Kamu Politikası Nedir?

Devletin Kamu Politikaları ve Kamu Politikası Sürecinin Aşamaları

Kamu politikası, bir hükümetin mevcut sorunla ilgili yasalar, düzenlemeler, kararlar veya eylemler oluşturarak kamuya açık bir sorunu ele alma girişimidir. Suç, eğitim, dış politika, sağlık ve sosyal refah dahil olmak üzere çok sayıda konu, kamu politikası tarafından ele alınabilir.

Yeni bir kamu politikası oluşturma süreci tipik olarak üç adımı takip eder: Gündem belirleme, seçenek oluşturma ve uygulama. Yeni bir politikanın yürürlüğe konması için zaman çizelgesi duruma bağlı olarak haftalar ile birkaç yıl arasında değişebilir. Kamu politikaları ayrıca sosyoloji, ekonomi ve politika analizi gibi konuları kapsayan bir tür akademik çalışmayı da ifade edebilir.

Mavi Dunya Haritasi Gri Kagit Arka Plan

Yeni kamu politikaları oluşturulduğunda, sürece dahil olan genellikle üç temel şey vardır: Sorun, oyuncu ve politika. Sorun, ele alınması gereken konudur, oyuncu, söz konusu sorunu ele almak için bir plan oluşturmada etkili olan birey veya gruptur ve politika, hükümet tarafından kararlaştırılan nihai eylem biçimidir.

Kamu politikası oluşturma süreci için rasyonel model tipik olarak üç adıma bölünebilir: gündem belirleme, seçenek oluşturma ve uygulama.

  • Gündem belirleme aşamasında, kurumlar ve hükümet yetkilileri eldeki sorunu tartışmak için bir araya gelir.
  • İkinci aşamada seçenek formülasyonu, alternatif çözümler ele alınır ve en iyi politikaya ilişkin nihai kararlar alınır.
  • Sonuç olarak, kararlaştırılan politika son aşamada uygulanır; çoğu durumda, kamu politikaları bir kez uygulandığında, özel sektördekiler de dahil olmak üzere hükümet dışı aktörlerin yorumuna büyük ölçüde açıktırlar.

(Bu model kamu politikası oluşturma ile ilgili çok sayıda modelden birisidir; ve basit bir modeldir. ÇN) Bu modelde ima edilen, toplumun ihtiyaçlarının politika oluşturma sürecine dahil olan oyuncular için bir öncelik olduğu gerçeğidir; ayrıca hükümetin nihai politikayla alınan tüm kararları yerine getireceğine inanılır.

Cevresel Surdurulebilirlik

Kamu politikası analizi çalışmalarının, 1922’de, bir siyaset bilimci olan Charles Merriam’ın siyaset teorisi ile onun gerçekliğe uygulanması arasında bir bağlantı kurmaya çalıştığı zaman başladığı kabul edilir. Kamu politikası çalışmalarının çoğu, devlet yönetimi, idaresi ve operasyonları içindeki problemlere uygulanan alanlara odaklanır; bu konulardan bazıları ekonomi, program değerlendirme, sosyoloji, politik ekonomi ve kamu yönetimini içerir.

Kaynak: https://www.infobloom.com/what-is-public-policy.htm

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu