Standart Kültür Nedir?

“Bir toplumda esas olan standart kültürdür. Standart kültür, ortalama veya istatistiki ifadesiyle bir çan eğrisini temsil eder. Bir başka deyimle, milletin büyük çoğunluğunun katıldığı kültürdür. “Millet-i hakime” veya “asli unsur”; sosyolojik anlamda “Büyük Toplum” yani “Standart Kültür”dür.

Ulus-devlet kimliğine erişmiş bir toplumsal yapıda, önemli husus, standart kültür veya hakim toplum kavramının yerinin belirlenmesidir. Bu bir anlamda farklı etnik yapıların bulunduğu bir toplum sisteminde, homojen niteliği taşıyan grubun belirlenmesi anlamına gelir. Şöyle ki, Standart Kültür bir çan eğrisidir. Bu çan eğrisinin her iki ucundaki sapmalar, bu standart veya hakim kültürden ayrılmaları gösterir. Ulus-devlet esprisi de budur. Ancak, çan eğrisi homojen bir grubu temsil eder. Ülkemizde bu Türk milleti yani asli unsurdur. Türkler, Anadolu’ya tarih-sonrası dönemlerde gelmiş ve damgasını vurmuşlardır. Hiç değilse bu topraklar üzerinde, en az bin yıllık maddi ve manevi kültür ve medeniyet değerlerine sahiptir.

“Millet-i hakime” veya “Büyük Toplum”u belirleyen milli kimlik unsurlarından biri de “soy miti”dir. Türk toplumunun tarihsel çizgisi, bu oluşuma damgasını vurmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, Standart Kültürü belirleyen unsur da bu “mit”e dayanır. Ancak, bu soy miti, “Türk milletinin, ırkçı bir eğilimden öte” dilde”, dinde, kültürde, ortak duygu ve tarih bilincinde bütünleşmesidir.”

Prof. Dr. Orhan Türkdoğan, Türk Ulus Devlet Kimliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu