Hakkında

Bilginin farklı çevrelerden insanlara ulaşabildiği ve insanların düşüncelerini birbiriyle paylaşabildiği yerler, aydınlanma merkezi işlevi taşır. 21. yüzyılda söz konusu işlevsellik, genel ağdadır. Turkau, interneti bu kapsamda kullanmayı amaçlamakta ve 2019’dan bu yana Türk Aydınlanması ve Uygarlığı konularında araştırma yazıları, bilimsel makaleler, derlemeler, çeviriler, sözlük tanımları, blog yazıları, deneme yazıları vb. yayınlamaktadır. 

▲ ▼

Turkau, temel olarak dünyamızın kadim uygarlıklarından birinin bânisi olan Türklüğün, 21. yüzyılda kendi yapısına uygun olarak, yeniden aydın ve çağdaş bir uygarlık merkezi haline gelebilmesini gaye edinmektedir. Bu doğrultuda ortak kabullerimiz, meritokrasi, sosyal devlet, inkılapçılık, gelişimcilik, sosyal inşacılık, yeşilcilik, siyasetüstülük, toplumculuk, çok kutupluluk, millî-devlet ve gelecekçilik olarak özetlenebilir.

▲ ▼

Turkau tarihî metinlere ve geçmişteki mütefekkirlere önem vermektedir. Zira Ahmet Hamdi Tanpınar’ın dediği gibi: “Her büyük medeniyet, kendinden önceki devirlerden efsaneleştirdiği birtakım kahramanları seçer ve kendi diyalektiğinin dayandığı mütefekkirleri benimser.” Çünkü aydın, geçmiş deneyimlerden ve zengin örneklerden yararlanır. Öte yandan biliyoruz ki: Aydın, mekan ve zamanın farklı bir ölçeğinde yaşadığından yaratıcı olmak zorundadır. Albert Einstein’in “Entelektüel gelişim, doğumla başlamalı ve yalnızca ölümle sona ermelidir.” sözü de önemlidir; öğrenme ve aydınlanma daimidir. Bu doğrultuda Ortega y Gasset’in “Hazır olana kadar yaşamayı erteleyemeyiz. Yaşamın belirgin özelliği, herhangi bir olası erteleme olmaksızın ‘burada ve şimdi’ olarak aciliyetidir.” sözleri Turkau için harekete geçirici mahiyette olmuştur. 

▲ ▼

Turkau’da yazar olmak, yazı göndermek, şikayette veya öneride bulunmak vb. istekleriniz için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.


TURKAU © Hazırlayan: Mustafa Sarıkaya

Başa dön tuşu
Kapalı