Balkanlar Neresi? Balkan Ülkeleri Hangileri?

Balkanlar, Avrupa kıtasının güneydoğu kenarında yer alır. Dışişleri Bakanlığı resmî sitesindeki verilere göre Balkan devletleri; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan’dır.

 • Son yıllarda bu bölge, “Güneydoğu Avrupa” olarak da anılmaktadır.
 • Balkanlarda Arnavutlar, Boşnaklar, Sırplar, Rumenler ve Türkler başlıca etnik unsurlardır.
 • Balkanlar, adını içinde barındırdığı dağ silsilesinden alır.
 • Balkan kelimesi Eski Türkçe “sarp ve ormanlık dağ” anlamındadır.
 • Balkan Yarımadası’nda bulunan ülkeler için “Balkan Devletleri” tabiri de kullanılır.

Sözlükte “Balkan” kelimesi: İsim. (Eski Türk. balık “çamur”dan balık+an “bataklık yer”) [Kelime Macarca ve Bulgarca’ya da geçmiştir] Sarp, ormanla kaplı sıra dağlar.

Balkanlar Neresi?

Balkanlar Cografi Haritasi
Avrupa’nın güney kıyılarında üç yarımada vardır, bunların en doğusu Balkan Yarımadası olarak bilinir. Adriyatik Denizi, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz ile çevrilidir. Dinar Alpleri, Adriyatik kıyı şeridi boyunca uzanır. Balkan Dağları, Rodoplar gibi çoğunlukla Bulgaristan’da bulunur. Yunanistan’ın çoğu Pindus Dağları’nı içerir. Balkan devletlerinin kuzeyinde Avusturya, Macaristan ve Ukrayna ülkeleri bulunmaktadır. İtalya, bölgenin batı ucunda Slovenya ile küçük bir sınır paylaşıyor.

İklim ve Doğa

Dağlar, bölgenin ikliminde de büyük bir rol oynamaktadır. Güneyde ve kıyı şeridinde, sıcak ve kurak yazlar ve yağışlı kışlarla birlikte iklim Akdeniz iklimidir. Balkanların birçok dağlık alanı içinde, güzelliği ile dikkat çeken ve çok çeşitli tatlı su hayvanlarına ev sahipliği yapan büyük ve küçük nehirler bulunmaktadır. Balkanlar’daki başlıca nehirler Tuna ve Sava’dır.

Slav Devletleri

Balkan Ülkeleri içinde bir dizi ülke “Slav devleti” olarak kabul edilir ve genellikle Slavca konuşan topluluklar olarak tanımlanır. Bu toplulukların yaşadığı ülkeler arasında Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan , Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Slovenya gibi ülkeler yer alıyor. Balkan Devletlerinin haritaları genellikle coğrafi, politik, sosyal ve kültürel faktörlere dayanan yukarıda listelenen ülkeleri içermektedir.

Balkan Ülkeleri Hangileridir?

Balkanlar Siyasi ve Cografi Harita Ingilizce
Genel olarak, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan ve Türkiye, Balkanların bir parçası olarak kabul edilir. Ayrıca Moldova da bu listeye eklenebilir.

Arnavutluk

Arnavutluk Cumhuriyeti, 2016 yılı itibariyle toplam 3 milyon nüfusa sahiptir. Adriyatik Denizi’ne bakan uzun bir kıyı şeridi ile Balkan yarımadasının batı kesimindedir. Arnavutluk’un başkenti Tiran, resmi dili ise Sırp-Hırvat lehçesi olan Arnavutça. Hükümeti üniter bir parlamento anayasasıdır.

Bosna Hersek

Bosna Hersek olarak bilinen ülke Arnavutluk’un doğusunda yer alır. Başkenti Saraybosna’dır. Boşnaklar, Sırplar ve Hırvatlar olarak üç ana etnik grup yaşamaktadır. Toplam nüfus 2019 itibariyle 3,5 milyon kişidir. Halkın yüzde 50,7’si Müslüman, 30,75’i Ortodoks, 15,19’u ise Katoliktir.

Bulgaristan

Bulgaristan Cumhuriyeti’nde yaşayan 7,1 milyon (2019) insan var ve resmi dili Bulgarca, Makedonca ile ilgili bir Slav dilidir. Başkenti Sofya’dır. Etnik olarak çeşitlilik içeren bir görünüm sunar.

Hırvatistan

Balkan yarımadasının Adriyatik kıyısındaki batı kıyısında bulunan Hırvatistan, yüzde 90’ı etnik olarak Hırvat olan 4,2 milyon nüfusa (2019) sahiptir. Resmi dil Standart Hırvatçadır.

Kosova

Kosova Cumhuriyeti’nin nüfusu 2019’da 1.8 milyondur ve resmi dilleri Arnavutça ve Sırpçadır. Başkent Priştine’dir. Nüfusunun yaklaşık yüzde 95’i etnik olarak Arnavuttur.

Makedonya

Makedonya Cumhuriyeti’nde 2019’da yaşayan iki milyon insan vardır, yaklaşık yüzde 25’i Arnavut, yaklaşık yüzde 65’i Makedonyalıdır. Resmi dil, Bulgarca ile yakından ilgili bir güney Slav dili olan Makedoncadır. Başkenti Üsküp’tür.

Moldova

Balkanların doğu kesiminde bulunan Moldova, yaklaşık yüzde 75’i etnik Moldovalı olan yaklaşık 2,5 milyon nüfusa (2019) sahiptir. Başkent, Kişinev’dir.

Karadağ

Küçük Karadağ’da yaşayan 630.000 kişi vardır (2019), bu insanlar Karadağ’ın resmi dilini konuşuyor. Etnik köken, yüzde 45’i Karadağlı ve yüzde 30’u Sırp olarak gösterilir. Başkent Podgoritsa’dır.

Romanya

Romanya’nın başkenti Bükreş’tir. Balkan yarımadasının en büyük parçasını oluşturur ve nüfusu yaklaşık yüzde 90 etnik Rumen olan yaklaşık 19.7 milyon (2019) kişidir.

Sırbistan

Sırbistan’ın nüfusu yaklaşık yüzde 83 Sırplardan oluşmaktadır. 2019’da Sırbistan’da yaşayan yaklaşık 7 milyon insan vardır. Başkenti Belgrad ve resmi dil Sırpçadır.

Slovenya

Slovenya’da yaklaşık 2,1 milyon (2019) insanın yüzde 83’ü Slovenlerden oluşur. Ülkenin resmi dili Slovencedir. Slovenya başkenti, Lübliyana’dır.

Balkan Ülkeleri Nüfusları

Ülke  2019 Nüfusu
1 Romanya 19.364.557
2 Sırbistan 8.772.235
3 Bulgaristan 7.000.119
4 Hırvatistan 4.130.304
5 Bosna Hersek 3.301.000
6 Arnavutluk 2.880.917
7 Slovenya 2.078.654
8 Karadağ 627.987

Kaynakça

 • http://www.lugatim.com/s/balkan
 • https://www.aa.com.tr/tr/dunya/bosna-hersekin-yuzde-50-7si-musluman/600661
 • https://www.britannica.com/place/Balkans
 • http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?a4652a89-e587-4528-907b-84ed8f33b97c
 • https://www.thoughtco.com/where-are-the-balkan-states-4070249
 • http://worldpopulationreview.com/countries/balkan-countries/

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu