Türk Dünyası

Özbekistan’ın Türk Dünyası’ndaki Merkezî Konumu

Özbekistan’ın Türk Dünyası İçin Misyonu ve Önemi

“Türk dünyasının Türkiye’den sonra en kalabalık devleti Özbekistan’dır. Diğer Türk kökenli cumhuriyetlerle karşılaştırıldığında özellikle sahip olduğu şehirleşmiş kültürü açısından önde gelir. Daha doğrusu bu özelliğiyle fark yaratır.

Erken yerleşik şehir kültürüne paralel dini, tasavvufi, ilmi, kısacası medeniyetin her yönünden gelişme göstermiştir.

Anadolu’yu kültürel, dini ve ilmi yönden çok etkilediği doğrudur. Bilhassa Fatih devrinden itibaren burada yetişen çok sayıda ilim adamı Türkiye’ye gelerek ilmin ilerlemesine katkı sağlamışlardır. Meşhur Ali Kuşçu bunlardan biridir.

Bu anlamda Maveraünnehir aslında sadece Anadolu ya da Ön Asya’yı değil Müslüman olan bütün Türk Dünyası’nı etkilemiştir.”

Özbek Adının ve Özbek Türklerinin Kökeni

“Özbekistan söz konusu olduğunda önce Özbek adının ve Özbeklerin nereden geldiğine bakmak gerekir. Özbek adı 1313-1342 arasında Altınorda Devleti’ni idare eden Özbek Han’ın adından gelir. Onun ölümünden sonra torunları Maveraünnehir taraflarına çekilmişler, daha doğrusu önce Sır Derya boylarına gelmişlerdi.

Bu bölgeden göçebe hayatını tercih edenler doğuya doğru ayrılarak Kazakları meydana getirmiş; Şeybani (Şıbıni) Han idaresinde Maveraünnehir’e inenler ise Özbekleri oluşturmuşlardır (1501).

Yani Özbekler bu şekilde tarih sahnesinde yer alırlar. Onlar bölgeye gelmeden önce orada yaşayan yerli halk da Özbek adıyla anılmaya başlanmıştır. Nitekim bu isim daha sonra yaygınlaşarak günümüze ulaşmıştır.”

Kaynak: Ahmet Taşağıl – Gökbörü’nün İzinde


(Bu içerik, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Alıntı İçerikler

Basılı olarak veya Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Reddit, Ekşi Sözlük, Academia vb. ağlarda paylaşılan bilgilendirici içerikler...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu