Akademik

İntihal Nedir? İntihal Türleri Nelerdir?

İntihal, başkasının çalışmasını veya fikirlerini, onayı olsun veya olmasın, tam onay almadan çalışmalarınıza dahil ederek size aitmiş gibi sunmaktır. İster el yazması, ister basılı veya elektronik biçimde olsun, tüm yayınlanmış ve yayınlanmamış materyaller bu tanım kapsamındadır. İntihal, kasıtlı veya umursamazlıktan veya kasıtsız olabilir. İntihal suçtur.*

İntihal, başkasının işini kendi eserinizmiş gibi göstermek gibi basit bir kavram gibi görünse de aslında çok farklı intihal türleri vardır. Kaynaklardan nasıl alıntı yaptığınızdan bir yazıya gerçekten kimin katkıda bulunduğuna kadar bir çok alanı kapsayan farklı intihal türlerinden bahsedilebilir. İntihal türlerinin isimleri farklı kaynaklarda farklı biçimlerde yer alabilmektedir.

1. Doğrudan İntihal (Direct Plagiarism)

“Kelimesi kelimesine intihal” veya “klon intihal” olarak da bilinen doğrudan intihal, bir başkasının eserinin tamamını kopyalamayı ve kendi orijinal çalışmanız olduğunu iddia etmeyi içerir. Bu, birçok insanın intihal ile ilişkilendirdiği ilk şeydir.

Güncel teknolojilerle tespit edilmesi kolaydır.

2. Kiralık Yazar İntihali (Hired Plagiarism)

Kiralık yazar intihali, başka birine sizin için bir makale veya araştırma ödevi yazması için para ödemeyi içerir. Bu, internet sitelerinden makale satın almayı veya makale yazma hizmetlerini de içerir.

Makalenin tamamı olması gerekmez; eserin size ait olduğunu iddia ettiğiniz herhangi bir bölümünü yazması için başka birini işe almak intihaldir.

3. Ödünç Alınan İntihal (Borrowed Plagiarism)

Arkadaşlardan makale ödünç almak da intihaldir. Yıllar önce farklı bir eğitmenden kurs almış eski arkadaşlarınız olabilir. Bir arkadaşınızın geçmiş bir kurs için yazdığı bir yazı veya makalenin bir kısmını kullanırsanız, bu ödünç alınan intihal olarak kabul edilir.

4. Kendi Kendini İntihal (Self Plagiarism)

Benzer şekilde, geçmiş bir dönemden kendi çalışmanızı tekrar kullanmak ve onu yeni bir çalışma olarak sunmak da bir tür intihaldir. Örneğin iki farklı ders için iki farklı ödevi yapmış olmak için aynı makaleyi kullanmak da kendi kendine intihaldir.

Öneri: İntihal Siteleri

5. Mozaik İntihal (Mosaic Plagiarism)

En kafa karıştırıcı intihal türlerinden biri mozaik intihaldir çünkü birçok farklı davranışı içerir. “Yama çalışması intihal” veya “yama yazma” olarak da adlandırılan bu tür intihal, başka birinin çalışmasının bir bölümünü kullanmayı ve ona kendi çalışmanızı eklemeyi içerir. Buna, “kopyala / yapıştır” ve “bul ve değiştir” intihal de dahildir; burada, belirli kelimeleri veya bölümleri benzersiz kılmak amacıyla başka kelimelerle değiştirmişsinizdir.

6. Birlikte Çalışma İntihali (Collaboration Plagiarism)

Bu tür intihal, bir proje üzerinde işbirliği yapmayı, ancak tek başına yapılmış gibi davranmayı içerir. Bir grup öğrenci bir proje için araştırma üzerinde çalışmak üzere bir araya gelebilir ve ardından her biri araştırmaya dayalı olarak kendi makalesini yazabilir. Eser tamamen orijinal olmadığı için bu durum da intihal içerisinde sayılabilir.

7. Katkıda Bulunan Yazar İntihali (Contributing Author Plagiarism)

Benzer şekilde, çalışmaya katkıda bulunan bir yazara veya editöre atıfta bulunulmaması da intihal olarak kabul edilir. Örneğin, siz ve başka birisi birlikte çalışırken ancak yalnızca biriniz makale yazarı olarak yer alırsa, makale yazarı olarak yer alan kişi aslında eserin bir kısmını intihal ediyor demektir.

Ayrıca, birisi çalışmanızı düzenler ve süreçte önemli değişiklikler yaparsa, intihalden kaçınmak için o kişiye de itibarı verilmelidir.

8. Toplu İntihal (Aggregated Plagiarism)

Bir makale veya başka bir çalışmanın intihal olması için kelimesi kelimesine kopyası olmak zorunda değildir. Makaleniz başka bir makaleye dayanıyorsa ve aynı fikirleri ve aynı kaynakları kullanıyorsa, toplu intihal olabilir. Kullanılan dilin farklılığı, cümlelerin yeniden yazılması, kaynaklar ve fikirler aynı ise makaleyi benzersiz kılmaz.

9. İskelet İntihali (Outline Plagiarism)

Benzer şekilde, aynı yapıyı yeni bilgilerle kullanmak intihal olarak kabul edilir. Burada yazar, makalesinin ana hatları olarak, başka bir makalenin ana hatlarını kullanır. Tez cümlesi, her paragrafın temel noktaları gibi kısımlar aynıdır. Kaynaklar ve gerçek yazı benzersiz olabilir, ancak makale tamamen orijinal içerik değildir.

10. Kaynakça İntihali (Bibliography Plagiarism)

Başkası tarafından yapılan araştırmayı almak da intihaldir. Bibliyografyayı başka bir makaleden kullanırsanız, o araştırmayı intihal etmiş olursunuz. Özgün ve farklı tezi olan bir makale yazsanız bile araştırma sizin değildir.

Benzer şekilde, bir kaynakçayı makalede kullanılmayan kaynaklarla genişletmek de bir tür intihaldir.

11. İkincil Kaynak İntihali (Secondary Source Plagiarism)

Makaleniz birincil kaynaklardan bahsediyor ve bunları doğru bir şekilde atıfta bulunuyorsa, ancak daha sonra ikincil kaynaklardan gelen bilgileri bunlardan alıntı yapmadan kullanıyorsa, ikincil kaynak intihali yapıyorsunuz demektir.

Örneğin, topluluğunuzdaki ilk yerleşimcilerle yaptığınız bazı görüşmeleriniz olabilir ve bu kaynaklardan uygun şekilde alıntı yapabilirsiniz. Bununla birlikte, anlattığınız döneme ait bazı gazete yazılarından bilgi getirir ve kaynaklarınızdaki makalelere atıfta bulunmazsanız, intihal yapmış olursunuz.

12. Kaza Sonucu İntihal (Accidental Plagiarism)

Son olarak, bir makale için çok fazla araştırma yapıyorsanız, yanlışlıkla başka bir çalışmayı da intihal etmek mümkündür. Kendi fikirleriniz olduğunu düşünerek, karşılaştığınız fikirleri nerede gördüğünüzü unutabilirsiniz.

Hatta bir yazı parçasında kullanılan dilden etkilenebilir ve çalışmanızda istemeden aynı dili kullanabilirsiniz. Bu tür intihallerden kaçınmak zordur, ancak not almak ve okuduklarınızın farkında olmaya çalışmak, intihalden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

İntihalden Kaçının ve Çalışmanızla Gurur Duyun

İntihal birçok farklı biçimde olabilir ve bazen kendi çalışmanızda bile tespit etmek zor olabilir. İntihal örneklerine bakmak için biraz zaman ayırın ve intihalden kaçınmak için bazı yöntemler üretmeyi düşünün. Benzersiz işler yarattığınızdan daha iyi emin olacak ve kendi emek ve düşünsel ürününüz olarak çalışmanızla gönül rahatlığıyla gurur duyabileceksiniz.

Kate Miller-Wilson

*https://www.ox.ac.uk/students/academic/guidance/skills/plagiarism

Kaynak: https://examples.yourdictionary.com/12-different-types-of-plagiarism-to-avoid.html


(Bu içerik, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu