Neoliberalizm Krizi Sonrası?

Son 10 yılda neoliberalizmin çöküşü yaşandı. Şimdi soru şu, sonra ne olacak?

(Yazının aslı Amerika odaklı yazılmıştır. Yazı genelinde Amerika’yı ele alan ifadeler kaldırılmıştır.)

40 yıldır neoliberal bir çağda, kamu politikasında deregülasyon, liberalizasyon, özelleştirme ve kemer sıkma ile tanımlanan bir çağda yaşıyoruz. Thatcher ve Reagan devrimlerinden başlayarak, neoliberal fikirler merkezi ve hatta solu ele geçirmek için yayıldı ve nihayetinde 1990’ların ortalarında hüküm süren politika konsensüsü oldu.

Ancak son on yılda bu neoliberal fikir birliği çöktü. Artık sonuçlarının feci olduğunu görebiliyoruz.

Neoliberal politikalar, siyaseti, piyasaları ve toplumu kendi çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden şekillendirmek için ekonomik olarak güçlü olanları serbest bırakarak, büyük aralıklı eşitsizlik yarattı. Neoliberalizmin radikal bireyciliği, millet yapısını ve dayanışma toplumunu mahvetti, insanları yalnız ve izole bırakarak, sonuçta bizi dar kabile kimliklerine çekilmeye itti.

Zamanımızın temel sorusu, neoliberalizmden sonra ne geldiğidir. Önceki çağın zorlukları ve başarısızlıklarına yanıt olarak yeni siyasi paradigmalar ortaya çıkıyor ve bugün, gelecek için dört olasılık ortaya çıkıyor.

İlk olasılık, reforme edilmiş neoliberalizmdir. Eski ideolojinin bireyciliğini ve kozmopolit hassasiyetlerini korur ve yukarı doğru yeniden dağıtımcı ekonomisinin en kötü uçlarını tersine çevirirken neoliberal kapitalizmin temel yapılarını yerinde tutar. Bu kamptaki bazılarının işleri “normale” döndürmek için nostaljik bir isteği var, ancak aşamalı reformların gerekli olduğunu kabul ediyorlar. Evrensel Temel Gelir’i gelecek için bir paradigma olarak görenler gibi diğerleri, neoliberal politikaların yarattığı çarpıklıkları düzeltmek istiyor – ancak eşitsizliğin temel nedenlerine doğrudan saldırmaktan çekiniyorlar. Bu yolun gerçek tehlikesi, aynı konuları daha çok (ekstrem şekilde) tehdit etmesidir: Kalıcı hoşnutsuzluk, daha fazla güven ve sosyal dayanışma erozyonu ve kanatlarda bekleyen demagoglar.

İkinci olasılık, etnik, dini veya kültürel milliyetçiliği ekonomik popülizmle birleştiren milliyetçiliktir.

Birçoğunun otoriterlik olarak adlandırdığı üçüncü olasılık, en fazla dikkati çeken olasılıktır. Bilim adamları ve yorumcular otokraside küresel bir yükseliş olduğunu iddia ettiler.  Bu üçüncü gelecek için daha iyi terim “milliyetçi oligarşi” olarak tanımlanabilir. Bu hükumet biçimi halka milliyetçiliği besler ama oligarşiyi zenginlere ve iyi bağlantılara sahiplere özel ayrıcalıklar sunar. Sosyal politikası milliyetçi tepkidir. 

Nihai olasılık, yeni bir demokrasi çağının neoliberalizm çağını takip edecek olmasıdır. Milliyetçi oligarşiyi otoriter siyasete indirgemek yanlış olduğu gibi, demokrasi için seçimlerin, oyların, özgür basının ve anayasal normların korunmasının yeterli olduğunu düşünmek yanlıştır. Demokrasi her zaman toplumlardan ve bireylerden çok daha fazlasını talep etmiştir.

Binlerce yıldır, en azından antik Yunanlılar, politik liderler ve filozoflar, aşırı ekonomik eşitsizlik varlığında demokrasilerin başarılı olamayacağını kabul etti. Eşitsiz bir toplumda, ya zenginler fakirlere baskı yapar ve demokrasi yavaş yavaş oligarşiye iner ya da kitleler zengini devirir, bir demagog tiranlığa giden yolu açar. Bu nedenle ekonomik demokrasi, demokrasinin devamlılığı için kritiktir.

Benzer şekilde, bir toplum ırk, din, klan, kabile veya ideolojiye göre derin bir şekilde bölündüğünde, demokrasinin sürdürülmesi zorlaşır. Demokrasi, kendi kaderimizi belirlememizi gerektirir. Ancak insanlar, taban tabana zıt gelecekleri hedeflediğimiz kadar bölündüğünde, siyaset, özgürlüğün kullanılması yerine savaşın eşdeğeri olan sıfır toplamlı bir çatışmaya dönüşüyor.

Ekonomik ve birleşik bir demokrasi, halka duyarlı bir siyasi süreç olmadan elde edilemez veya sürdürülemez. Siyasi demokrasi, oy kullanma hakkından daha fazlasını ifade eder. Seçimlerin, çıkar gruplarının ve varlıklı bireylerin iradesi yerine halk iradesini yakalamasını, seçilmiş görevlilerin lobicilerin ihalesini yerine getirmekten çok kamu yararına hareket etmesini ve memurların ve yargıçların popüler görevlerinden sapmamalarını gerektirir. Azınlıkların anayasal kısıtlamaları ve korumaları ne kadar önemli olursa olsun, çoğunlukçuluk demokrasi için kritiktir.

Ganesh Sitaraman (24 Ara 2019)

Çeviri: https://www.thenation.com/article/archive/neoliberalism-policies-nationalism/

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu