Kitap

Zeki Velidi Togan Kitapları Listesi

10 Aralık 1890’da şimdiki Başkurtistan topraklarında İsterlitamak (İşimbay) kazasının Küzen köyünde doğan Başkurt Türkü tarihçi, Türkolog, Başkurt devrimi ve bağımsızlık hareketi önderi, Türkçü-Turancı fikir adamı Zeki Velidi Togan’ın kitaplarının listesi:

 • Umumi Türk Tarihine Giriş En Eski Devirlerden 16. Asra Kadar
  (İstanbul 1946, 1970; Togan’ın en önemli eserlerinden biridir)
 • Tarihte Usul
  (İstanbul 1950, 1969)
 • Başkurtların Tarihi
  (E. Yoldaşbayev’in Başkırtça’ya aktarmasıyla, Ufa 1994; Türkçe’ye trc. İsenbike Togan, Ankara 2003)
 • Hatıralar, Türkistan ve Diğer Müslüman Doğu Türklerinin Milli Varlık ve Kültür Mücadelesi
  (İstanbul 1969; Ankara 1999, birçok dile [kısmen Japonca’ya] ve diğer Türk lehçelerine çevrilmiştir)
 • Türk ve Tatar Tarihi
  (Kazan 1912)
 • Türklüğün Mukadderatı Üzerine
  (İstanbul 1970, 1977)
 • Türk-Türkistan
  (İstanbul 1960; Yeni Türkistan dergisinin 1927’de çıkan 40. sayısında neşredilen bir yazısıdır)
 • El-Bîrûnî ve Âsârı
  (1928’de basılmaya başlanmış, üç forması basılmış, harf inkılâbı sebebiyle yarım kalmıştır)
 • Onyedi Kumaltı Şehri ve Sadri Maksudi Bey
  (İstanbul 1934)
 • İbn Fadlān’s Reisebericht
  (Leipzig 1939)
 • Bīrūnī’s Picture of the World
  (Delhi 1940; Bîrûnî’nin Taḥdîdü nihâyâti’l-emâkin’inin bazı bölümlerinin ve el-Ḳānûnü’l-Mesʿûdî’nin dünya coğrafyasına ait kısmının yayımı olup yarım kalmış bir çalışma)
 • Bugünkü Türkistan ve Yakın Mazisi
  (Kahire 1928-1940; baskısı Fevzi Çakmak’ın yardımıyla tamamlanmıştır)
 • 1929-1940 Seneleri Arasında Türkistan’ın Vaziyeti
  (İstanbul 1940)
 • Moğollar, Çingiz ve Türkler
  (İstanbul 1941)
 • Horezmce Tercümeli Muqaddimat al-Adab = Khorezmian Glossary of the Muqaddimat al-Adab
  (İstanbul 1951)
 • Türk Kültürü El-Kitabı’nın Program ve Çalışma Planı
  (İstanbul 1967)
 • Oğuz Destanı: Reşideddin Oğuznamesi, Tercüme ve Tahlil
  (İstanbul 1972; bu üç eser Tuncer Baykara tarafından derlenip yayımlanmıştır)
 • Togan’ın Kur’an’ın en eski Türkçe çevirileriyle ilgili çalışması İç Asya Türklüğü’ne ışık tutmuştur. Cengiz ve Timur’a ait araştırmaları ise henüz neşredilmemiştir.

Kaynakça ve Zeki Velidi Togan Hakkında Detaylı Bilgi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/togan-ahmet-zeki-velidi

Başkurtistan Bayrağı

Zeki Velidi Togan Hakkında Özet Bilgi

Asıl adı Ahmet Zeki’dir. Türkiye’ye geldikten sonra Togan soyadını almıştır. “Togan” sözcüğü “doğan” sözcüğünün Başkurt Türkçesindeki şeklidir. Paris, Londra ve Berlin’deki birçok Orta Asya tarihçisi onunla çalışmak istemesine rağmen, devrin Türkiye Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi, Fuad Köprülü, Rıza Nur, Yusuf Akçura’nın istekleri sayesinde Türkiye’den davet aldı.

20 Mayıs 1925 Türkiye’ye geldi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 1932 yılında I. Türk Tarih Kongresi’nde tıp doktoru Reşit Galip’in sunduğu Orta Asya’da iç deniz olduğu ve bunun sonradan kuruduğu konusu hakkındaki tebliğini eleştirince, Togan aleyhine bir kamuoyu oluşturuldu.

Kendisine takınılan bu kötü tutum üzerine ülkeyi terk etmek durumunda kaldı ve çalışmalarına Viyana’da devam etti. 1935 senesinde doktora çalışmalarını tamamlayarak Bonn Üniversitesinde ders vermeye başladı. 1938 de Göttingen Üniversitesinde ders verdi.

1939 yılında Millî eğitim bakanının daveti üzerine tekrar Türkiye’ye geldi, İstanbul Üniversitesi’nde Umumî Türk Tarihi Kürsüsünü kurdu. İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru 1944 yılında, Türkiye’de Sovyetler aleyhine faaliyet ve Turancılık suçundan tutuklanıp mahkeme edildi. Bu Irkçılık-Turancılık Davası sonucunda 10 yıl hapse mahkûm edildiyse de askerî mahkeme kararı bozdu ve Togan beraat etti.

1948 yılında yeniden döndüğü üniversitedeki görevine ölümüne kadar devam etti. 1951 yılında İstanbul’da toplanan XXI. Müsteşrikler Kongresi’ne başkanlık etti. Bu onun bilimsel alandaki şöhretini çok daha artırdı.

1953 yılında İstanbul Üniversitesi’nde İslam Tetkikleri Enstitüsü’nü organize etti. 1967 yılında kendisine Manchester Üniversitesi tarafından bir onur doktorası verildi.Zeki Velidi Togan 26 Temmuz 1970’te İstanbul’da vefat etti.

(Bu yazıdaki bakış açıları; Turkau'nun genel görüşlerini ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Turkau

Turkau.com ana editör hesabı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı