Ulus Ne Demek?

Ulus, ortak kültürel veya tarihsel kriterlere dayalı uyumlu ve tutarlı bir birim olan bir grup insandır. Uluslar, toplumsal olarak oluşan birimlerdir; varlıkları, tanımları ve mensupları koşullara göre önemli ölçüde değişebilir. Bazı uluslar ise sonradan oluşturulur.

Bazı uluslar; bazı yönlerden din, etnik kimlik, dil, kültürel uygulama ve benzeri etrafında dönebilen birlik kavramlarıyla birbirine bağlı “hayali topluluklar” olarak da düşünülebilir. Bir ulus kavramı ve pratiği, kimin ait olduğunu ve kimin olmadığını (içeridekilere karşı dışarıdakilere karşı) belirlemeye çalışır.

Bu tür kavramlar genellikle tek bir ulusun birden fazla devlete “dökülebileceği” şekilde siyasi sınırları göz ardı eder. Ayrıca, devlet ≠ ulus şeklinde bir eşitleme söz konusu değildir. Bazı ulusların bir devleti yoktur ve bazı ulusların birden fazla devleti olabilir. Örneğin, Türk ulusu; Arap ulusu.

Ulus Devlet

Bir de ulus devlet mefhumu vardır. Ulus-Devlet, bir devletin bir kurucu ulusu standart ulus olarak kabul eden ve diğer kültürlerin de bu ulusal çatı altında kültürel bağlamda yer bulabildiği devlet sistemleridir.

Örneğin Türkiye anayasası 66. maddede, etnik Türk ulusunun yanısıra, vatandaşlık bağlamında standart Türk ulusuna dayalı, tüm etnik grupları kapsayan bir Türklük tanımı mevcuttur: “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.”

“Türk ulusu nedir, ne demek?”

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu