Kurumsal Milliyetçilik Nedir?

(Corporate Nationalism)

Kurumsal milliyetçilik, çeşitli anlamları ifade etmek için kullanılan bir ifadedir:

  • Üyelerin toplumun temel birimine inandıkları ve devletin birincil endişesinin bireyden ziyade şirketler grubu olduğuna ve şirket grubunun çıkarlarının ulusun çıkarlarıyla aynı olduğuna inandıkları bir siyasi kültür.
  • Şirketler, sahiplerinin iyiliği için değil, esas olarak ulusal iyilik için çalışmalıdır görüşü.
  • Şirketler yabancı mülkiyetten korunmalıdır görüşü.
  • Şirketler, gerekirse kamulaştırılmalıdır görüşü.

Devletlerin bireyler yerine şirketlerle ilgilenmesi gereği

“Kurumsal Milliyetçilik”, taraftarları korporatist olan ve toplumun temel biriminin, ister aile ister diğer şirket grupları olsun, ulusla aynı çıkarlara sahip olduğuna inanan bir siyaset felsefesini ve ekonomik teoriyi tanımlamak için kullanılabilir. Bu nedenle bazıları, devletin öncelikli olarak şirketleri, işçi kooperatiflerini, sendikaları vb. içeren “şirketler” ile ilgilenmesi gerektiğine ve bu birimlerin üyelerine kendilerini uygun hissettikleri şekilde hizmet etmeleri için örgütlenmelerine izin vermesi gerektiğine inanıyor. [1]

Şirketler esas olarak ulusal iyilik için çalışmalıdır görüşü

Amerika Hıristiyan Falanjist Partisi bu görüşü benimsiyor. Yatırımcıların kar etme haklarını reddetmezler, ancak fabrikaları başka ülkelere taşımak gibi eylemlerde bulunma hakları olmadığına, aksi taktirde Amerikalı işçileri tehlikeye atacaklarına inanırlar. [2]

Ulusal şirketler yabancı mülkiyetten korunmalıdır görüşü

Norveç, yabancı şirketlerin büyük Norveçli firmaları devralmasını engellemek için devlet politikaları uygulama geçmişine sahiptir. [3] 2005 yılında PepsiCo’nun Fransız yemek grubu Danone’yi devralmak için bir teklif planladığı söylendi ve bu da halkın tepkisini uyandırdı. Danone’nin eski bir patronu, “Danone, Chartres katedrali gibidir ve biri Chartres katedralini satın alamaz.” ifadesini kullandı. [4]

Şirketler gerekirse kamulaştırılabilir görüşü

İfade, devletin şirketin mülkiyetini üstlendiği açık bir kamulaştırma dahil, şirketlere ulusal müdahaleyi tanımlamak için kullanılabilir. Bazıları, Fannie Mae ve Freddie Mac’in etkili bir şekilde kamulaştırılması da dahil olmak üzere Finans sektörüne son zamanlarda ABD hükümetinin müdahalelerinin bir tür kurumsal milliyetçilik olarak görüldüğünü düşünüyor. [5]

Referanslar

  1. https://books.google.com.tr/books?id=Kmr6gBjhRI4C&pg=PA441&lpg=PA441&dq=neocorporatism+schmitter&source=web&ots=N3SHQvThaq&sig=b94xLY4X_pKzuIdtQ2thZonD3Co&redir_esc=y#v=onepage&q=neocorporatism%20schmitter&f=false
  2. https://web.archive.org/web/20081230203401/http://www.falange1.com/faq1.htm
  3. https://www.reuters.com/article/governmentFilingsNews/idUKL1234466320070412?edition-redirect=uk
  4. https://www.theguardian.com/business/2006/feb/27/france.internationalnews1
  5. http://www.marketoracle.co.uk/Article5605.html

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu