Pazar Bölümleme Nedir?

Pazar Bölümlemesi Nedir? Pazar Bölümleme Stratejileri

Pazar bölümlemesi, geniş bir hedef pazarı, ilgili mal ve hizmetler için ortak ihtiyaçları ve uygulamaları olan tüketici alt kümelerine bölmeyi içeren bir pazarlama stratejisidir. Ürünün belirli özelliklerine bağlı olarak, bu alt kümeler yaş ve cinsiyet gibi kriterlere veya yer veya gelir gibi diğer ayrımlara göre bölünebilir. Pazarlama kampanyaları daha sonra bu belirli müşteri segmentlerini hedeflemek için tasarlanabilir ve uygulanabilir.

Pazar Bölümleme Nedir?

Pazar bölümleme, bir grup tarafından görüntülenen ortak özelliklere göre pazarı farklı bölümlere ayırmayı ifade eder. Her bölüm için farklı stratejilerin benimsenmesini kolaylaştırır ve her bölümün ortak ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar. Ayrıca, müşterilerin ihtiyaçlarına göre ürünleri özelleştirmeye ve markalaştırmaya yardımcı olur.

Pazar bölümlemesinin nedenlerinden biri, farklı müşteri segmentlerini, seçimlerini ve fiyatlandırma gücünü anlamaktır. Segmentasyon, hedef pazarla ilişkili riski en aza indirmeye yardımcı olur. Segmentasyon, pazarlamacıların pazarlama stratejileri ve kararlar almasını sağlar. Farklı parametrelere dayalı bir segmentasyon, şirketlerin müşterileri için ürün ve hizmetleri farklılaştırmasına yardımcı olur.

Pazar bölümlemesi şunlar olabilir:

 • Cinsiyet, yaş, yaşam döngüsü ve gelir gibi demografik bölümlere ayrılma.
 • Farklı bölge veya alanlarla ilgili coğrafi sınıflandırma.
 • Kullanıcıların yararlarına göre davranışsal sınıflandırma.
 • Yaşam tarzı, kişilik ve sosyal sınıfa dayalı psikografik bölümleme.

Bir kuruluş, bir ürün veya hizmetin potansiyelini değerlendirmek için pazar araştırması yapar. Pazar bölümlemesi, pazarı bölümlere ayırarak pazar araştırması faaliyetlerini genişletir. Pazarlama stratejileri, mal ve hizmetlerin müşterinin memnuniyetine ve etkin bir maliyetle sunulmasına yardımcı olur.

Şirketler segmentleri sınıflandırmak için üç ana kriter kullanır:

 • Müşterinin ihtiyaçları arasındaki ayrım
 • Müşterilerin ortak tercihlerine atıfta bulunan homojenlik
 • Müşteri yanıtına ilişkin tepki

Pazar bölümlemesi, bir şirketin pazarlama faaliyetlerini etkili bir şekilde planlamasını sağlar. Genellikle şirketler, bir hedef alan veya segmentteki müşterilerin tercihlerini anlamak için saha çalışmaları yaparlar. Çalışmaların sonuçları, uygun pazarlama stratejilerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Etkinlik, markalaşma ve bir ürün veya hizmet satışında genel maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. Segmentasyon, toplu pazar segmentlerine geçmeden önce, örneğin bir pazardaki birinci sınıf segment gibi bir porsiyona dokunmaya da yardımcı olur.

Pazar Bölümlendirme Neden Yapılır?

Pazar bölümlemesini kullanmanın ana nedenlerinden biri, şirketlerin belirli bir müşteri tabanının ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktır. Toplu pazarlama, tüm müşterilerin aynı olduğunu ve aynı reklama yanıt vereceğini varsayar. Potansiyel müşteri gruplarının birbirinden farklı olduğu yollara bakılarak, pazarlama mesajı bu kişilerin ihtiyaç ve isteklerine daha iyi hedeflenebilir.

Çoğu zaman, tüketicileri açıkça tanımlanmış kriterlere bölmek, şirketin ürünleri için daha önce açık olmayan diğer uygulamaları belirlemesine yardımcı olacaktır. Bu tespitler genellikle şirketin aynı demografik sınıflandırmada daha geniş bir kitleyi hedeflemesine yardımcı olur ve belirli bir taban arasında pazar payını artırır. Pazarın bölümlere ayrılması, daha önce bilinmeyen kendi alt kümelerini oluşturan daha küçük insan gruplarının belirlenmesine de hizmet edebilir ve şirketin pazarlama çabalarının genel verimliliğini daha da artırabilir.

Pazar Bölümleme Nasıl Yapılır?

Uzmanlara göre, iyi bir pazar segmenti olabilmek için, bir grubun beş kriteri karşılaması gerekir:

 1. Tanımlanması ve ölçülmesi mümkün olmalı,
 2. Çabaya değecek kadar büyük olmalı,
 3. Ulaşması kolay olmalı,
 4. Çabuk değişmemeli,
 5. Ve duyarlı olmalıdır.

Bu kriterleri karşılayan pazar bölümleme stratejileri, çok çeşitli tüketici özelliklerini kapsayabilir. Alt kümeler, örneğin yaş, ırk veya cinsiyet gibi temel demografik verilerle tanımlanabilir. Konum gibi eğitim geçmişi veya gelir gibi diğer nitelikler de kullanılabilir. Bir pazarı segmentlere ayırmak için kullanılabilecek potansiyel olarak en güçlü değişkenlerden bazıları, sosyal sınıf, yaşam tarzı ve ilgi alanları dahil olmak üzere davranışsal olanlardır.

Çoğu senaryoda, birden fazla kategoriye giren en az birkaç yerleşik müşteri olacaktır, ancak pazarlama stratejistleri normalde bu fenomene izin verir. Aslında, tüketiciler arasındaki ölçütlerdeki örtüşme çoğu zaman ek segmentasyona yol açar ve ayarlanmış pazarlama stratejileri gerektirir. Örneğin yüksek gelir elde eden 30 yaş üstü kadınlar gibi birkaç gruba giren insanları hedefleyen bir pazarlama planı, yalnızca sınırlı bir özelliğe odaklanan birinden daha başarılı olabilir.

Pazar Bölümlendirmenin Yararları Nelerdir?

Yeni pazarlama yaklaşımlarının geliştirilmesinde rol oynamanın yanı sıra, pazar bölümlemesi, bir şirketin mevcut müşterilerle müşteri sadakatini artırmanın yollarını belirlemesine de yardımcı olabilir. Daha geniş müşteri tabanındaki belirli grupları belirleme sürecinin bir parçası olarak, şirket genellikle müşterileri şirketin ürünlerini veya hizmetlerini iyileştirmenin yollarını önermeye teşvik eden anketler yürütür.

Bu, ambalajda değişikliklere veya temel ürünü etkilemeyen diğer benzer kozmetik değişikliklere yol açabilir, ancak bazen görünümde birkaç basit değişiklik yapmak, tüketicilere, ihtiyaçlarının farkına varmanın satış yapmak kadar şirket için önemli olduğu konusunda net bir mesaj gönderir.

Bu iyi gösterimi, tüketici ile üretici arasındaki bağları güçlendirmek için uzun bir yol kat edebilir. Pazar bölümlendirmesi yalnızca üretici veya perakendeci için faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda bir tüketici için de faydalar sağlayabilir. Belirli bir pazar segmentindeki kişiler, şirket o gruba odaklandıkça ürünler için özel fırsatlar elde edebilir veya bu ürünlerin daha yaygın olarak mevcut olduğunu görebilir. Bir şirket tüketici geri bildirimlerine yanıt verdiğinde, bu kişilerin kompozisyon veya ambalajda kullanıcının ihtiyaçlarını daha iyi karşılayan değişiklikler yaptığı anlamına gelebilir.

Pazar Bölümlendirme Zararları

Bu pazarlama tekniğinin en büyük dezavantajlarından biri masraftır. Bir şirket için en önemli olan bu alt kümeleri doğru bir şekilde belirlemek için çoğu zaman çok fazla araştırma yapılması gerekir ve bu zaman ve para gerektirir. Anahtar alt kümeler belirlendikten sonra, genellikle her biri için farklı pazarlama mesajlarının geliştirilmesi gerekir. Ayrıca, satıldığı segmente göre bir ürünün görünümünü değiştirmek, üretim maliyetlerine katkıda bulunur. Pazar etkili bir şekilde bölümlere ayrılmamışsa, tüm bu para boşa gidecektir.

Belirlenen pazar segmentleri çok dar olduğunda, bir şirketin karlı olması zor olabilir. Niş pazarlama bazı endüstriler için işe yarayabilir, ancak bu alt kümenin zevkleri değişirse veya daha güçlü bir rakip alana girerse, bir segmente çok fazla odaklanmış bir şirket müşteri tabanını hızla kaybedebilir. Daha küçük segmentleri hedeflemek, bu grupların dışındaki potansiyel tüketicilerin de göz ardı edilebileceği ve işlerinin kaybedilebileceği anlamına gelir.

Kaynaklar

 • https://www.infobloom.com/what-is-market-segmentation.htm
 • https://cleartax.in/g/terms/market-segmentation

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu