Asyanın En Büyük 10 Ülkesi

Asya kıtası yüzölçümü, Asya'daki ülkeler, Asya'nın en büyük ülkeleri listesi, yüzölçümü en büyük ülke hakkında bilgiler...

Karasal alana göre dünyanın en büyük kıtası olan Asya 44.579.000 kilometrekare karelik bir coğrafyayı kapsamaktadır. 2019 yılında Asya, dünya nüfusunun %60’ını oluşturan 4,5 milyar kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. 2019’da Asya’da toplam 48 ülke varlığını sürdürmektedir. Asya kıtasında karasal alan olarak en büyük 10 ülke ve izdüşüm yüz ölçümleri şöyledir:

1. Rusya – 17.100.000 km²

Rusya, sadece Asya’daki en büyük ülke değil aynı zamanda dünyanın en büyük ülkesidir. Toplam alanı 17.075.200 kilometrekaredir, 2019 yılında 145 milyon civarında nüfusu vardır. Rusya’nın başkenti Moskova’dır. Ülke o kadar büyük ki, 11 ayrı zaman dilimine yayılmaktadır. Rusya, ovalar, yarı çöl, dağlar, sahil şeridi ve tundra gibi bir dizi coğrafi özelliği kapsamaktadır. Bu çok çeşitli habitat, önemli sayıda bitki ve hayvan türünü desteklemektedir.

2. Çin – 9.597.000 km²

Asya’daki en büyük ikinci ülke, yaklaşık 9.597.000 kilometrekarelik bir alanı kapsayan Çin’dir. 2019 yılında Çin’in nüfusu 1,4 milyarı geçmiştir. Dünyadaki en kalabalık ülke olan Çin’in başkenti Pekin’dir. Dünyanın en uzun dağı olan Everest Dağı, ülkede bulunur ve Çin ile Nepal arasındaki sınırı oluşturur. Ek olarak, Çin Gobi Çölü, Tibet Platosu, subtropikal ormanlar ve Pasifik Okyanusu boyunca uzanan kıyılar dahil olmak üzere birçok ekosisteme ev sahipliği yapmaktadır. 2019 yılında siyasi olarak Çin, illere (22), özerk bölgelere (5), kontrol edilen belediyelere (4) ve özel idari bölgelere (2) ayrılmaktadır.

3. Hindistan – 3.287.000 km²

Hindistan üçüncü en büyük Asya ülkesidir. 3,2 milyon kilometrekareden bir alanı kapsamaktadır. Ek olarak, 1.324 milyardan fazla nüfusa sahiptir ve bu nüfus onu dünyadaki en kalabalık ikinci ülke yapmaktadır. Ülke, Hindistan Yarımadası’nın büyük çoğunluğunu oluşturuyor ve Bengal Körfezi, Arap Denizi ve Hint Okyanusu boyunca sahil şeridine sahiptir. İç kısımda, batıda Thar Çölü, kuzeyde Himalaya dağları ve kuzeyde ve doğuda Hint-Gangetik havzası bölgesi gibi çeşitli yaşam alanlarına ev sahipliği yapmaktadır.

4. Kazakistan – 2.725.000 km²

Asya’daki dördüncü en büyük ülke, 2.725.000 kilometrekareyi kapsayan Kazakistan. Kazakistan Orta Asya’da bulunuyor ve Hazar Denizi, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Çin ile sınırlarını paylaşıyor. Ülke, çoğunluğu etnik Kazak olan yaklaşık 18 milyon nüfuslu. Kazakistan dünyadaki en büyük kara ülkesi ve Kazak Bozkırına ev sahipliği yapıyor. Kurak bozkır bölgesi, 310.600 mil karelik bir alanı kaplar ve onu dünyanın en büyüğü yapar.

5. Suudi Arabistan – 2.149.690 km²

Suudi Arabistan, Asya’daki beşinci büyük ülkedir ve 2.149.690 kilometrekarelik kısmını kapsadığı Arap Yarımadası’nda yer almaktadır. Toplam nüfus büyüklüğü yaklaşık 33 milyondur. Ülkenin hem Basra Körfezi’nde hem de Kızıldeniz’de kıyı şeridi vardır ve bu bölgenin büyük bir kısmı kuru ve çöl alanlarıyla karakterize edilmektedir. Suudi Arabistan, dünyanın ikinci en büyük petrol rezervine ev sahipliği yapmakta ve ekonomisinin büyük bir parçası olarak petrol endüstrisine dayanmaktadır. Aslında, ülke dünyadaki en büyük petrol üreticisi ve ihracatçısıdır.

6. İran – 1.648.195 km²

İran, Asya’daki altıncı en büyük ülke ve Orta Doğu’daki en büyük ikinci ülkedir ve toplam alanı 1.648.195 kilometrekaredir. İran nüfusunun yaklaşık 80,829,192 kişi olduğu tahmin edilmektedir. İran dağlık alanlar, havzalar ve İran Platosu ile kaplıdır. Umman Körfezi, Basra Körfezi ve Hazar Denizi’ne kıyıları vardır.

7. Moğolistan – 1.566.000 km²

Moğolistan Çin ve Rusya arasında yer almaktadır. 1.566.000 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve Asya’nın yedinci büyük ülkesidir. Moğolistan’daki bölgelerin çoğu, ülkenin güneyinde bulunan Gobi Çölü hariç, dağ ve çayır bozkırlarıyla kaplıdır. Ek olarak, ülkenin tüm bölgesi Moğol Platosu’na oturmaktadır. Moğolistan nüfusunun 3,081,677 olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin batı kısımlarında Kazak Türkleri yaşamaktadır.

8. Endonezya – 1.904.569 km²

Endonezya, Pasifik ve Hint Okyanusları arasındaki 17.000’den fazla adadan oluşuyor. Asya’nın sekizinci en büyük ülkesi ve güneydoğu Asya’nın en büyük ülkesidir. Bu adalar Asya ve Okyanusya arasında bölünmüştür ve  1.904.569 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Ülkenin toplam nüfus büyüklüğü 261,115,456 olup, dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesidir. Endonezya’nın en büyük üç adası Sumatra, Celebes ve Java’dır. Ülke ekonomisinin büyük bir yüzdesi, çay, kahve, pirinç, kauçuk ve hurma yağı gibi ürünler de dahil olmak üzere tarıma dayanmaktadır.

9. Pakistan – 881.913 km²

Pakistan, Hindistan’ın kuzeybatısında, Güney Asya’da bulunmaktadır. Ek olarak, Umman Körfezi, Arap Denizi, Çin, Afganistan ve İran ile sınırı paylaşıyor. Ülke, 881.913 kilometrekare büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. Pakistan’ın nüfusu yaklaşık 211 milyon kişiden fazladır. Pakistan, bir dizi ekosistemde yaşayan yüksek bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Pakistan deniz seviyesinden 8.000 metre yükseklikte beş dağ zirvesine ev sahipliği yapmaktadır.

10. Türkiye – 783.562 km²

Asya’daki onuncu en büyük ülke toplam 783.356 kilometrekarelik alanı kapsayan Türkiye’dir. Kıtalararası bir ülke olarak kabul edilir ve toplam alanın küçük bir kısmı Avrupa’da bulunur. Türkiye toplam nüfusu 79,814,871’dir. Ülkenin çoğu, Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi de dahil olmak üzere denizle sınırlanmıştır. Ek olarak, Türkiye dağlardan nehir vadilerine kadar çeşitli coğrafi özellikleri kapsar. Ülke biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve 80.000’den fazla hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Asya Ülkeleri Yüzölçümleri 

Avrasya Fiziki Haritasi

 1. Rusya Yüzölçümü: 13100000 km² (Avrupa kısmı dahil 17125200)
 2. Çin Yüzölçümü: 9596961 km² (Hong Kong, Makao, Tayvan ve tartışmalı alanlar / adalar hariç)
 3. Hindistan Yüzölçümü: 3287263
 4. Kazakistan Yüzölçümü: 2455034 km² (Avrupa kısmı dahil 2724902 km²)
 5. Suudi Arabistan Yüzölçümü: 2149690 km²
 6. İran Yüzölçümü: 1648195 km²
 7. Moğolistan Yüzölçümü: 1564110 km²
 8. Endonezya Yüzölçümü: 1472639 km² (Okyanus kısmı dahil olmak üzere 1.904.569 km²)
 9. Pakistan Yüzölçümü: 796095 km²
 10. Türkiye Yüzölçümü: (Asya kıtasındaki kısmı:) 747272 km² (Avrupa kısmı dahil olmak üzere 783562 km²)
 11. Myanmar Yüzölçümü: 676578 km²
 12. Afganistan Yüzölçümü: 652230 km²
 13. Yemen Yüzölçümü: 527968 km²
 14. Tayland Yüzölçümü: 513120 km²
 15. Türkmenistan Yüzölçümü: 488100 km²
 16. Özbekistan Yüzölçümü: 447400 km²
 17. Irak Yüzölçümü: 438317 km²
 18. Japonya Yüzölçümü: 377930 km²
 19. Vietnam Yüzölçümü: 331212 km²
 20. Malezya Yüzölçümü: 330803 km²
 21. Umman Yüzölçümü: 309500 km²
 22. Filipinler Yüzölçümü: 300000 km²
 23. Laos Yüzölçümü: 236800 km²
 24. Kırgızistan Yüzölçümü: 199951 km²
 25. Suriye Yüzölçümü: 185180 km²
 26. Kamboçya Yüzölçümü: 181035 km²
 27. Bangladeş Yüzölçümü: 147570 km²
 28. Nepal Yüzölçümü: 147181 km²
 29. Tacikistan Yüzölçümü: 143100 km²
 30. Kuzey Kore Yüzölçümü: 120538 km²
 31. Güney Kore Yüzölçümü: 100210 km²
 32. Ürdün Yüzölçümü: 89342 km²
 33. Azerbeycan Yüzölçümü: 86600 km²
 34. Birleşik Arap Emirlikleri Yüzölçümü: 83600 km²
 35. Gürcistan Yüzölçümü: 69000 km²
 36. Sri Lanka Yüzölçümü: 65610 km²
 37. Butan Yüzölçümü: 38394 km²
 38. Ermenistan Yüzölçümü: 29843 km²
 39. İsrail Yüzölçümü: 20273 km²
 40. Kuveyt Yüzölçümü: 17818 km²
 41. Doğu Timor Yüzölçümü: 14874 km²
 42. Katar Yüzölçümü: 11586 km²
 43. Lübnan Yüzölçümü: 10452 km²
 44. Kıbrıs Yüzölçümü: 9251 km²
 45. Brunei Yüzölçümü: 5765 km²
 46. Bahreyn Yüzölçümü: 765 km²
 47. Singapur Yüzölçümü: 716 km²
 48. Maldivler Yüzölçümü: 300 km²

Kaynakça

 • https://www.worldatlas.com/articles/which-are-the-10-largest-asian-countries-by-area.html

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu