AkademikJeopolitikÖne Çıkanlar

Think Tank Nedir? Ne İşe Yarar?

Think Tank; jeopolitik, eğitim, ekonomi, sosyal politikalar, politik strateji, kamu politikası, iklim, kültür, teknoloji vb. konularda çalışmalar yapan, disiplinler arası çalışan grup ve kuruluşları tanımlamak için verilen addır. 

Ortak bir hedefe yönelik olarak küresel, bölgesel ve milli politikaların oluşturulmasında etkili olmak isteyen enstitüler olan Think Tank kuruluşları için; düşünce kuruluşu, fikir tankı, düşünce fabrikaları, düşünce tankı, politika enstitüleri gibi adlandırmalar da kullanılmaktadır.

Think Tank Ne Yapar?

Think Tank oluşumlarının başlıca amaçları; metadolojik araştırma yapmak, tartışmaya alan açmak, fikir üretmek, güncel gelişmeleri izlemek, halka ve karar alıcılara bilimsel ve entelektüel kaynaklar sağlamak şeklinde özetlenebilir.

Think Tank kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olabileceği gibi; devlet, hükumet, özel çıkar grupları veya şirketler tarafından finanse edilip bu doğrultuda da çalışabilir. Örneğin, bir Think Tank kuruluşu devlet için milli savunma stratejilerinin planlanmasına odaklanırken; bir diğeri, ticari projelere, yeni teknolojiler geliştirmeye veya bazı uygulamaların test edilmesi gibi amaçlara sahip olabilir.

Bir başka örnek ise; çeşitli çıkar gruplarının çıkarlarını savunmak için bilginin manipüle edilerek (abartma, istatistiksel yanıltmalar vb.) sunulması şeklinde verilebilir.

Think Tank kuruluşlarının karakteristik yapısı, gelecekteki politika süreçlerini etkilemek için bilgi ve politika oluşturmayı birleştirmesidir. Think Tank hakkında bir yazar, “Düşünce kuruluşlarının sağladığı yüksek kaliteli araştırmalar olmadan, etkili politikalar ve hatta ana meseleleri tartışmak için güvenilir bir temel olamaz.” demektedir.

Gerçekten de, aktif olarak çalışan etkili Think Tank kuruluşları, kendi hedefine dair yaptığı çalışmaların yanı sıra, bulundukları sektörün standartlarını belirlemek ve kalitesini geliştirmek adına ortak bir vizyonu da paylaşmaktadır.

Think Tank Nasıl Çalışır?

Think Tank kuruluşlarının temel çıktısı, araştırma ve politika çalışmalarının yayınlanmasıdır. Aynı zamanda, yayınlandıktan sonra çalışmalarını daha geniş bir çevreye duyurmak için konferanslar ve seminerler düzenlerler.

Ayrıca bir çok ülkede; bakanlar, iş adamları ve politika oluşturma sürecine dahil olan gönüllü kuruluşlarla özel toplantılar yaparlar. Örgütler ve bireylerle doğrudan ilişkilerin yanı sıra, düşünce kuruluşları interneti ve medyayı bulgularını yaymak için ve ilgi duydukları konularda tartışmayı teşvik etmek için kullanırlar.

Pek çok Think Tank kuruluşu sitesinde indirilebilir raporlar, seminerler hakkında bilgiler, infografikler, sanal tartışma forumları vb. bulunur. Daha büyük uluslararası niteliğe sahip düşünce kuruluşlarının bazılarının dünya genelinde bazı ofisleri ve çalışanları da vardır.

İdeal Bir Think Tank Kuruluşuna Dair

 • Think Tank kuruluşları, değişimi etkilemek ve benzer amaçlarla aynı konuya dair ilgisi insanlarla iletişim kurmak için bir yol sunar.
 • Her düşünce kuruluşunun bir kuruluş nedeni vardır. Başlamak için “nedenler”, açıkça tanımlanmalıdır: misyon, vizyon, hedefler ve mesajlar belirgin olmalıdır.
 • Üyelik kriterleri oluşturularak fikir havuzu için en iyi adaylar belirlenmelidir.
 • Araştırma ekibi için düşünülen potansiyel katılımcılar tanımlandıktan sonra, bir mektup veya dijital davetiye gönderilebilir. Ayrıca, belirlenen kişilerden benzer alanda isim önerileri listesi istenebilir.
 • İletişim kurmak isteyenler için bir e-posta adresi, telefon numarası veya fiziksel adres sunulmalıdır.
 • İdeal takipçilerin sık kullandığı bir sosyal ağ hesabı oluşturulmalıdır. Bu ağlarda tartışmalar yapılabilir ve toplantı saatleri ile çeşitli belge vb. paylaşımları yapılabilir.
 • Gazeteler, bloglar, radyo programları ve dergilere duyuru ilanı verilebilir.
 • Kafeler, kütüphaneler, toplum merkezleri, özel mağazalar, üniversiteler ve kolejler gibi ideal/potansiyel üyelerin sık kullandığı mekanlarda broşür dağıtılabilir.
 • Üniversite, kütüphane, toplantı salonu gibi mekanlarda etkinlikler düzenlenebilir.
 • Düzenlenen programlara katılmak için internet sitesi üzerinde net bir prosedür/davet hazırlanabilir.
 • Bloglar ilgi alanlarını paylaşanları bir araya getirebilir. Ülkü ve hedeflerin açıklanması noktasında blog yazıları veya makaleler oluşturulabilir.
 • Çalışmalara katılmak isteyenlerin haber alabilmesi için internet sitesi üzerinde üyelik/abonelik seçeneği eklenebilir.

Mustafa Sarıkaya, 28.04.2019


(Bu içerik, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu