSYİH ölçümlerine dahil edilmemiştir. Ek olarak, bu aynı zamanda çift sayımı önlemek için de yapılır. Örneğin, para bir haneye transfer edildiğinde, o hane daha sonra parayı harcar ve bu da tüketime sayılır. Bu ödemeler sayılsaydı, hem hükümet harcamalarını hem de nihai tüketimi içerecekti.

Devlet harcamalarına dahil olanlar şunlardır: genel hükümet tarafından satın alınan veya üretilen ve tüketim amacıyla doğrudan özel hanelere sağlanan mal ve hizmetlerin değeri. Buna yol bakımı, eğitim, kanun yaptırımı, savunma, hukuk ve diğer altyapı harcamaları gibi hizmetler dahildir.

Devlet Harcamaları Neden Önemlidir?

Devletharcamaları, önemli yan etkileri olduğu için önemlidir. Çok fazla harcama, fonları özel sektörden uzaklaştırdığı için zararlı olabilir. Aynı zamanda onları verimli veya etkili bir şekilde kullanamayabilir.

Öte yandan John Maynard Keynes, ekonomik durgunlukta hükümet harcamalarının azalan talebi karşılayabileceğini savundu. Fikir, ekonomik düşüşün kısa vadeli etkilerini azaltmaktı. İnsanlar daha az harcadıkça, hükümet talebin azalmasını telafi etmek için devreye girecektir; böylece ekonomiyi destekliyor.

Hükümetler daha fazla harcama yapar, bu nedenle istihdamı ve dolayısıyla ürün ve hizmetlere olan taleplerini artırır. Bununla birlikte, özel işletmelerin dışında kalmanın yarardan çok zararı olabilir.

GSYİH’de Net İhracat (İhracat (X) – İthalat (M)) Nedir?

Net ihracat, bir ulusun toplam ticaretini ölçer. Bunun formülü, ticaret dengesi olarak da bilinen ihracattan (İhracat – İthalat) ithalatın kaldırılmasıyla hesaplanır. Örneğin, bir ülke ihracatından daha fazlasını ithal ederse, o zaman negatif bir ticaret dengesi oluşur. İthal ettiğinden daha fazlasını ihraç ederse, pozitif bir ticaret dengesi vardır – yani yurtdışına getirdiğinden daha fazla mal satar.

Olumlu bir dış ticaret dengesi varsa, net ihracatın GSYİH üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Ülke yurtdışında satın aldığından daha fazla mal satıyorsa, bu, GSYİH’ye faktörlü net bir servet transferi olduğu anlamına gelir. Buna karşılık, ülke yurt dışından sattığından daha fazlasını satın alırsa, yurtdışında olumsuz bir servet transferi olur ve bu da GSYİH üzerinde aşağı yönlü bir baskı oluşturur.

Net İhracat Neden Önemlidir?

Net İhracat iki şeyden birini gösterebilir: ithalata dayanan bir ülke veya ihracata dayalı bir ülke. Bir ülke ihracattan daha fazla ürün / hizmet ithal ettiğinde, bu bir ticaret açığı olarak bilinir. Bu, döviz kurunu etkilediği için önemlidir.

Örneğin ABD Çin’den ürün alırken yurtdışına dolar gönderiyor. Çinli işletmeler ABD dolarını biriktirebilir veya bunları yerel para birimi olan Çin Yuanı’na dönüştürebilir. Bu, döviz piyasalarına ABD dolarının talep edilmediğine dair bir sinyal göndererek değerini düşürür.

Teorik olarak, bu bir dengeleme etkisi yaratmalıdır. ABD ihracatından daha fazlasını ithal ettiği için para birimi zayıflamaya başlamalıdır. Buna karşılık, ithalatı daha pahalı hale gelir ve ihracatı diğer ülkelere daha ucuz hale gelir. İthalat daha pahalı hale geldikçe iç talep düşerken, diğer ülkeler ihracat daha ucuz olduğu için daha fazlasını talep eder .

Bu mekanizmanın çalışmasını engelleyen birkaç faktör vardır. Her şeyden önce, para manipülasyonunun bir unsuru vardır; özellikle Çin’den. İkincisi, ABD esasen dünyanın çoğu için ikinci para birimidir. Bir çok borç, gücünü artıran ABD dolarına dayanmaktadır. Üçüncüsü, Forex yatırımcıları arasında fiyatlar üzerinde etkisi olabilecek çok sayıda spekülasyon var.

Kaynakça

 • https://boycewire.com/what-is-gdp/

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu