Hakkımızda

Turkau.com, 2019 yılında Türk Aydınlanması ve Uygarlığı konularında araştırmalar yapmak amacıyla kurulan; ilgili ana başlıklar altında Türk Dünyası merkezli olarak araştırma yazıları, bilimsel makaleler, derlemeler, çeviriler, sözlük tanımları, blog yazıları vb. yayınlayan bağımsız bir sosyal bilimler sitesidir. 

Site yazar kadrosu, ilgili konularda araştırmaları, çalışmaları veya entelektüel ilgileri bulunan kişilerden ve üniversitelerin ilgili bölüm öğrenci ve mezunlarından oluşmaktadır. 

Turkau.com, -Aydınlanma ve Uygarlık- perspektifiyle kültür/fikir/sanat konularını ele alan her alanda içerik hazırlamaktadır.

Çevrimiçi Arşiv ve Think Tank Merkezi

İnsanlığın var olduğu bilinen en eski zamanlardan bugüne bilginin farklı kesimden insanlarla buluşabildiği ve insanların fikirlerini paylaşabildiği mecralar, aydınlanma merkezi işlevi taşımaktadır. 

21. yüzyılda, söz konusu işlevsellik, istisnai durumlar olmakla beraber her yerde, ucuz ve hızlı erişim olanakları ile internettedir.

Turkau.com bu kapsamda internette bilgiyi toplamaya, işlemeye, yaymaya katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Türk aydınlanması ve Türk uygarlığı veri arşivini zenginleştirmek için; kısa veya uzun, akademik veya deneme vb. formatlarda uygun yazılar, sitemizde yayınlanmakta ve sosyal ağlarda paylaşılmaktadır.


Aydın Rota

TURKAU, dünyanın kadim uygarlıklarından birinin bânisi olan Türklüğün, 21. yüzyılda kendi sosyokültürel ve manevi yapısına uygun olarak, yeniden aydın ve çağdaş bir uygarlık merkezi haline gelebilmesi adına çalışmalar yapmayı hedeflemektedir. Kültür ve medeniyetleri değerlendirirken ortak evrensel (genel-geçer) bir ölçüt olamayacağına; her milletin kendi şartlarının gerektirdiği bazı aşamaları izleyerek aydınlanma ve çağdaşlaşma yaşayacağına inanmaktadır ve bu doğrultuda çalışmaktadır.

Türk Uygarlığı

19. yüzyılın sonlarına doğru Türk aydınlanma ve çağdaşlaşma hareketinin öncülerinden Kırımlı İsmail Gaspıralı, “Milletimiz büyük millettir. Zaman, mekan, mesafe tesirleriyle fırka fırka ayrılıp birbirini bilmez ve anlamaz dereceye geldiği ve Türk ismi alisini unutup kimi Tatar, kimi Karapapah, kimi Kazak, kimi Tarança namları ile dağılıp ufaldıkları malumdur.” diyerek Türklüğün portresini çizmiştir. Bu sözün izinde; Türk uygarlığının, Sibirya’dan Hindistan’a – Ortadoğu’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada siyasi, kültürel, ekonomik varlığı bulunan bir milletin uygarlığı olduğu gerçeğini esas alıyoruz.

Aydınlanmanın Ocağına Giden Yol

< Geçmişteki Metinler > “Her büyük medeniyet, kendinden önceki devirlerden efsaneleştirdiği birtakım kahramanları seçer ve kendi diyalektiğinin dayandığı mütefekkirleri benimser.” diyen Ahmet Hamdi Tanpınar’a katılıyor ve geçmişteki büyük mütefekkirlerin ve ilim adamlarının fikirlerini önemsiyoruz, onlardan besleniyoruz.

< Yaratıcılık > Aydın, geçmiş deneyimlerden ve zengin örneklerden yararlanır. Öte yandan biliyoruz ki: Aydın, mekan ve zamanın farklı bir ölçeğinde yaşadığından yaratıcı olmak zorundadır.

< Entelektüel Süreklilik > Gerekli olan bu yaratıcılık sırasında Albert Einstein’in “Entelektüel gelişim, doğumla başlamalı ve yalnızca ölümle sona ermelidir.” sözünü önemsiyoruz.

< Ertelenemezlik > Bu doğrultuda Ortega y Gasset’in “Hazır olana kadar yaşamayı erteleyemeyiz. Yaşamın belirgin özelliği, herhangi bir olası erteleme olmaksızın ‘burada ve şimdi’ olarak aciliyetidir.” sözleri Turkau.com’un kuruluşunda harekete geçirici mahiyette olmuştur.

Yazarlık Başvurusu


TURKAU © Hazırlayan: Mustafa Sarıkaya

Kapalı