Tarihyazımı Nedir?

Tarih yazımı esasen iki şekilde anlaşılabilir. Günümüzde en yaygın biçimde, tarih yazımı (tarihin yazılması), kabaca tutarlı bir metodolojik ve / veya etik-politik yaklaşım kullanılarak belirli bir zaman ve yerde yazılmış insan geçmişiyle ilgili metinler anlamına gelen bir dizi tarih eserine eşdeğerdir.

Bu nedenle, örneğin, ortaçağ, Rönesans veya 20. yüzyılın başlarındaki tarihçilikten; Fransız veya Meksika tarihçiliğinden; devletler veya kent tarihçiliği üzerine tarihçilikten; Marksist, liberal veya pozitivist tarihçilikten enternasyonalist veya milliyetçi tarih yazımı vb. söz edebiliriz.

Tarih yazımı ayrıca şu anlamlara gelir:

  • Tarihi konularla ilgilenen literatürün bütünü; topluca tarihler.
  • Tarihsel araştırma ve sunum teknikleri, teorileri ve ilkeleri; Tarihsel bilimin yöntemleri.
  • Eleştirel bir inceleme, değerlendirme ve birincil ve ikincil kaynaklardan malzeme seçimine dayanan ve bilimsel kriterlere tabi olan tarihin anlatısal sunumu.
  • Resmi bir tarih yazımı.

Modern tarihçiler, insan faaliyetlerinin kaydını yeniden oluşturmayı ve bunlar hakkında daha derin bir anlayışa ulaşmayı amaçlar. Görevlerine ilişkin bu anlayış, 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başlarındaki “bilimsel” tarihin gelişmesinden ve akademik bir meslek olarak tarihin eşzamanlı yükselişinden yola çıkarak oldukça yenidir.

Referanslar

  • https://culturahistorica.org/what-is-historiography/
  • https://www.britannica.com/topic/historiography
  • https://www.dictionary.com/browse/historiography

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu