Siyaset Bilimi

Siyaset bilimi, sosyal bilimlerin devleti, siyaseti ve hükümeti inceleyen dalıdır. Siyaset Bilimi, siyasi sistemlerin analizi, siyasete teorik ve pratik uygulamalar ve siyasi davranışların incelenmesi ile kapsamlı bir şekilde ilgilenir. Yunan düşünür Aristo, siyaset bilimini devletin incelenmesi olarak tanımladı. Pek çok siyaset bilimci, kendilerini siyasi olaylar ve koşullar arasındaki bağlantıları incelemekle meşgul olarak görürler ve bu anlayışla siyaset dünyasının işleyişini öne süren bir genel ilkeler sistemi inşa etmeyi umarlar. Siyaset bilimi bağımsız bir alan değildir ve diğerleri arasında sosyoloji, ekonomi, tarih, antropoloji, kamu politikası gibi diğer birçok dalla kesişir. Siyaset bilimciler, dünya çapında değişen siyaset manzarası nedeniyle gündeme sık geliyor; toplum, siyasal dünyanın nasıl çalıştığını anlamak istediğinden, siyasal ekonominin nüanslarını açıklayacak birine ihtiyaçları var.

Siyaset Biliminin Kapsamı

Siyaset biliminin kapsamı çok geniştir ve uzmanlar siyaset bilimi alanını siyaset teorisi, kamu yönetimi, karşılaştırmalı siyaset, uluslararası ilişkiler ve kamu hukuku olmak üzere beş alt disipline ayırmıştır. Bu alt disiplinlerin, modern ekonomi politiğin tüm gamını kapsadığı ve küresel ekonomi politiğin nasıl işlediğinin incelenmesi ve anlaşılması için temel oluşturduğu unutulmamalıdır. Tahsis ve dağıtım ile iktidarın devri ile ilgili konuların incelenmesi, siyaset bilimcilerinin temel uğraşlarından biridir. Yönetim yapılarının başarısı ya da başarısızlığı, iyi ya da kötü yönetişime katkıda bulunan çok yönlü ve çok katmanlı faktörleri iş başında inceleyen siyaset bilimciler tarafından ölçülür. Siyaset bilimcilerinin kapsamı artık dünya çapında demokratik seçimlerle ilgili çalışma alanını da içerecek şekilde genişletildi. Diğer bir deyişle, tüm dünyada siyasal sistemlerde yaşanan patlama ile siyaset bilimciler ve onların çalışma alanları önemli ölçüde genişledi.

Siyaset Biliminin Önemi

Siyaset biliminin önemi, hepimizin siyasal sistemler içinde yaşıyor olmamız ve küresel ekonomi politiğin değişimlerinden etkilenmemizde yatmaktadır. Küreselleşmenin ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya insanlarının diğer ülkelerin siyasi sistemlerini anlamaya gösterdikleri ilgide eşzamanlı bir artış oldu. Bu nedenle, siyaset bilimciler, küresel ekonomi politiğini anlayabileceğimiz merceği sağladıkları için değerli ve önemli hale gelirler. Siyaset bilimi alanında yüksek lisans ve üst düzey dereceler sağlayan birçok üniversite var ve son yıllarda siyaset bilimine bir çalışma alanı olarak yeniden ilgi duyulması nedeniyle bu kurslara birçok kişi katılmaktadır.

Referanslar

  • https://www.managementstudyguide.com/political-science.htm

İçindekiler


(Bu içerik, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Turkau

Turkau Editör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu