Think Tank Nedir? Ne İşe Yarar?

Think Tank; jeopolitik, eğitim, ekonomi, sosyal politikalar, politik strateji, kamu politikası, iklim, kültür, teknoloji vb. konularda çalışmalar yapan, disiplinler arası çalışan grup ve kuruluşları tanımlamak için kullanılan isimdir. Genellikle ortak bir hedefe yönelik olarak küresel, bölgesel ve milli politikaların oluşturulmasında etkili bir rol oynamak isteyen enstitüleridir. Think Tank kuruluşları için; düşünce kuruluşu, düşünce tankı, düşünce fabrikaları, fikir tankı, politika enstitüleri gibi adlandırmalar da kullanılmaktadır.

Think Tank ve Amaçlar

Think Tank oluşumlarının başlıca amaçlarına; bilimsel araştırma yapmak, tartışmaya alan açmak, fikir üretmek, güncel gelişmeleri izlemek, halka ve karar alıcılara entelektüel kaynaklar sağlamak şeklinde örnekler verilebilir. Think Tank kuruluşları, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar olabileceği gibi; devlet, hükumet, özel çıkar grupları veya şirketler tarafından finanse edilip bu doğrultuda da çalışabilir. Örneğin, bir Think Tank kuruluşu devlet için milli savunma stratejilerinin planlanmasına odaklanırken; bir diğeri, ticari projelere, yeni teknolojiler geliştirmeye veya bazı uygulamaların test edilmesi gibi amaçlara sahip olabilir.

Think Tank kuruluşlarının karakteristik yapısı, gelecekteki politika süreçlerini etkilemek için bilgi ve politika oluşturmayı birleştirmesidir. Bir düşünür, “Düşünce kuruluşlarının sağladığı yüksek kaliteli araştırmalar olmadan, etkili politikalar ve hatta ana meseleleri tartışmak için güvenilir bir temel olamaz.” demektedir. Gerçekten de, aktif olarak çalışan kaliteli Think Tank kuruluşları, kendi hedefine dair yaptığı çalışmaların yanı sıra, bulundukları sektörün standartlarını ve kalitesini geliştirmek adına ortak bir vizyonu da paylaşmaktadır.

Think Tank ve Yöntem

Think Tank kuruluşlarının temel ürünü, araştırma ve politika çalışmalarının yayınlanmasıdır. Aynı zamanda, yayınlandıktan sonra çalışmalarını daha geniş bir çevreye duyurmak için konferanslar ve seminerler düzenlerler. Ayrıca bir çok ülkede; bakanlar, iş adamları ve politika oluşturma sürecine dahil olan gönüllü kuruluşlarla özel toplantılar yaparlar. Örgütler ve bireylerle doğrudan ilişkilerin yanı sıra, düşünce kuruluşları interneti ve medyayı bulgularını yaymak için ve ilgi duydukları konularda tartışmayı teşvik etmek için kullanırlar. Pek çok Think Tank kuruluşu sitesinde indirilebilir raporlar, seminerler hakkında bilgiler, infografikler, sanal tartışma forumları vb. bulunur. Daha büyük uluslararası niteliğe sahip düşünce kuruluşlarının bazılarının dünya genelinde bazı ofisleri ve çalışanları da vardır.

Mustafa Sarıkaya, 28.04.2019

Mustafa Sarıkaya

Gazi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu