Sanatta Milliyetçilik: Rus Sanatında Milliyetçilik

Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşlarından sonra, Avrupa’daki sanatçılar dikkatlerini giderek ulusal kimlikleri tanımlamaya yöneltti. Sanat ve kültür bu görevi Napolyon’dan önce yerine getirmiş olsa da, on sekizinci yüzyılın sonları ve on dokuzuncu yüzyılın başlarındaki olaylar, sanatta milliyetçiliğe yenilenmiş bir ilgi için odak sağladı. Rusya, bu kültürel eğilimin bir istisnası olmadığını kanıtladı ve özellikle 1812’den sonra, Rus kültürel figürleri Rusluk hakkında fikirlerini ifade etmeye başladı. 

Bu tanımlar doğası gereği farklıydı, ancak hepsi Rusya’yı neyin benzersiz kıldığını tasvir etmeye çalıştı. Napolyon’un yenilgisinden sonraki yüzyıl boyunca, Rus kültürü, edebiyat, sanat, müzik, mimari, dekoratif sanatlar ve popüler kültürde köklü değişiklikler yaşadıkça kendine geldi. Rus milliyetçiliğini ifade etme girişimi, bu çeşitli ürünlerin baskın bir temasını sağladı ve bunu ele alan figürler arasında Rus sanat devlerinin kim olduğu yer alıyor: Puşkin, Repin ve Musorgski, sanatta Rus milliyetçiliğiyle ilişkili isimlerden sadece birkaçı. 

Milliyetçiliğin Kaynakları

Napolyon dönemine milliyetçilik hareketiyle karşılık veren diğer Avrupalı ​​sanatçılar gibi, Ruslar da bu kimliği Rus benzersizliği açısından tanımladılar. Sanatçılar ilham almak için Rusya’nın geçmişine ve bugünkü durumuna baktı. Özellikle, sanatta Rus milliyetçiliğinin gelişimini çeşitli olaylar şekillendirdi. Büyük Petro’nun “kültürel devrimi”, on dokuzuncu yüzyıl Rus kültürel figürlerinin zihninde büyük yer tutuyordu. Mesele, Petrus’un Rusya’yı Batılılaştırmaya yönelik girişimlerinin onu doğru tarihsel gelişime yerleştirip yerleştirmediği veya daha organik bir kültürü yok edip etmediğiydi. Napolyon’a karşı savaştan sonra, bu tartışma alevlendi, çünkü birçok Rus, Batı’nın ve özellikle de Fransa’nın artık taklit etmeye değer bir model olmadığını düşünmeye başladı.

Napolyon
Napolyon

Rus seçkinleri, Büyük Petro’dan önceki döneme ilham kaynağı olarak bakmaya başladılar. Eski Moskova Knezliği, daha otantik bir Rusya’yı temsil ediyordu, bazıları tarafından ülkenin Batı etkileri tarafından bozulmadan kaldığı bir zaman olarak idealleştirildi. Bu tartışma, Peter Chaadayev’in Rus kültürü ve içindeki milliyetçiliğin ifadesi için çok önemli bir yıl olan 1836’da İlk Felsefi Mektubu yayınlamasından sonra netleşti. Mektupta Chaadayev, Rusya’nın Doğu ile Batı arasındaki konumunun dünyaya hiçbir katkısı olmayan bir devlet yarattığını savundu. Chaadayev’e göre Rusya’nın tarihi yoktu. Mektup, Rus felsefesine onlarca yıldır hakim olan Batılıcı-Slavofil tartışmasını doğurdu ve aynı zamanda sanatta ifade edilen Rus milliyetçiliği arayışına da ateş açtı.

Pyotr Chaadayev
Pyotr Chaadayev

Köylü Sorunu

Rus sanatsal milliyetçiliğinin şekillenmesine yardımcı olan ikinci önemli tema “köylü sorunu” idi. Bu sorgulama kısmen Petrin reformları konusundaki tartışmalardan kaynaklanıyordu, çünkü 1812’den sonra Rus entelektüeller dikkatlerini otantik Rus kültürünün deposu olarak köylülüğe çevirmeye başladılar.

Rus sanatçılara ilham veren diğer olay ve tartışmalar: Dinin Rus yaşamındaki rolü; on dokuzuncu yüzyıl boyunca Türkiye’ye karşı savaşlar; Kafkasya ve Orta Asya’ya Rusya’nın yayılması; Kırım Savaşı ve Büyük Reformlar; ve klasik ve geleneksel kültür biçimlerinin rolü.

Milliyetçiliğin Biçimleri ve Figürleri: Edebiyat, Sanat ve Müzik

Sanattan popüler kültüre, Rusya’nın on dokuzuncu yüzyıl kültürü, Rus olma fikirlerine kaykıda bulundu. Onsekizinci yüzyıl yazarları ve entelektüelleri, Rus ulusal bilinci hakkında fikirler geliştirmiş olsalar da, milliyetçilik arayışında ülke çapında, yüzyıllık bir sanat patlamasını körüklemek için Napolyon’un 1812 işgali gibi olayları önemliydi Bu arayışta birçok yönden edebiyat başı çekti.

Aleksandr Puşkin’in (1799–1837) çalışması, Rusça’nın bir edebi dil olarak kurulmasına ve yazarın sosyal bir rol oynaması gerektiği fikrine yardımcı oldu. Puşkin’in Rus ulusal kimliğinin ifade edilmesindeki önemi, ayet ve yazılarının kendisiyle olduğu kadar kendisiyle ilişkilendirilen efsaneye de dayanıyordu. Rusya’nın kültürel öz tanımı pek çok açıdan Puşkin figürüne odaklandı ve onu çevreleyen kült Sovyet dönemi ve sonrasında sürdü. Çok sayıdaki yazıları arasında, destansı şiiri “The Bronze Horseman” (1833), en doğrudan Rus kimliğiyle ilgilendi ve Peter’ın miraslarındaki belirsizliklerin çoğunu yakaladı. 1837’de öldüğü zaman, Puşkin diğer yazarlara Rus ulusunun tanımlarını araştırmaları için ilham vermeye yardım etmişti.

Aleksandr Puskin Tablosu
Aleksandr Puşkin

Rusluğun gelişen eklemlenmesinde öne çıkan önemli edebi figürler, on dokuzuncu yüzyıl dünya edebiyatının devlerinden bazılarını içerir. Mikhail Lermontov (1814-1841) A Hero of Our Time (1840) adlı romanında Kafkasya’daki Rusya yayılımını yazarken, “Borodino” (1837) gibi daha önceki şiirleri 1812 savaşının önemini yakalamıştır.

Nikolai Gogol (1809–1852), anavatanı Ukrayna’nın hikayeleriyle ünlendi, ancak St. Petersburg ve bürokrasileri hakkındaki hikayeleri, Büyük Petro’nun mirası hakkındaki tartışmaların merkezindeki “Petersburg mitinin” kurulmasına yardımcı oldu.

Ivan Turgenev’in (1818-1883) Bir Avcının Eskizleri (1847), ilk kez Rus serflerini samimi bir şekilde canlandırmasıyla ortaya çıktığında bir sansasyon yarattı. Bu yazılar, her şeyden önce Leo Tolstoy (1828–1910) ve Fyodor Dostoyevski (1821–1881) ile ilişkilendirilen “romanın çağı”na ilham verdi.

Tolstoy’un Savaş ve Barış (1869), Napolyon’a karşı savaşın tanımlayıcı edebi ifadesi haline gelirken, Anna Karenina (1877) zamanının önemli toplum meselelerini incelemişti. The Possessed (1871-1872) ve The Brothers Karamazov (1880) gibi çalışmaları Rusya’daki devrimci hareketleri ve etkilerini anlatırken, Dostoyevski’nin Suç ve Ceza (1866) “Petersburg mitini” daha da ileri götürdü.

Tolstoy
Tolstoy

Bu yazılar, Büyük Reformlar’dan sonra Rus toplumunu araştıran bir sonraki büyük edebiyat dalgasını motive etti, özellikle de oyunları, taşra seçkinlerinin ölüm sonrası dönemdeki sorunları ele alan Anton Çehov’un (1860–1904) eserlerinde; ve Andrei Bely’nin, Petrin başkentini modernleşmeyle mücadele eden kıyamet yeri olarak yeniden tanımlayan sembolist başyapıtı Petersburg (1913) ile.

Sanat, on dokuzuncu yüzyıl Rusya’sında milliyetçiliğin ifade edilmesinde daha az önemli olmadığını kanıtladı. Rusya’daki tüm sanatsal üretimin arkasındaki itici güç, St. Petersburg’daki İmparatorluk Akademisi idi. Akademi, klasik temaları vurguladı ve sonuç olarak, 1850’lerden önce yalnızca Rus konularını içeren çok az resim ortaya çıktı. Bu eğilimin en büyük istisnası, ilk kez 1812 savaşı sırasında yayınlanan milliyetçi karikatürleriyle öne çıkan Alexei Venetsianov’du (1780–1847). Akademi’de eğitim almamış olmasına rağmen, Venetsianov erken sanat hayatında bundan etkilenmiştir. Ancak savaştan sonra The Threshing Floor (1820) gibi çalışmalar da dahil olmak üzere Rus kırsal yaşamının idealize edilmiş sahnelerini resmetti. Venetsianov’un çalışmaları ve kurduğu okul, Puşkin, Gogol ve diğerlerinin yazılarıyla birlikte, Rusya’nın manzarasını kimliğinin kaynağı olarak tasvir eden gelecekteki sanatçılara ilham vermeye yardımcı oldu. Alexei Savrasov (1830–1897), Ivan Shishkin (1832–1898) ve Isaak Levitan (1860–1890) yüzyıl boyunca Rusya’dan boyanmış sahneler ve eserleri manzarayı kendi terimleriyle tanımladı.

Ivan Shishkin Polessie 1883
Ivan Shishkin – Polessie – 1883

Manzara sanatı dışında, Akademi’nin emirleri Rus sanat hayatına hükmetti. Klasik imgelere hâkim olsa da, 1836’da sergilenen ve Rusya’nın gerilemesinin sembolü olarak çokça tartışılan Karl Briullov’un Pompei’nin Son Günleri gibi eserler yeni bir ulusal sanatın habercisi olarak selamlandı.

Ancak 1863’te bir grup Akademi öğrencisi, okulun katı taleplerini yerine getirmeyi reddettiler ve okuldan koparak, Rus sanatında ve bu süreçte milliyetçiliğini eklemlenmesinde devrim yarattı. Grup kendilerine peredvizhniki veya “geziciler” adını verdiler ve kendilerini Rus çağdaş ve tarihi yaşamından resim sahnelerine adadılar. En ünlüsü Ilya Repin (1844-1930), Volga’daki Barge Haulers (1870) gibi köylü yaşamını tasvir eden tasvirlerinin 1861 özgürleşmesinin ardından “köylü sorununu” yeniden tanımladığı eski bir serfti.

Vasily Surikov (1848–1916) gibi diğer sanatçılar Muscovy ve Petrine döneminden sahneler çizdiler. Peredvizhniki’nin çalışması, Moskova’daki Rus sanat müzesinin kendi adını taşıyan özel galerisi olan Pavel Tretyakov gibi güçlü patronlardan destek buldu.

Vasily Surikov
Vasily Surikov

Müzik, on dokuzuncu yüzyılda Rus ulusal kimliğini tanımlayan kültürel troykanın üçüncü parçasıydı. Müzik hayatı 1812’den sonra yeniden canlandı. Romantik ve vatansever melodiler yüzyılın ilk yarısında gelişti ve en büyük ifadesini Mikhail Glinka’nın (1804–1857) eserlerinde buldu. Glinka’nın A Life for the Tsar operası 1836’da ilk kez sahneye çıktı ve genç Mikhail Romanov’u kurtarmak için hayatını feda eden köylü Ivan Susanin’in hikayesini anlattı. Opera, Rus müziğinde ulusal bir okulun başlangıcı olarak selamlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=7NGdkEvLmBk

Glinka’nın eserleri, 1859’da Rus Müzik Cemiyeti’nin kurulmasının yolunu açtı. Nikolai ve Anton Rubinstein kardeşler tarafından kurulan cemiyet, karşılığında St. Petersburg ve Moskova’da konservatuarlar kurdu. Konservatuarlar, Avrupa müzik teknikleri ve eğitimini vurguladılar ve en ünlü öğrencileri Petr Çaykovski’ydi (1840–1893). Konservatuarların kurulmasının hemen ardından, Mighty Handful veya sadece “beşli” olarak bilinen bir grup besteci, Avrupa müziği üzerindeki baskıya karşı ayaklandı. Müzik notaları bunun yerine halk şarkılarını ve Rus dini müziğini içeriyordu.

Bu yaklaşımın en ünlü ve tutarlı uygulayıcısı Musorgski’di (1839-1881). En iyi bilinen eserler tarihi operalar Boris Godunov (1869) ve Khovanshchina’dır (1886). Musorgski, Puşkin’in eserini birincisi için libretto olarak kullandı ve Repin resimlerinin ikincisine ilham verdiğini iddia etti. Çaykovski, Mighty Handful tarafından yeterince Rusça olmadığı için alay edilmesine rağmen, Rusluğun müzikal ifadesiyle ilişkilendirilen eserler de besteledi. Baleleri Kuğu Gölü (1875–1876), Uyuyan Güzel (1888–1889) ve Fındıkkıran (1891–1892), Rusya’da ve Rusya dışında en popüler ve en çok icra edilen balelerdir. Onun “1812 Uvertürü” (1880), dünya çapında vatansever müzikle eş anlamlıdır.

Edebiyat, sanat ve müzik, Rus sanatçıların ulusal kimlik hakkındaki görüşlerini ifade ettikleri en önemli medya işlevi görse de, diğer kültürel formlar da aynı şeyi yaptı. Yirminci yüzyılın başlarında, Igor Stravinsky’nin müziği ve Rus avangard sanatçıları tarafından tasarlanan setlerin yer aldığı Rus Sergei Diaghilev balesi, özellikle yurtdışında Rusluğun fikirlerini ifade etmek için önemli bir araç haline geldi.

Yüzyıl boyunca kiliseler, anıtlar ve diğer mimari mekanlar, St.Petersburg’da 1812’ye ithaf edilen İskenderiye sütunundan Rus devletinin kuruluşunun anısına Novgorod’daki milenyum anısına kadar tam anlamıyla Rus tarihi ve kültürü fikirleri üzerine inşa edildi. Takı ve porselen gibi dekoratif sanatlar bile 1800’lerin sonlarında “Rus Stili” nin (russky stil) öncülüğüne yardımcı oldu.

Popüler kültür aynı zamanda Rus milliyetçiliği ve Rusya’nın geçmişiyle ilgili konuları da ele aldı. Lubok, (on yedinci yüzyılda ortaya çıkan baskılar ve bölüm kitapları) Rusya’nın her yerinde dolaştı ve ulusal kimliğin ifade edilmesi ve diğer sanatsal biçimlerde teşvik edilen fikirlerin yayılması için önemli kaynaklar olarak hizmet etti.

Lubok
Lubok

Rus halk sanatı ve müziği, on dokuzuncu yüzyıl boyunca ve yirminci yüzyılın başlarında çok sayıda sanatçı tarafından yeniden keşfedildi ve Modest Musorgski’nin melodilerinden Vasili Kandinski’nin tuvallerine kadar eserlere ilham vermeye yardımcı oldu. Dahası, yukarıda bahsedilen tüm sanatçıların eserleri, Rusya genelinde gazetelerin, dergilerin, müzelerin ve kültürel yaşamın büyümesiyle daha yaygın bir şekilde tanındı.

Modest Musorgski
Modest Musorgski

Sanatta ifade edilen Rus milliyetçiliği çok sayıda farklı fikir içeriyordu. Bazıları için “Rusya”, Büyük Petro’dan bu yana kendi kimlik duygusunu geliştirmiş bir Avrupa devletini temsil ediyordu. Diğerleri için “Rusya” Doğu ile Batı’yı harmanlayan eşsiz bir kültür üretti. Rus ulusal kimliği konusunda herhangi bir fikir birliği olmamasına rağmen, Puşkin’den Tolstoy’a, Musorgski’ye Rus kültürel figürleri bunu kendi yöntemleriyle tanımlamaya çalıştılar ve eserlerinde Rusluğun önemli tezahürlerini bıraktılar.

Bibliyografya

 • Billington, James. (1966). The Icon and the Axe: An Interpretive History of Russian Culture. New York: Knopf.
 • Brumfield, William. (1993). A History of Russian Architecture. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Cracraft, James. (2003). The Revolution of Peter the Great. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Cracraft, James, and Rowland, Daniel, eds. (2003). Architectures of Russian Identity: 1500 to the Present. Ithaca, NY: Cornell University Press.
 • Ely, Christopher. (2002). This Meager Nature: Landscape and National Identity in Imperial Russia. DeKalb: Northern Illinois University Press.
 • Figes, Orlando. (2002). Natasha’s Dance: A Cultural History of Russia. New York: Metropolitan Books.
 • Garafola, Lynn, and Baer, Nancy Van Norman, eds. (1999). The Ballet Russes and Its World. New Haven, CT: Yale University Press.
 • Gray, Camilla. (1986). The Russian Experiment in Art, 1863-1922. London: Thames and Hudson.
 • Hilton, Alison. (1995). Russian Folk Art. Bloomington: Indiana University Press.
 • Lincoln, W. Bruce. (1998). Between Heaven and Hell: The Story of a Thousand Years of Artistic Life in Russia. New York: Viking.
 • Marks, Steven. (2002). How Russia Shaped the Modern World: From Art to Anti–Semitism, Ballet to Bolshevism. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Rogger, Hans. (1960). National Consciousness in Eighteenth–Century Russia. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Rzhevsky, Nicholas, ed. (1998). The Cambridge Companion to Modern Russian Culture. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
 • Stavrou, Theofanis, ed. (1983). Art and Culture in Nineteenth–Century Russia. Bloomington: Indiana University Press.
 • Taruskin, Richard. (1997). Defining Russia Musically. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Tolz, Vera. (2001). Russia: Inventing the Nation. London: Arnold.
 • Valkenier, Elizabeth Kridl. (1989). Russian Realist Art: The State and Society; the Peredvizhniki and Their Tradition. New York: Columbia University Press.

Stephen M. Norris

Çeviri: https://www.encyclopedia.com/history/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/nationalism-arts

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu