Sosyolojik Kriminoloji Nedir?

Sosyolojik kriminoloji, suçu sosyolojik bir bakış açısıyla inceleme pratiğidir. Sosyologlar, suçu bireysel ve toplumsal bir sorun olarak görürler ve çevredeki sosyal, politik ve ekonomik bağlamı incelemeden tam olarak anlaşılamayacağına inanırlar. Bu alandaki insanlar, bir birey olarak suçluya odaklanarak, insanların neden suç işlediklerini ve bu konuda neler yapılabileceğini anlamaya çalışırlar.

Kriminolojinin kendisi, suç ve suçluluğun bilimsel çalışmasıdır. Suçun nedenlerine, düzeltilmesine ve önlenmesine bakar ve sosyoloji gibi çeşitli akademik merceklerle incelenebilir. Genel sosyolojik teori, suç davranışını aşırı sosyal koşullara normal bir tepki olarak görür.

Suçlular mutlaka kötü insanlar olarak görülmez. Bir sosyolog, bir kişinin neden suçlu olduğunu belirlemek için suçlunun ırkını, mahallesini, sosyal çevresini, gelir düzeyini, eğitim düzeyini, işini veya kariyerini ve çocukluk türünü inceleyerek bir kişinin durumunun sosyal bağlamına bakar. Alanda, farklı ilişkilendirme, nötralizasyon teorisi ve anomi teorisi gibi suç davranışını açıklamak için birçok spesifik teori vardır.

Sosyal Insacilik

Diferansiyel ilişki teorisi, suç davranışının yakın kişisel gruplarla iletişim yoluyla öğrenildiğini iddia eder. Bir kişi sadece suçu işlemek için gerekli teknikleri değil, aynı zamanda suç eylemiyle ilgili çevredeki tutumları, dürtüleri ve rasyonelleştirmeleri de öğrenir. Kişi daha sonra, yasayı çiğnemenin olumsuz yönlerinden daha ağır basan, fazla sayıda olumlu suç tanımıyla çevrilidir. Bu nedenle suç normal ve faydalı olarak görülmektedir.

Tarafsızlaştırma teorisi, bir suçluyu, sapkın davranışı ahlaki olarak kabul edilebilir ve dolayısıyla haklı çıkarılabilir olarak yeniden tanımlayan biri olarak görür. Bu kişinin zihninde, belirli bir suç işlemek, ahlaki açıdan sakıncalı veya yanlış olarak görülen bir şey değil, açıklanabilir, makul bir eylem haline gelir. Sosyolojik anomi teorisi, suçluların son çare olarak suç işlediklerini iddia eder. Suçlu, yasal, sosyal olarak kabul edilebilir yollarla amaçlarına ulaşamadığından, asıl hedefe ulaşmak için yasa dışı taktiklere başvurur.

Sosyal Adalet Kitap El

Çatışma teorisine göre, bir kişi ne kadar az güce sahipse, suç işleme olasılığı o kadar fazladır. Toplumdaki baskın gruplar, yasaların yapılmasından ve uygulanmasından sorumludur. Sosyolojik kriminoloji, toplumun suçlular ve ceza hakkında sahip olduğu varsayımları da inceler. Sosyoloji öğrencilerine daha önce suçlularla ilgili görüşlerini ve insanların neden suç işlediklerini sorgulamaları öğretilir.

Çeviri: https://www.wise-geek.com/what-is-sociological-criminology.htm

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu