Yüzde Hesaplama

Yüzde, ‘yüz başına’ anlamına gelir. Yüzdeyi belirtmek için bir yüzde işareti (%) kullanılır. Bir sayının yüzdesinin nasıl hesaplanacağını bilmek, hayatta birçok işe yarayabilir. Örneğin, bir araba ödemesi yapmak için yüzdeyi nasıl hesaplayacağınızı veya bir ev için peşinatı nasıl belirleyeceğinizi bilmeniz gerekebilir. Yüzde hesaplamaları iş dünyasında da önemlidir ve vergiler veya çalışanların giderlerindeki artışlar vb. kullanılır.

Yüzde Hesaplama Makinesi

 • A sayısının yüzde kaçı B’dir?
 • A sayısı B sayısının yüzde kaçıdır?

Yüzde Nedir?

Yüzde, “yüz başına” anlamına gelir ve toplam miktarın bir kısmını belirtir. Örneğin, %45, 100 üzerinden 45’i temsil eder. Yüzde, “100 üzerinden” veya “her 100 için” olarak da ifade edilebilir.

Basit Yüzde Hesaplama (Yüzdelik Hesaplama)

Bir kesri yüzdeye dönüştürmek için sadece iki basit adım vardır.

 1. İlk adım, kesri ondalık bir değere dönüştürmektir. Payı paydaya bölerek bunu yapabiliriz.
  8 ile 10 var diyelim, 8’in, 10’un yüzde kaçı olduğunu bulmak için yapacağımız ilk işlem budur: 8/10=0,8‘dir. 
 2. Pay, kesir çubuğunun üstündeki sayıdır. Payda, kesir çubuğunun altındaki sayıdır. [Ondalık = pay / payda]
 3. İkinci adım, ondalık değeri yüzdeye dönüştürmektir. Ondalık değeri 100 ile çarpın ve ardından yüzde işareti (%) koyun.
  0,8 x 100 = 80 olur. Başına yüzde işareti koyarak %80’i buluruz.

Yüzde Hesaplama: Formül

Yüzde formülü farklı şekillerde yazılabilse de, esasen üç değeri içeren bir cebirsel denklemdir.

P × V1 = V2

 • P yüzdedir,
 • V1 yüzdenin değiştireceği ilk değerdir
 • V2, V1’de çalışan yüzdenin sonucudur.

Yüzde Hesaplama Formülü: Toplam veya tam miktar belirlenir. Yüzde olarak ifade edilecek sayı toplama bölünür. Çoğu durumda, küçük sayıyı büyük sayıya bölerek işlem tamamlanır ve elde edilen değer 100 ile çarpılır.

Yüzde Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yüzdeyi hesaplamanın birkaç farklı yolu vardır. Aşağıdaki formül, bir şeyin yüzdesini hesaplamak için kullanılan yaygın bir stratejidir:

 • Yüzde bulmak istediğiniz şeyin tamamını veya toplamını belirleyin: Örneğin, bir ayda kaç gün yağmur yağdığının yüzdesini hesaplamak istiyorsanız, o aydaki gün sayısını toplam tutar olarak kullanırsınız. Diyelim ki 30 gün olan Nisan ayı boyunca yağmur miktarını değerlendiriyoruz.
 • Yüzdesini belirlemek istediğiniz sayıyı bölün: Yukarıdaki örneği kullanarak Nisan’daki 30 günün 15 günü yağmur yağdı diyelim. 15’i 30’a bölersiniz, bu da 0,5’e eşittir.
 • İkinci adımdaki değeri 100 ile çarpın Yukarıdaki örnekle devam edersek 0,5 ile 100’ü çarparsınız. Bu 50’ye eşittir, bu size %50 cevabını verir. Yani Nisan ayında, günlerin %50’sinde yağmur yağdı demektir.

Yüzdelik Hesaplama Problem Türleri

Hem kişisel hem de profesyonel ortamlarda karşılaşabileceğiniz üç ana yüzdelik problem türü vardır. Bunlar şunları içerir:

25’in %50’si nedir?

Bu problem için, bir yüzdesini bulmak istediğiniz hem yüzdeye hem de tam tutara zaten sahipsiniz. Böylece, önceki bölümde listelendiği gibi ikinci adıma geçersiniz. Ancak, zaten yüzdeye sahip olduğunuzdan, bölmek yerine yüzdeyi tam sayı ile çarpmak gerekir. Bu denklem için, %50’yi veya 0,5’i 25 ile çarparsınız. Bu size 12,5 cevabını verir. Dolayısıyla, bu yüzde sorunun cevabı “12,5, 25’in %50’si” olacaktır.

5’in yüzde kaçı 2’dir?

Bu örnekte, 2’nin ne kadarının 5’in tamamının bir parçası olduğunu bir yüzde olarak belirlemeniz gerekecektir. Bu tür bir problem için, bir yüzdeye dönüştürmek istediğiniz sayıyı bütüne bölebilirsiniz. Yani, bu örneği kullanarak, 2’yi 5’e bölersiniz. Bu denklem size 0,4 verir. Daha sonra 40 veya %40 elde etmek için 0,4’ü 100 ile çarparsınız. Böylece 2 sayısı 5 sayısının %40’ına eşittir.

2’nin %45’i nedir?

Bu tipik olarak daha zor bir denklemdir, ancak daha önce bahsedilen formül kullanılarak kolayca çözülebilir. Bu tür bir yüzde problemi için, bütünü verilen yüzdeye bölmek istersiniz. “2 neyin %45’i?” Örneğini kullanırsak, 2’yi %45 veya 0,45’e bölersiniz. Bu size 4,4 verir, bu da 2’nin 4,4’ün %45’i olduğu anlamına gelir.

Yüzde Değişimi Nasıl Hesaplanır?

Yüzde değişimi, zaman içindeki değişim derecesini gösteren matematiksel bir değerdir. En yaygın olarak finansta; Zaman içinde bir menkul kıymetin fiyatındaki değişikliği belirlemek için kullanılır. Bu formül, zaman içinde ölçülen herhangi bir sayıya uygulanabilir.

Yüzde değişimi, belirli bir değerdeki değişime eşittir. Yüzdelik bir değişikliği, tüm değeri orijinal değere bölerek ve ardından 100 ile çarparak çözebilirsiniz. Yüzde değişimini çözmenin formülü aşağıdaki gibidir:

 • Bir fiyat veya yüzde artışı için:
  [ (Yeni Fiyat – Eski Fiyat) / Eski Fiyat ] x 100
 • Bir fiyat veya yüzde düşüşü için:
  [ (Eski Fiyat – Yeni Fiyat) / Eski Fiyat ] x 100

Bir fiyat / yüzde artışı örneği aşağıdaki gibidir: Bir TV geçen yıl 100 dolara mal oldu ama şimdi 125 dolara mal oluyor. Fiyat artışını belirlemek için eski fiyatı yeni fiyattan çıkarırsınız: 125 – 100 = 25. Daha sonra bunu eski fiyata bölersiniz: 25’i 100’e bölmek 0,25’e eşittir. Daha sonra bu sayıyı 100 ile çarpacaksınız: 0,25 x 100 = 25. Yani %25’tir. TV fiyatı geçen yıl %25 artmıştır.

Bir fiyat / yüzde düşüşü örneği aşağıdaki gibidir: Bir TV geçen yıl 100 dolara mal oldu, ancak şimdi yalnızca 75 dolara mal oluyor. Fiyat düşüşünü belirlemek için, yeni fiyatı eski fiyattan çıkarmanız gerekir: 100 – 75 = 25. Daha sonra bu sayıyı eski fiyata bölersiniz: 25 bölü 100 eşittir 0,25. Daha sonra bunu 100 ile çarparsınız: 0.25 x 100 = 25. Yani %25’tir. Bu, TV’nin önceki yıla göre %25 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

Yüzde Farkı Nasıl Hesaplanır?

Birbiriyle ilişkili iki farklı öğeyi karşılaştırmak için yüzdeleri kullanabilirsiniz. Örneğin, bir ürünün geçen yıl ne kadara mal olduğunu ve benzer bir ürünün bu yıl ne kadara mal olduğunu belirlemek isteyebilirsiniz. Bu hesaplama size iki ürün fiyatı arasındaki yüzde farkını verecektir.

Yüzde farkını hesaplamak için kullanılan formül aşağıdadır:

 • |V1 – V2|/ [(V1 + V2)/2] × 100

Bu formülde, V1 bir ürünün maliyetine eşittir ve V2 diğer ürünün maliyetine eşittir.

Ürün maliyetleri arasındaki farkı belirlemek için bu formülü kullanmanın bir örneği şudur: Bir ürünün maliyeti geçen yıl 25 ABD doları ve benzer bir ürünün bu yıl maliyeti 30 ABD dolarıdır. Yüzde farkını belirlemek için, önce maliyetleri birbirinden çıkarırsınız: 30 – 25 = 5. Daha sonra bu iki maliyetin ortalamasını belirlersiniz (25 + 30/2 = 27.5). Daha sonra 5’i 27,5 = 0,18’e böleceksiniz. Daha sonra 0,18 ile 100 = 18’i çarpacaksınız. Bu, bu yılki ürünün maliyetinin geçen yılki ürün maliyetinden %18 daha fazla olduğu anlamına gelir.

Yüzde Hesaplama Örnek

Soru: 30 misket olduğunu varsayalım. 12 tanesi mavi ise misketlerin yüzde kaçı mavi? Yüzde kaçı mavi değil?

 • Toplam misket sayısını kullanın. Bu 30’dur.
 • Mavi bilye sayısını toplama bölün: 12/30 = 0,4
 • Yüzdeyi elde etmek için bu değeri 100 ile çarpın: 0,4 x 100 = %40’ı mavidir.
 • Neyin mavi olmadığını belirlemenin iki yolu vardır. En kolayı, toplam yüzde eksi mavi olan yüzdeyi almaktır: %100 -%40 = %60 mavi değildir.

Bir Sayının Yüzdesi Nasıl Hesaplanır?

Aşağıda, matematik problemleriyle ilgili yaygın yüzde oranlarını hesaplamak için formüllere yönelik talimatlar verilmiştir:

Yüzde Formülü: (x/y) * 100 = z% **** Burada: x, paydır; y, paydadır; z, yüzdedir.

 • 80’in %10’unu bulmak için:
 • 80 sayısı, 100’e bölünür ve 10 ile çarpılır.
 • 80/100=0,8’dir.
 • 0,8×10=8’dir.
 • 80’in %10’u 8’dir.

Kesirden Yüzdeye Dönüşüm Tablosu

Bir kesri yüzdeye dönüştürmenin başka bir yolu da bir dönüştürme tablosu kullanmaktır. Aşağıdaki dönüştürme tablosu, bazı genel kesirler ve bunların eşdeğer yüzdelerini göstermektedir.

Kesir Yüzde (%)
1/2 %50
1/3 %33.3
2/3 %66.6
1/4 %25
3/4 %75
1/5 %20
2/5 %40
3/5 %60
4/5 %80
1/6 %16,66
5/6 %83,33
1/8 %12.5
3/8 %37,5
5/8 %62,5
7/8 %87,5
1/9 %11,1
2/9 %22,2
4/9 %44,4
5/9 %55,5
7/9 %77,7
8/9 %88,8
1/10 %10
1/12 %8,333
1/16 %6,25

Yüzde Hesaplayıcı

Yukarıdaki yüzde hesaplayıcı hesap makinesi ve yüzde hesaplama konu anlatımı, iki rakam arasında yüzde hesaplama, yüzde nasıl hesaplanır, 5. sınıf, 7. sınıf, indirim soruları, yüzde artış hesaplama için yararlı bilgiler içermektedir. Ayrıca google, eodev, en kolay etkinlik, yüzde dilim hesaplama, matematik faiz formülü, yüzde getiri hesaplama, hesapkurdu zarar hesaplama, iki rakam arasında yüzde hesaplama, bir sayının yüzdesi nasıl bulunur gibi aramalar için de işinize yarayabilir.

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu