Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü, bir işletmeyi tanımlayan bir dizi özelliktir. Çalışanların tutumlarını, standartlarını (politikaları ve prosedürleri) ve ritüelleri içerir. Bir şirketin kültürü, çevredeki toplumda bulunan özelliklerle bağlantılıdır, ancak aynı zamanda bir hiyerarşi sistemi gibi benzersiz olan bazı özelliklere de sahiptir.

Bir işletmedeki insanlar, işletmenin işleyişini yöneten standartları belirlemek için kolektif tutumlarını kullanırlar. Şirketler genellikle bu standartları, işletmenin nasıl çalışacağını tanımlayan politikalar ve prosedürler açısından ifade eder. Bu, üretim sürecinde farklı departmanların veya işlevlerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu, yönetim ve departman çalışanları arasında kurulan iletişim hattını ve kabul edilebilir çalışan davranışlarını yöneten kuralları içerir. Diğer unsurlar, benimsenen politika ve prosedürlere göre gelişir.

Bazı yönlerden, kurumsal ve genel dış kültürler her zaman bağlantılıdır. Örneğin, işletmenin içinde bulunduğu toplum, çalışanların sahip olduğu bireysel tutumları büyük ölçüde şekillendirir ve kurumsal çevrenin temeli bu tutumlardır. Bu, kurumsal özelliklerin bir bölgeden diğerine bu kadar büyük ölçüde değişmesinin nedenlerinden biridir; iş, coğrafi bölgeye göre değişen, insanların iş dışında ne düşündüklerine ve yaptıklarına göre toplumsallaştırılır ve yapılandırılır.

Aynı zamanda, işletmelerde bulunan kültürlerin, şirketler dışındaki gruplarda ortak olmayan özellikleri vardır. Çoğu işletme, örneğin düşük seviyeli çalışan, yönetici ve CEO gibi bir hiyerarşi sistemine değer verir. Hiyerarşinin her seviyesinin görevleri ve amaçları genellikle sıkı bir şekilde uygulanır ve insanlar, şirkette yukarı doğru ilerlemek için belirli yolları izlemeleri gerektiğini kabul etme eğilimindedir. Bununla birlikte, işletmelerin dışında, eşitliği teşvik etmek ve bir sınıf veya hiyerarşik yapıyı ortadan kaldırmak genellikle bir hedeftir. İnsanlar genellikle bağımsızlığı ve farklı durumlara, sorunlara veya hedeflere farklı bakış açılarından yaklaşma yeteneğini ödüllendirir.

Bir şirketin personel yönetimi ekibinin bir çalışanı işe alması gerektiğinde, adayın becerilerine ve deneyimine ek olarak iş kültürünü de dikkate alırlar. Amaç, iyi uyan, yani inançları ve davranışları şirkette halihazırda mevcut olanlarla örtüşen çalışanlar bulmaktır. Yönetim üyeleri, bunu yapmanın çatışma olasılığını azalttığına ve yeni çalışanın asimile olup verimli bir şekilde katkıda bulunma olasılığını artırdığına inanma eğilimindedir. Bu genellikle birbirine çok benzeyen iki adayı birbirinden ayıran şeydir.

Kaynaklar

  • https://www.infobloom.com/what-is-corporate-culture.htm

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu