İngilizce Bağlaçlar

Bağlaçlar, diğer kelimeleri, deyimleri veya tümceleri birbirine bağlayan kelimelerdir. Bazen karmaşık, bazen de zarif cümleler oluşturmanıza ve birden çok kısa cümlenin düzensizliğinden kaçınmanıza olanak tanır. Bağlaç, tıpkı bir isim, fiil veya zamir gibi konuşmanın bir parçası olarak görülmelidir. Bağlaçların temel amacı konuşmanın çeşitli kısımlarını ahenkli bir şekilde birleştirmektir.

İngilizce Bağlaçlar, Anlamları, Kullanımları ve Örnekleri

For (İçin)

Bir şey için bir neden sağlamak için kullanılır.

 • “I eat at the café every weekend, for they serve the best bagels in town.”

Nor (Ne de)

Olumsuz bir ifadeniz olduğunda, “nor” başka bir olumsuz alternatif ekler.

 • “My mom was not happy, nor was she upset. She didn’t care.”

But (Ama)

Bu bağlaç, zıt fikirleri/şeyleri birbirine bağlar.

 • “I want to go to the movies, but Sarah wants to go out to eat.”

Although (Rağmen)

“Her ne kadar”, “olsa da” veya bir şeye “rağmen” anlamına gelir.

 • “Although she is a great creative writer, she has trouble writing academic papers.”

Though (Rağmen-Gerçi)

“Though-Gerçi”, genellikle “Although-rağmen” ile aynı şekilde kullanılabilir. Bununla birlikte, bir cümlenin ortasında bulunma olasılığı “Although-rağmen” kelimesine göre daha fazladır.

 • “I don’t drink milk, though I do pour milk in my coffee.”

Whether (İkisinden Biri)

İki seçenek arasında bir tercihi ifade ederken “whether” kullanılır. Çoğu durumda, “or” bağlacı ile birlikte “whether” kullanılır.

 • “I can’t decide whether I want rice or beans.”

Either/or (Ya/veya)

Bu kelimeler iki alternatifi ifade eder.

 • “I want to attend either Harvard or Yale.”

Neither/nor (Ne … ne de)

Olumsuz bir ifadede “ne/ne” ifadesi kullanmak gibidir.

 • “Neither my brother nor my sister is a good singer.”

If/then (Eğer/o zaman)

“If” ve “then” kelimeleri iki tümceyi ayırır. Başka bir şeyin olması sonucunda olacak bir şey hakkında konuşmak için çifti kullanılır.

 • “If Bob graduates from college, then he can apply for the job opening at Yandex.”

✯✯✯

İngilizce’deki Bütün Bağlaçlar

İngilizce’de sık kullananlar arasındaki bütün bağlaçlar şöyledir:

For, and, nor, but, or, yet, so, both/and, either/or, neither/nor, not only/but, whether/or, after, although, as, as if, as long as, as much as, as soon as, as though, because, before, by the time, even if, even though, if, in order that, in case, in the event that, lest , now that, once, only, only if, provided that, since, so, supposing, that, than, though, till, unless, until, when, whenever, where, whereas, wherever, whether or not, while…

Kaynakça

 • https://www.fluentu.com/blog/english/english-conjunctions/
 • https://www.grammarly.com/blog/conjunctions/

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu