Kültür Ekonomisi Nedir?

Kültür ekonomisi, kültürün ekonomik sonuçlarla ilişkisini inceleyen ekonomi dalıdır. Burada ‘kültür’, ilgili grupların ortak inançları ve tercihleri ​​tarafından tanımlanır. Programatik konular, kültürün ekonomik sonuçlar açısından önemli olup olmadığı ve ne kadar önemli olduğunu ve kurumlarla ilişkisinin ne olduğunu içerir. Davranış ekonomisinde büyüyen bir alan olarak, kültürün ekonomik davranıştaki rolünün, karar verme ve varlıkların yönetimi ve değerlemesinde önemli farklılıklara neden olduğu giderek daha fazla gösterilmektedir.

Uygulamalar arasında din, sosyal sermaye, sosyal normlar, sosyal kimlik, doğurganlık, yeniden dağıtım adaleti inançları, ideoloji, nefret, terörizm, güven, aile bağları, uzun vadeli yönelim ve ekonomi kültürü yer alır. Genel bir analitik tema, fikirlerin ve davranışların, sosyal sermaye sosyal ağlar ve sosyal evrim teorisi ve bilgi basamakları gibi sosyal öğrenme gibi süreçlerin oluşumu yoluyla bireyler arasında nasıl yayıldığıdır. Yöntemler, sosyal gruplar içinde ve arasında kültürel aktarımın vaka çalışmaları ve teorik ve ampirik modellemesini içerir.

Kültür ekonomisi, toplumda istek ve zevklerin nasıl oluştuğundan gelişir. Bu kısmen, gelecekteki istek ve zevklerini şekillendiren kişinin yetiştirilme tarzının içselleştirilmesidir. Edinilmiş tat duyguları, tercihlerin sosyal olarak nasıl şekillendirilebileceğini gösterdikleri için buna bir örnek olarak düşünülebilir.

Kültürel ekonominin gelişimini geleneksel ekonomiden ayıran kilit bir düşünce alanı, bireylerin kararlarına nasıl ulaştıklarıyla ilgili bir farklılıktır. Geleneksel bir iktisatçı, karar vermeyi hem örtük hem de açık sonuçlara sahip olarak görürken, bir kültür ekonomisti, bir bireyin kararına yalnızca bu örtük ve açık kararlara değil, aynı zamanda yörüngelere dayalı olarak da ulaşacağını iddia edecektir. Bu yörüngeler, yıllar boyunca inşa edilen ve bireylere karar alma süreçlerinde rehberlik eden düzenliliklerden oluşur.

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu