Klasik Liberalizmin Temel Varsayımları

Liberal perspektif, özel mülkiyet ve piyasa güçlerine dayanan bir ekonomik sistem olarak tanımlanabilecek kapitalist bir ekonomik sistemden kuvvetle yanadır. Bu gözlem, piyasanın düzgün işleyişini sürdürmek için devletin ne ölçüde müdahale etmesi gerektiği konusunda farklılık gösterse de, liberal düşüncenin her iki ana kolu için de geçerlidir.

Klasik liberaller, bir serbest piyasanın (devlet müdahalesinden serbest) bir ekonomi içindeki kıt kaynakların optimum dağılımını kolaylaştırdığını iddia ederler. Zamanla fiyatlar, arz ve talebin karşılıklı etkileşimine dayalı bir denge durumuna ulaşır.

Bırakınız yapsınlar sisteminin özgürlükle uyumlu olduğuna inanırlar, çünkü ekonomik ajanların gönüllü olarak karar vermelerine izin verilir. Bu argüman firmalar, müşteriler ve işçilerin kendileri için geçerlidir.

Klasik liberaller, üretim araçlarının sahiplerinin işgücünü sömürdüğü şeklindeki görüşlere karşı çıkarlar. İşçiler ücret karşılığında emeğini teklif etmekte özgür olduklarından, işverenler işgücüne adil ve makul bir şekilde davranmak için her türlü teşvike sahiptir. Aksi takdirde, işçiler ya ayrılırlar ya da motivasyonları düşer. Her iki durumda da, o firma tarafından sağlanan hizmet seviyesi olumsuz etkilenecek ve bu iş için kötü olacaktır.

Çeviri: https://www.tutor2u.net/politics/reference/laissez-faire-capitalism-liberalism

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu