Ekonomi & Siyaset BilimiÖne Çıkanlar

Ekonomik Büyüme ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki Fark Nedir?

Kalkınma ekonomisi, İkinci Dünya Savaşı sonrası ayrı bir çalışma alanı olarak ortaya çıktı. Büyüme ve gelişmenin eş anlamlı olduğu düşünülüyordu. Kalkınma ekonomisi, daha sonra ‘büyüme ekonomisinin naylon bir evladı’ olarak ortaya çıktı. İlk doğduğu zamanlarda kalkınma ekonomisi büyüme ekonomisi ile güçlü bir ilişkiye sahip olmasına rağmen, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde ayrı bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmaya başladı. Kalkınma ekonomisi de gelir artışı ile meşgul olduğundan, ‘büyüme ekonomisinin gerçek oğlu’ olarak düşünülebilir.

Sıradan konuşmalarda ve ekranlardaki tartışmalarda, insanlar bu iki kelimeyi birbirinin yerine kullanırlar. Ancak ekonomistler, ekonomik kalkınmanın büyüme ile aynı olmadığını savunuyorlar. Bunlar aslında biraz farklı iki kavramdır. Ekonomik kalkınma kavramı, ekonomik büyüme kavramından daha geniştir. Ekonomik büyüme, bir ülkenin kişi başına gelirinde bir artış anlamına gelir. Simon Kuznets’in sözleriyle: “Ekonomik büyüme, nüfusunda ve kişi başına düşen ürünlerde sürekli bir artış olarak tanımlanabilir.”

Ancak ekonomik gelişme, ekonomik büyüme ile aynı şey değildir. Ekonomik kalkınma, bir ülkenin sosyo-ekonomik yapısında ilerici değişiklikler anlamına gelir. Ekonomik büyüme sadece daha fazla çıktı değil, aynı zamanda daha fazla girdi ve daha fazla verimlilik, yani birim girdi başına çıktıda bir artış veya başka bir deyişle ekonominin artan bir üretim kapasitesini ifade eder. Ancak gelişme bundan daha fazlasıdır. Bu ‘büyüme artı değişim’. Kalkınma, çıktı yapısında ve girdilerin sektörlere göre tahsisinde değişiklik anlamına gelir.

Bu tanımdan, ekonomik kalkınmanın bir ülkenin sosyal, politik ve kültürel kalkınmasını kapsadığı anlaşılmaktadır. Açıkçası, değer temelli bir kavram ya da normatif bir kavramdır. Sadece kişi başına gayri safi milli hasıla (veya net) artışını değil, aynı zamanda kitlelerin refahını, gelir eşitsizliğini azaltmayı, istihdam fırsatlarındaki artışı vb. içerir.

Dolayısıyla ekonomik büyüme nicel bir kavram iken, ekonomik kalkınma nitel bir kavramdır. Ekonomik kalkınma, “milli gelirin büyümesini teşvik ederek toplumun ekonomik refahının artmasına yol açan bir ülkenin mevcut kaynaklarının kullanım derecesinin artırılması ve verimliliğinin artırılması süreci” olarak tanımlanabilir. yoksulluğun eşitsizliğinin azaltılması, işsizlik durumu ve hepsinden önemlisi daha iyi yaşam kalitesi ile ilgilenmemektedir. Dolayısıyla ekonomik kalkınma, ekonomik büyümeden daha fazlasıdır.

  • Ekonomik Büyüme = Kişi başına gelirdeki artış > nicel bir ifade.
  • Ekonomik Kalkınma = Kişi başına düşen üretimdeki artış + kitlelerin refahı > nitel bir ifade.

Ekonomik Büyüme — Daha Dar Bir Kavram: Dolayısıyla ekonomik büyüme ve ekonomik gelişme eş anlamlı değildir. Ekonomik büyüme ülkelerin ekonomik kalkınması için gerekli bir koşul olabilir, ancak yeterli bir koşul değildir.

(Bu yazıda Akash Choudhury’in “Differences between Economic Growth and Economic Development” yazısında yararlanılmıştır.)

___
(Bazı içeriklerde temsil edilen görüşler yazarlara aittir, Turkau'nun editöryal politikalarını, genel görüş ve ilkelerini yansıtmayabilir.)

Selin Ulusoy

İÜ İktisat

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlginizi çekebilir:

Başa dön tuşu