Semantik Nedir? Semantik Ne Demek?

Semantik yani Anlambilim, dildeki anlamın incelenmesini ifade eder. Tüm metinleri veya tek kelimeleri içerebilir. Örneğin, “hedef” ve “son durak” teknik olarak aynı anlama gelir, ancak semantik dersinde onların ince anlam farkları analiz edilir.

Anlam Üzerine

Anlam, hem dilin en belirgin özelliği hem de incelenmesi gereken en karanlık yön gibi görünür. Açıktır çünkü dili bunun için kullanırız: Birbirimizle iletişim kurmak ve ‘ne demek istediğimizi’ etkili bir şekilde iletmek için. Ancak, akıcı olduğumuz bir dilde bize söylenen bir şeyi anlama adımları o kadar hızlı, o kadar şeffaftır ki, bu iletişim yeteneğinin altında yatan ilkeler ve bilgi için çok az bilinçli duyguya sahibiz. Semantik bilimi burada devreye girer.

Semantik Nedir?

Semantik, dilin sembolik kullanımı da dahil olmak üzere kelimelerin ve dilin anlamlarına bakan bir dilbilim dalıdır. Aynı zamanda kelimelerin çoklu anlamlarını da ifade eder. Anlambilimle ilgili iki terim çağrışım ve düz anlamdır. Çağrışım, kelimenin tam anlamıyla sözlük tanımının ötesinde kelimeyle ilişkilendirdiğimiz anlamları ifade eder. Bir kelimenin çağrışımı, kelimenin kullanımına eşlik eden tüm duygu ve hisleri içerir. Düz anlam, kelimenin gerçek tanımını içerir.

 • Semantik, aynı zamanda göstergebilim, semoloji veya semasiyoloji olarak da adlandırılır, doğal ve yapay dillerde anlamın felsefi ve bilimsel çalışmasını ifade eder. Terim, Yunanca sēmainō fiilinin çeşitli türevlerinden oluşan bir grup İngilizce sözcükten biridir (“anlam ifade etmek” veya “belirtmek”).
 • Dilbilim alanı, dildeki anlamın incelenmesiyle ilgilenir. Dilbilimsel anlambilim, dillerin anlamları nasıl düzenledikleri ve ifade ettiklerinin incelenmesi olarak tanımlanmıştır.
 • Semantik terimi, genellikle modern anlambilimin kurucusu olarak kabul edilen Fransız dilbilimci Michel Bréal (1832-1915) tarafından icat edilmiştir.

Sözcüksel ve Deyimsel Semantik

Sözcüksel anlambilim, sözcüklerin anlamları ve sözcükler arasındaki ilişkilerin anlamı ile ilgilenirken, deyimsel anlambilim sözcükten daha büyük sözdizimsel birimlerin anlamı ile ilgilenir. Anlamsal özellikler, kelimelerin anlamlarının bileşenleridir. Örneğin, “insan” anlamsal özelliği ebeveyn, doktor, bebek, profesör, dul ve teyze gibi birçok kelimede bulunabilir. Diğer anlamsal özelliklere örnekler arasında hareketli nesneler, erkek, dişi, sayılabilir öğeler ve sayılamayan öğeler bulunur.

Kitap Animasyonu

Bilgisayar Biliminde Semantik

Dilbilimde semantik, anlamların incelenmesidir. Bilgisayar biliminde bu terim, bir talimatın anlamını formatından ayırmak için sıklıkla kullanılır. Dil bileşenlerinin yazımını ve bileşenlerin nasıl birleştirildiğini kontrol eden kuralları kapsayan biçime dilin sözdizimi denir. Örneğin, bir komutu yanlış yazarsanız, bu bir sözdizimi hatasıdır. Öte yandan, mevcut bağlamda hiçbir anlam ifade etmeyen yasal bir komut girerseniz, bu semantik bir hatadır.

Semantik SEO ve Semantik Makale

Semantik SEO, sadece tek tek anahtar sözcükler değil, tematik konular etrafında optimize edilmiş içerik yazma uygulamasıdır. Başka bir deyişle, Semantik SEO, site içeriklerinde kullanılan sözcüklerle, içeriğe daha fazla ve daha geniş anlam kazandırma sürecidir. Bu, sadece basit bir sorguyu yanıtlamak değil, ziyaretçilerin gerçek amacına göre içerikleri optimize etmek manasına gelir. Bu, ilk soruyu cevaplandırdığınız ve hemen ardından okuyucuların kafasında beliren ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci soruları da yanıtladığınız manasına gelir.

Semantik SEO, Semantik Arama Davranışı ve Semantik İndeksleme, Semantik Sıralamayı içerir. Semantik SEO, Arama Motorunun Semantik ve Yapılandırılmış Arama Motoru özelliklerinin farkında olarak, hangi tür web sitesi, URL ve Breadcrumb Kategorizasyonu ve Dahili Bağlantı Ağı için hangi sorgu ağı için görmek istediğinizi bilerek bir SEO Projesinin yönetilmesidir. İçerik biçimi, içerik türü, bağlam, sayfa tasarımı da Semantik SEO Konsepti bağlamında düzenlenir.

Semantik Arama

Semantik arama, bir arama motorunun, arama amacını, sorgu bağlamını ve kelimeler arasındaki ilişkiyi temel alarak anlayarak mümkün olan en doğru SERP sonuçlarını üretme girişimini tanımlar. Bu şu açıdan önemlidir: İnsanlar farklı şekillerde, dillerde ve tonlarda bir şeyler söyler ve sorgular. Arama sorguları doğası gereği belirsiz olabilir. Sözcükler arasındaki ilişkileri anlamaya ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

 • https://www.vocabulary.com/dictionary/semantics
 • https://www.britannica.com/science/semantics
 • https://ielanguages.com/semantics.html
 • https://www.thoughtco.com/semantics-linguistics-1692080
 • https://www.webopedia.com/definitions/semantics/
 • https://www.linguisticsociety.org/resource/meaning-semantics-and-pragmatics
 • https://www.softschools.com/examples/grammar/semantics_examples/399/
 • https://backlinko.com/hub/seo/semantic-seo
 • https://wordlift.io/blog/en/entity/semantic-seo/
 • https://www.holisticseo.digital/theoretical-seo/semantic-search/
 • https://www.searchenginejournal.com/semantic-search-seo/264037/

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

3 Yorum

 1. Geçen gün bir yazı okudum, diyordu ki: “Her şey gönlünce olsun temennisini semantik açıdan doğru bulmuyorum. Yani kalbindeki iyilikle mütenasip bir iyilik seni bulsun yaklaşımı yanlış bence. İnsanlar kalplerindeki kötülüklere rağmen iyiliklerle karşılaşmalıdırlar. Unutmayalım ki her insan yedinci bir şansı hak eder.” Ne demek istediğini şimdi anladım.

 2. Mesela Dış Türkler veya Göçmen Türkler yerine neden Türk diasporası nitelemesi kullanılıyor, anlamıyorum. Kavramların semantik anlamları ve imaları da gözetilmelidir. Avrupalılar “vatansız Türk” kavramını benimseyebilir ama çok şükür bizim vatanımız var!

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu