Siber Psikoloji Nedir?

Siber psikoloji, insanın dijital teknolojiyle, özellikle internet ile etkileşiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan psikolojik olaylara odaklanan bilimsel bir disiplinlerarası alandır. Siber psikoloji; genel olarak insan-makine etkileşimi çalışmalarına odaklanır. İnsanların, siber dünyadan ve bilgisayar ile telefonları içeren teknolojilerden nasıl etkilendiğini ele alır.

Çevrimiçi kimlikleri, ilişkileri ve sanal gerçeklik gibi konuları inceler. Çevrimiçi dünyadaki anonimlik, fiziksel dünyada pek görülmeyen davranışları teşvik eder. Bir insan gerçek hayatta olabileceğinden farklı davranabilir veya tamamen farklı bir kişi rolüne bürünebilir. Siber psikoloji bu sorunlara bakar ve nedenleri açıklamaya çalışır. Bir insanın neden farklı bir şekilde davrandığını araştırarak, bu tip psikolojik hastalıkların tedavisi üzerinde çalışır. Video oyunları, mobil cihazlar ve hatta daktilo gibi her türlü bireysel etkileşim aracı siber psikoloji çerçevesinde incelenebilir.

Siber psikoloji alanında ana araştırma çalışmaları, internet ve siber alanın birey ve grupların psikolojisi üzerindeki etkisine odaklanmış durumdadır. Siber psikoloji ile ilgili bazı ana başlıklar “Çevrimiçi kimlik, çevrimiçi ilişkiler, siber alandaki kişilik türleri, bilgisayarlara aktarım, bilgisayarlara ve internete bağımlılık, çevrimiçi cinsiyet değiştirme vb.” olarak ifade edilebilir. Ayrıca siber psikolojideki çalışmalar, siber zorbalığın mağdurlar ve gözlemciler üzerindeki etkilerini de ele alabilir.

Siber psikoloji çalışmaları, “siber ortamda başkalarını taciz etmek, izlemek ve zorbalık yapmak için” çevrimiçi platformları kullanan bireylerin doğurduğu sorunlarla mücadelede yeni yollar arar. Siber psikoloji alanı göreceli olarak yenidir ve ortaya çıkan yeni teknolojiler ile ilişkili tüm psikolojik olayları kapsamaktadır. Yeni teknolojilerin, bağımlılığa, anti-sosyalliğe, çeşitli psikolojik hastalıklara veya şiddete yol açabileceği korkusu; siber psikoloji çalışmasına olan ilginin artmasına neden olmuştur.

Kaynaklar

  • https://www.bestpsychologydegrees.com/faq/what-is-cyber-psychology/
  • http://cyberpsychology.org/cyberpsychology/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu