Mutlak Yoksulluk Nedir? Göreli Yoksulluk Nedir?

Yoksulluk, makul bir yaşam standardına sahip olmak için yeterli paraya veya kaynaklara erişime sahip olmamaktır. (Sağlık, eğitim veya su ve sanitasyon tesislerine erişimin olmaması vb.)

Mutlak Yoksulluk ve Göreli Yoksulluk Nedir? Farkları Nelerdir?

→ Mutlak yoksulluk: Mutlak yoksulluk, bir kişinin yiyecek, su, barınma ve sıcaklık gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı durum olarak tanımlanır.

Dünya bankası, günlük 1,90$ eşiği kullanarak bunu ölçmektedir. Bu, Satın Alma Gücü Paritesi kullanılarak gerçekleştirilir. Diğer bir deyişle, yerel maliyetlere göre ayarlanmıştır. Örneğin Endonezya’daki bir standart ürün, ABD’den çok daha ucuz olacaktır. Bu nedenle, para birimleri arasındaki döviz kurunu ve ortalama yaşam maliyetindeki farklılıkları hesaplar.

Bu bağlamda mutlak yoksulluk, hane gelirinin temel yaşam standartlarını (yiyecek, barınma, barınma) sürdürmek için gerekli seviyenin altında olduğu bir durumdur. Bu durum, farklı ülkeler arasında ve ayrıca zaman içinde karşılaştırma yapmayı mümkün kılar.

BM mutlak yoksulluğu şöyle tanımlar: “Gıda, güvenli içme suyu, sanitasyon tesisleri, sağlık, barınak, eğitim ve bilgi dahil olmak üzere temel insan ihtiyaçlarından ciddi şekilde yoksun bırakılmasıyla karakterize edilen bir durum. Bu sadece gelire değil, aynı zamanda hizmetlere erişime de bağlıdır.” [UN World Summit for economic development (1995)]

→ Göreli yoksulluk: Göreli yoksulluk ise, hane gelirinin ortalama gelirin belirli bir yüzde altında olduğu bir durumdur. Genellikle medyan veya ortalama gelirin yüzde 60’ı olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, milletin geri kalanına kıyasla göreceli gelire bakar.

Göreli yoksulluk bir sosyal dışlanma biçimidir ve göreli olarak geri kalmış nüfusun yüzdesini göstermek için yararlıdır. Göreli yoksulluk, aynı zamanda ülkenin gelişmişlik düzeyine bağlıdır. Herkese aynı yaşam standartlarından yararlanma şansı vermekle ilgilidir, böylece herkes hayatını tam potansiyeline göre yaşamak için eşit fırsata sahip olur. Bu anlamda, yoksullukla mücadele, her ülkede kullanılmamış ekonomik potansiyeli ortaya çıkarmakla da ilgilidir.

Kaynaklar

  • https://boycewire.com/absolute-poverty-definition/
  • https://www.economicshelp.org/blog/glossary/definition-of-absolute-and-relative-poverty/
  • https://www.habitatforhumanity.org.uk/blog/2018/09/relative-absolute-poverty/

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu