Makale Giriş Bölümü Nasıl Yazılır?

Başkalarının çalışmanızdan alıntı yapmasını istiyorsanız, önce okuduklarından emin olmalısınız. Makalenizin başlığının ve özetinin meslektaşlarınızı makalenizi görmeleri gerektiğine ikna ettiğini varsayalım. Okumaya devam etmelerini sağlamak, içine çekmek ve tamamını okutmak, onları makalenin diğer bölümlerine yönlendirmek vb. gibi işler “Giriş” bölümünün işidir.

Bu makale size örneklerle Giriş’e neleri eklemeniz gerektiğini ve neleri dışarıda bırakmanız gerektiğini ve bu bölümde hakemlerin ve dergi editörlerinin neyi aradığını anlatmaktadır.

Makalede giriş bölümünün işlevi nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, Giriş bölümü ‘Neden’ sorusunu cevaplar: Neden araştırma için bu konuyu seçtiğinizi; neden önemli olduğunu; neden belirli bir yöntemi veya yaklaşımı benimsediğinizi; ve bunun gibi soruları cevaplamanız gerekir. Giriş’i, makalenin geri kalanının dolduracağı bilgi boşluğuna işaret eden bölüm veya geniş araştırma alanı içinde bölgenizi tanımladığınız bölüm olarak da düşünebilirsiniz.

Giriş bölümünün yapması gereken diğer iş, bazı arka plan bilgileri vermek ve bağlamı oluşturmaktır. Bunu, düşündüğünüz araştırma problemini veya sorduğunuz araştırma sorusunu açıklayarak (makalenin ana gövdesinde, sorunun çözümünü veya sorunun cevabını sunacaksınız) ve diğer çözümleri veya yaklaşımları kısaca gözden geçirerek yapabilirsiniz.

Bir tezin ‘Literatür taraması’ başlıklı ayrı bir bölümü olduğunu, ancak bir araştırma makalesinin böyle bir bölümü olmadığını unutmayın; bunun yerine Giriş bölümü, kısaca bir inceleme içerir.

Şimdi arka planı verdiğinize ve bağlamı belirlediğinize göre, Giriş’in son bölümü, makalede açıklanan çalışmanın amaçlarını belirlemelidir. Giriş’in bu son bölümü, daha sonra makalede cevaplanacak belirli ayrıntıları veya tam soru(lar)ı içermelidir.

Giriş Bölümünü Yazmaya 4 Adımlı Yaklaşım

Genel bir kural olarak, bu bölüm tipik bir araştırma makalesinin toplam kelime sayısının yaklaşık %10’unu veya 4000 kelimelik bir YAZIDA üç paragrafa yayılmış yaklaşık 400 kelimeyi oluşturur.1 Bununla, şimdi anlayalım Giriş bölümü adım adım nasıl yazılır:

1. Arka plan bilgisi sağlayın ve bağlamı belirleyin.

Giriş’in bu ilk bölümü, okuyucuları daha sonra verilecek daha ayrıntılı ve özel bilgilere hazırlar. İlk birkaç cümle genellikle geniştir.

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

 • Topraktaki organik maddeyle ilgili bir makale şöyle başlayabilir: ‘Sürdürülebilir mahsul üretimi, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bir fonksiyonudur ve bu da topraktaki organik maddeden önemli ölçüde etkilenir.’
 • Bakterilerin kanser tedavisinde olası yararlı rolünü tartışan bir makale şu şekilde başlayabilir: ‘Bakterilerin antikanser ajan olarak rolü neredeyse yüz yıl önce anlaşılmıştır.’
 • Lityum pillerle ilgili bir makale, çalışmayı şu cümleyle tanıtabilir: ‘Lityum iyon pillerin hızlı büyümesi ve elektrikli arabalara güç sağlama ve şebeke beslemesi için elektriği depolama gibi yeni kullanımları, pil performansını anlamak ve tahmin etmek için daha güvenilir yöntemler gerektirir.’

Aynı zamanda, giriş cümlesi çok geniş olmamalıdır: Yukarıdaki örneklerde Giriş’in genel olarak tarım, kanser veya pillerden bahsetmekle başlamadığını, ancak topraktaki organik maddeden, bakterilerin rolünden ve lityum iyon pillerden bahsettiğine dikkat edin.

İlk cümle geniş alanı tanıttığında, sonraki cümle bu geniş alandaki belirli bir alana işaret edebilir. Fark etmiş olabileceğiniz gibi, yukarıda bahsedilen örneklerdeki makaleler, 1) “Streptococcus pyogenes tarafından kazara enfeksiyondan sonra bazı kanser türlerinin remisyonu,” 2) “Bitkiler için besin kaynağı ve mikroorganizmalar için enerji kaynağı olarak topraktaki organik madde ve…” 3) “Pillerin materyallerinin ve bileşenlerinin nano ölçekte 3 boyutlu yapısını görselleştirmek için görüntüleme teknikleri…”

2. Araştırmanızın özel konusunu tanıtın ve bunun neden önemli olduğunu açıklayın.

Yukarıdaki örneklerden de görebileceğiniz gibi, yazarlar araştırmalarının belirli konusunu sunmaya doğru ilerliyorlar. Öyleyse şimdi aşağıdaki bölümde, konunun önemini veya sorunun ciddiyetini göstermek için bazı istatistikler getirebilirsiniz.

İşte bazı örnekler:

 • Önleyici tedbirlerle sıtmanın kontrol edilmesine ilişkin bir makale, etkilenen insan sayısı, kaybedilen kişi-saat sayısı veya hastalığın tedavi edilmesinin maliyetinden bahsedebilir.
 • Az su gerektiren mahsullerin geliştirilmesiyle ilgili bir makale, şiddetli kuraklıkların sıklığından veya kuraklık nedeniyle mahsul üretimindeki azalmadan bahsedebilir.
 • Daha verimli toplu taşıma yöntemlerine ilişkin bir makale, arabalardan ve iki tekerlekli araçlardan kaynaklanan egzozlardan kaynaklanan hava kirliliğinin kapsamından veya otomobil sayısı ile yol uzunluğu arasındaki daralma oranından bahsedebilir.

Araştırma konusunun önemini vurgulamanın bir başka yolu, problemi çözmenin veya soruya bir cevap bulmanın olası faydalarını vurgulamaktır: Olası tasarruf, daha fazla üretim, daha uzun ömürlü cihazlar vb… Bu yaklaşım olumlu olanı vurgular.

Örneğin, her yıl sıtma nedeniyle X dolar kaybedilir demek yerine, sıtma önlenirse yılda X dolar tasarruf edilebileceğini veya sulamadan vazgeçilerek X milyon litre su tasarrufu sağlanabileceğini veya X kişi-saatlerinin hava kalitesinin artması veya kirliliğin azalması nedeniyle kaçınılan hastalıklar şeklinde tasarruf edilebileceğini söyleyin.

3. Araştırma problemini çözmek veya araştırma sorusunu cevaplamak için geçmişteki girişimlerden bahsedin.

Daha önce bahsedildiği gibi, bir araştırma makalesinin Giriş bölümünde resmi bir literatür taraması yer almıyor; ancak, daha önceki herhangi bir ilgili araştırmayı belirtmek ve araştırmanızın bu girişimlerden ne kadar farklı olduğunu netleştirmek uygun olacaktır. Farklılıklar basit olabilir: Aynı deney grubunu farklı bir organizma ile tekrarlamış veya (belki daha karmaşık veya gelişmiş analitik enstrümanlar içeren) çalışmayı çok daha büyük ve çeşitli bir örneklemle veya çok farklı bir coğrafi ortamla detaylandırmış olabilirsiniz.

İşte iki örnek:

 1. “Bu çalışmalar değerli olsa da, taslak genom dizisi bulunmadığında gerçekleştirildi ve bu nedenle evrimsel ve düzenleyici mekanizmalar hakkında çok az bilgi sağladı.”
 2. “Bitki tepkisi, böcek kolonizasyonu ve davranışı ile değiştirilir, ancak bu yönler çoğunlukla tek ürünlerde incelenmiştir, oysa bu makale, mahsuller ile bunların zararlıları arasındaki ilişkiyi bir ekim sistemi içinde incelemektedir.”

4. Araştırmanızın özel hedeflerinden bahsederek Giriş bölümünü sonuçlandırın.

Önceki paragraflar mantıksal olarak çalışmanızın belirli hedeflerine götürmelidir. Giriş’in bu bölümünün belirli ayrıntılar verdiğine dikkat edin: örneğin, Giriş’in önceki bölümü sıtmayı kontrol etmenin öneminden bahsedebilirken, sonuç bölümü hangi kontrol yöntemlerinin kullanıldığını ve nasıl değerlendirildiğini belirtecektir. Aynı zamanda çok fazla ayrıntıdan da kaçının çünkü bunlar makalenin Malzemeler ve Yöntemler bölümüne aittir.

Örneğin, araştırmanız bir alaşımda iki metalin doğru oranlarını bulmakla ilgiliyse ve on farklı oranı test ettiyseniz, on oranın tümünü listelemek zorunda değilsiniz: oranların 50:50 ila 10:90 arasında değiştiğini söylemek yeterlidir.

İşte iki örnek daha:

 • “Dört dezenfeksiyon stratejisinin hastane çapında çoklu ilaca dirençli organizmalar ve Clostridium difficile insidansı üzerindeki etkinliğini değerlendirmeyi hedefledik…”
 • “‘(1) 2011 yılında Çin’de kızıl ateşinin yükselmesinden önce ve sonra epidemiyolojik değişiklikleri değerlendirmeyi ; (2) yükselişin nedenlerini ve buna katkıda bulunan epidemiyolojik faktörleri araştırmayı; ve (3) bu faktörlerin gelecekteki salgınları önlemek için nasıl yönetilebileceğini değerlendirmeyi.’ amaçladık…”

Hedefleri oluşturmanın farklı yolları vardır. Soruların kullanılması2, hipotezler ve masterler daha yaygın yapılardır (önceki paragraftaki her iki örnek de master kullanır), her biri aşağıda bazı hayali metinlerle gösterilmiştir:

Sorular

 • “Buğdaydaki bazı genler, gen ağları oluşturur mu? Eğer oluştururlarsa, pirince kıyasla ne ölçüde?”
 • “Bu genlerin destekleyicilerindeki düzenleyici öğeler herhangi bir korunmuş motif sergiliyor mu?”
 • “Son olarak ve daha spesifik olarak, buğdaydaki bu genler herhangi bir dokuya veya organa özgü ekspresyon modeli sergiliyor mu?”

Hipotezler

“Bilgi teknolojisi şirketlerinin çalışanları ile ilgili aşağıdaki hipotezleri test etmeye karar verdik:

 • “H1: Kariyer aşamaları iş değerlerini etkiler.
 • H2: Kariyer aşamaları iş tatmini seviyesini etkiler.
 • H3: Kariyer aşamaları, örgütsel bağlılığı etkilemez.”

Tipik bir araştırma makalesinin diğer iki bölümü ile karşılaştırıldığında, Yöntemler ve Sonuçlar, Giriş ve Tartışma yazmak daha zordur. Bununla birlikte, bu makalede açıklanan 4 adımlı yaklaşım işi kolaylaştırmalıdır.

Son bir ipucu: Giriş, makalenizin ana metninin ilk bölümü olsa da, önce o bölümü yazmanız gerekmez. Makalenin geri kalanını yazdıktan sonra yazabilir ya da en azından gözden geçirebilirsiniz: Bu, Giriş bölümünü sadece yazmayı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda daha çekici hale getirir.

Referanslar

 • Araújo C G. 2014. Detailing the writing of scientific manuscripts: 25-30 paragraphs. Arquivos Brasileiros de Cardiologia 102 (2): e21–e23
 • Boxman R and Boxman E. 2017. Communicating Science: a practical guide for engineers and physical scientists, pp. 7–9. Singapore: World Scientific. 276 pp.

Kaynak: https://www.editage.com/insights/4-step-approach-to-writing-the-introduction-section-of-a-research-paper

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu