Her Şey Nasıl Yazılır? Her Şeyin Yazımı Nasıldır?

“Her şey”, “var olanların hepsi, önemli olanların tamamı, bir grup şeyin tümü, belirtilen veya ima edilen bir sınıfın tamamı” gibi anlamlara gelir. Bahsedilenlerle ilişkili diğer şeylere belirsiz bir şekilde atıfta bulunmak için kullanılır. Belirli bir durumdaki tüm nesnelere, eylemlere, faaliyetlere veya gerçeklere atıfta bulunmak için “her şey”i kullanabilirsiniz.

Her Şey Nasıl Yazılır?

“Her şey” her zaman ayrı yazılmaktadır. Birleşik yazılmamaktadır, “herşey” şeklindeki bir kullanım yanlıştır.

“Herşey” mi “her şey” mi? Kelimenin doğru kullanımı: “Her şey” 

“Her Şey” Geçen Örnek Cümleler:

  • Bu anda arsa-i reyyanda her şey oldu harâb (Cenap Şahâbeddin).
  • Fakat her şey asil bir zevkin fıkdânına, yalnız kesret-i servete delâlet edecek sûrette intihap olunmuştu (Hüseyin C. Yalçın). 
  • Fakat Mütâreke’nin sefil yıllarında İstanbul’da her şey gibi tiyatro da cıvıdı (Reşat N. Güntekin).
  • Her şey, bütün eşyâ onu dinler meşhûn-ı meserret (Cenap Şahâbeddin).
  • Her şey bana şen gelirdi hattâ / Züvvâr gelirdi dâimâ şen (Abdülhak Hâmit).
  • Her şey hakkında bir şey öğrenmeye ve bir şey hakkındaki her şeyi öğrenmeye çalışın (Thomas Henry Huxley).
  • Katili adalete teslim etmek için gereken her şeyi yapacağız.
  • Her ağaç kökünden çürür: Temel bozulursa o temele dayanan her şey de bozulur.
  • Sorun nedir Bögü, her şey yolunda mı? Yanlış giden her şey için Erlik’i suçlayamazsın.
  • İnsanlar Ali Şir Nevai ile ilgili çizilmiş her şeyi satın alacak.

Her Şey Ayrı Mı Yazılır, Birleşik Mi?

“Her şey” kelimesi ayrı mı yazılır, birleşik mi yazılır? Örneklerde de görüldüğü üzere “her şey” ayrı yazılır.

“Türkçede her şey ayrı yazılır; hiçbir şey birleşik yazılmaz.” şeklindeki sloganik sözle kural ezberlenebilir.

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu