Uluslararası Politikanın Doğası

(1) Uluslararası İlişkilerin Ana Aktörleri Olarak Milletler:

Siyaset, gruplar arasındaki bir etkileşim sürecidir ve Uluslararası Politika, öncelikle uluslar arası bir etkileşim sürecidir. Ulus-devletler kilit aktörlerdir, ancak onlarla birlikte birkaç devlet dışı, uluslararası ve uluslar üstü gruplar da uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynarlar. Bununla birlikte, öncelik ulus-devletlere aittir, çünkü bunlar hala uluslararası ilişkilerde tüm baskı ve şiddet araçlarını kontrol etmektedir.

(2) Hedef Olarak Ulusal Çıkar:

Ulusal çıkar, her ulusun diğer uluslarla ilişkilerinde güvence altına almaya çalıştığı hedeftir. Uluslararası Politika, temel olarak, diğer uluslar üzerindeki kontrolü kullanarak ulusal çıkarların hedeflerini koruma veya güvence altına alma sanatını içerir. Her ulusun, diğer uluslarla çatışma koşullarında çıkarlarını korumaya ve güvence altına almaya çalıştığı süreçtir.

(3) Uluslararası Politika’nın Koşulu Olarak Çatışma:

Çeşitli ulusların ulusal çıkarları ne tamamen uyumludur ne de tamamen uyumsuzdur. Çeşitli ulusların ulusal çıkarlarının uyumsuzluğu, uluslararası düzeyde, anlaşmazlıklar biçiminde somut tezahür bulan bir çatışma kaynağıdır. Ancak, uzlaşma, ayarlama ve uzlaşma yoluyla çıkarları uyumlu hale getirme imkanı, uluslar arasında bir miktar işbirliğine yol açar. Zira uluslararası ilişkilerde hem çatışma ve işbirliği hem de zorlama ve ikna her zaman mevcuttur. Uluslararası Politika Çalışması, uluslar arasındaki çatışma ve çatışma çözümüne yönelik bir çalışmayı içerir.

(4) Araç Olarak Güç:

Çatışma koşullarında, her ulus kendi ulusal çıkarının hedeflerini güvence altına almaya çalışır. Bu hedefleri güvence altına almanın yolu güçtür. Bu nedenle her millet sürekli olarak gücü elde etme, sürdürme, artırma ve kullanma süreciyle meşguldür. Bir ulusun ulusal çıkarlarını güvence altına alma girişimini destekleyen güce Ulusal Güç denir.

Diğer ulusların, onlarla ilişkilerde amaçlanan etkileri / sonuçları güvence altına almak için davranışlarını ve eylemlerini etkileme, kontrol etme ve düzenleme yeteneği olarak tanımlanabilir. Ulusal Güç, uluslararası ilişkilerin para birimidir. Uluslararası ilişkiler bağlamında güç, Ulusal Güç olarak kavramsallaştırılır.

(5) Uluslararası Politikada Araç ve Amaç Olarak İktidar:

Uluslararası Politikada güç, hem araç hem de amaçtır. Milletler gücü her zaman ulusal çıkarlarının hedeflerini güvence altına almak için kullanır. Aynı zamanda gücü ulusal çıkarlarının hayati bir parçası olarak görürler ve bu nedenle bir ulusal güç rezervi oluşturmaya ve tutmaya çalışırlar. Her millet her zaman milli gücünü korumak ve artırmak için çalışır.

(6) Uluslar Arası Bir Çatışma Çözme Süreci Olarak Uluslararası Politika:

Çatışma, Uluslararası Politikanın gerçeği ve doğasıdır. Uluslararası Politikanın en önemli unsurudur çünkü çıkar çatışmasının olmadığı durumlarda iktidarın/gücün yerine getirecek çok az işlevi olabilir. Çatışma, uluslararası ilişkilerin temelidir. Uluslar arası hem anlaşmazlıkların hem de işbirliğinin kökenindedir. Çıkar çatışması, uluslararası ilişkilerin bir gerçeğidir.

Bununla birlikte, aynı zamanda, çatışmanın varlığının, benzer ulusal menfaatleri olan milletleri birbirleriyle işbirliği yapmaya zorladığı da inkar edilemez. Örneğin, çatışmanın varlığı, olası yeni bir Dünya Savaşı korkusunu canlı tutuyor. Bu, ulusları gelecekteki bir dünya savaşını önlemek için etkili adımlar atmaya zorlar. Milletler, uluslararası düzeyde çatışmaların çözümünü sağlamak için her zaman işbirliği yapmaya çalışır.

(7) Uluslararası Politika, Uluslar Arasında Sürekli Etkileşimi İçerir:

Çeşitli ulusların ulusal çıkarları birbiriyle çatıştığı için, çatışma uluslararası toplumdan tamamen ortadan kaldırılamaz. Bununla birlikte, aynı zamanda, anlaşmazlıklar da çözülmelidir çünkü çözülmemiş inançlar savaşa yol açabilir. Bu, ulusların birbirleriyle ilişkilerini ayarlamak için sürekli girişimlerini gerektirir. Milletler bunu kendi güçleri ve kaynakları ile başarmaya çalışırlar. Bu nedenle sürekli etkileşim sürecine dahil olurlar. Bu, uluslararası siyaseti sürekli bir etkileşim fenomeni haline getirir.

(8) Dış Politikalar Arasındaki Etkileşimler:

Uluslararası ortam çok karmaşık ve dinamik olduğundan ve her ulus, çatışma işbirliği, rekabet, savaş, gerilimler ve belirsizliklerle karakterize edilen koşullarda hareket etmek zorunda olduğundan, her ulusun kendi dış politikası temelinde formüle etmesi ve geliştirmesi esastır. Aslında, her millet her zaman kendi ulusal çıkarının hedeflerini ve bunları güvence altına almak için kullanılacak araçları tanımlayan dış politikasını formüle eder ve hayata geçirir. Milletler arası ilişkiler, daha çok ulusların dış politikaları arasındaki etkileşim şeklini alır.

Kaynak: https://www.yourarticlelibrary.com/international-politics/nature-of-international-politics/48464


(Bu içerik, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu