Sosyal Yapısalcılık Nedir?

Tanım: Tüm gerçekliğin ve anlamın öznel olduğu ve diğer bireyler ve gruplarla dinamik etkileşimler yoluyla yaratıldığı teorisi.

Sosyal inşacılık, insanların sosyal bir bağlamda dünya hakkında bilgi geliştirdiği teorisidir ve gerçeklik olarak algıladığımız şeylerin çoğu, paylaşılan varsayımlara bağlıdır. Sosyal inşacı bir perspektiften, kanıksadığımız ve gerçekte olduğuna inandığımız birçok şey sosyal olarak inşa edilmiştir ve toplum değiştikçe değişebilir.

Sosyal inşacılar, toplumda genellikle doğal veya normal olarak görülen şeylerin (örneğin cinsiyet, ırk, sınıf ve engellilik anlayışları) sosyal olarak inşa edildiğine inanırlar.

Sosyal yapılar genellikle belirli kurumlar ve kültürler içinde oluşturulur ve belirli tarihsel dönemlerde ön plana çıkar. Sosyal yapıların tarihsel, politik ve ekonomik koşullara bağımlılığı, onları gelişmeye ve değişmeye götürebilir.

Referanslar

  • https://turkau.com/insacilik-nedir/
  • https://www.physio-pedia.com/Social_Constructionism

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu