Göçmen İtme ve Çekme Faktörleri

Coğrafi açıdan, itme-çekme faktörleri, insanları bir yerden uzaklaştıran ve insanları yeni bir yere çeken faktörlerdir. İtme-çekme faktörlerinin kombinasyonu, belirli insan gruplarının bir ülkeden diğerine göçünü belirler.

  • İtme faktörleri genellikle kuvvetlidir, belirli bir kişinin veya bir grup insanın bir ülkeden diğerine gitmesini talep eder veya en azından o kişiye veya insanlara, şiddet tehdidi veya mali güvenlik kaybı nedeniyle taşınmak için güçlü sebepler verir.
  • Çekme faktörleri ise, genellikle farklı bir ülkenin insanları daha iyi bir yaşam için göç etmeye teşvik eden olumlu yönleridir. İtme ve çekme faktörleri taban tabana zıt gibi görünse de, her ikisi de bir nüfus veya kişi yeni bir yere göç etmeyi düşündüğünde devreye girer.

İtme Faktörleri: Ayrılma Nedenleri

Bir ülkeden bir nüfusu veya kişiyi başka bir ülkeye sığınmaya zorlayan herhangi bir sayıda zararlı faktör itici faktörler olarak kabul edilebilir. İnsanları evlerini terk etmeye iten koşullar, standartların altında bir yaşam; yiyecek, toprak veya iş kıtlığı; aşırı kıtlık veya kuraklık, siyasi veya dini zulüm, kirlilik ve hatta doğal afetleri içerebilir.

Tüm itici faktörler bir kişinin bir ülkeyi terk etmesini gerektirmese de, bir kişinin ayrılmasına katkıda bulunan koşullar genellikle öyledir ki, ayrılmayı seçmezlerse mali, duygusal veya fiziksel olarak zarar görürler. Örneğin, 19. yüzyılın ortalarında yaşanan Büyük Patates Kıtlığı, binlerce İrlandalı aileyi açlıktan kaçınmak için Amerika Birleşik Devletleri’ne göç etmeye zorladı.

Mülteci statüsüne sahip nüfus, bir ülke veya bölgedeki itici faktörlerden en çok etkilenenler arasındadır. Mülteci nüfusu, genellikle zalim rejimler veya dini veya etnik saldırılar nedeniyle, menşe ülkelerinde genellikle soykırım benzeri koşullarla karşı karşıyadır.

Çekme Faktörleri: Göç Etme Nedenleri

Çekme faktörleri, bir kişinin veya nüfusun yeni bir ülkeye taşınmanın önemli bir fayda sağlayıp sağlamayacağını belirlemesine yardımcı olan faktörlerdir. Bu faktörler, büyük ölçüde, menşe ülkelerinde bulunmayan ülkenin “sağladıkları” nedeniyle nüfusları yeni bir yere çekmektedir.

Dini veya siyasi zulümden kurtulma vaadi, kariyer fırsatlarının veya ucuz toprağın mevcudiyeti ve bol miktarda yiyecek, yeni bir ülkeye göç etmek için çekici faktörler olarak kabul edilebilir. Bu vakaların her birinde, bir nüfus, kendi ülkesine kıyasla daha iyi bir yaşam sürdürmek için daha fazla fırsata sahip olacaktır. Örneğin, üniversitelere giren veya daha gelişmiş ülkelerde iş arayan öğrenciler, menşe ülkelerinden daha yüksek maaşlar ve daha fazla fırsat alabilirler.

Bazı bireyler ve gruplar için itme ve çekme faktörleri birlikte çalışır. Bu, özellikle itme faktörlerinin nispeten iyi huylu olduğu durumdur. Örneğin, kendi ülkelerinde kazançlı bir iş bulamayan genç bir yetişkin, ancak başka yerlerdeki fırsatlar önemli ölçüde daha iyi ise göç etmeyi düşünebilir.

Kaynakça

  • Baldwin-Edwards, Martin, and Martin A. Schain. “The Politics of Immigration in Western Europe.” London: Routledge, 1994.
  • Horevitz, Elizabeth. “Understanding the Anthropology of Immigration and Migration.” Journal of Human Behavior in the Social Environment 19.6 (2009): 745–58.
  • Portes, Alejandro, and Jözsef Böröcz. “Contemporary Immigration: Theoretical Perspectives on Its Determinants and Modes of Incorporation.” International Migration Review 23.3 (1989): 606–30.
  • Zimmermann, Klaus F. “European Migration: Push and Pull.” International Regional Science Review 19.1–2 (1996): 95–128.

Çeviri: Rosenberg, Matt. “Push-Pull Factors in Immigration.” ThoughtCo, Aug. 28, 2020, thoughtco.com/push-pull-factors-1434837.

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu