Ulusların Sağlığı (Gavin Mooney) Kitap Alıntıları

Sağlık ve tıp hizmetlerine harcanan muazzam kaynaklara rağmen, neden hala bu kadar çok hastalık ve erken ölüm var? Neden hem ülkeler içinde hem de ülkeler arasında sağlıkta büyük eşitsizlikler artmaya devam ediyor? Sağlık ekonomisti Gavin Mooney, bu sorunları ele alıyor…

Gavin Mooney “Ulusların Sağlığı” Alıntı ve Sözleri

“İlaç endüstrisinin amacı, sağlığın değil kârın maksimizasyonudur.”

“Neoliberalizm, eşitsizlik ve bireysellik üretmektedir; toplumun toplumsallık bilincini (ortaklık algısını) ve merhamet duygularını zayıflatmaktadır.”

“Küresel ısınmanın nedeni daha fazla ve daha hızlı ekonomik büyüme şehvetidir. (…) Ekonomik büyümeyi yavaşlatmalı, hatta tersine çevirmeliyiz. Bunu yapmanın yegane yolu kapitalist olmayan bir ekonomik model bulmaktır.”

“Eşitliğin olmadığı bir toplumda yoksul olmak, sağlık açısından, eşit bir toplumda yoksul olmaktan çok daha kötüdür. Yani, yoksul olmak kötüdür; eşitsizlik ise bu durumu daha da kötü hale getirmektedir.”

“Asıl özgürlük; iyi beslenen, iyi giyinen ve iyi bakılan köleler olmaktan çok, önemsenen ve söylediklerine kulak verilen yurttaşlar olabilmektir.”

“Dünyanın en büyük ekonomilerinin %53’ünden fazlası ulus ötesi şirketlerdir. 2006 yılında ilk 200 ulus ötesi şirketin toplam satışları, 187 ülkenin toplam GSMH’den ve dünya GSMH’sinin %30’undan daha fazlaydı. Ulus ötesi şirketler dünya nüfusunun üçte birinden daha azını istihdam ederler.”

“Küresel ısınmanın nedeni daha fazla ve daha hızlı ekonomik büyüme şehvetidir. Ekonomik büyüme, enerji ve özellikle fosil yakıtların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu da karbon emisyon miktarını arttırarak gezegeni yok etmektedir. Elimizdeki en iyi bilimsel kanıtlara göre şu anda durduramayacak noktaya çok yakınız. Yenilenebilir kaynakları devreye sokmak yoluyla gezegeni kurtarmak için gerekenleri yeterince yapamadığımız gibi gereken hızda da yapmıyoruz. Ekonomik büyümeyi yavaşlatmalı, hatta tersine çevirmeliyiz.”

“En son kanıtlar bize paranın mutluluğu gün geçtikçe çok daha az satın alabildiğini göstermektedir.”

“ABD’nin en büyük ilaç şirketi 2001’de 37 milyar dolar kâr etti ve bunun yüzde 39’unu hisse ortaklarına dağıttı. Bu gelirin yüzde 20’den daha az bir kısmı gelişmekte olan ülkelerdeki dünyanın nüfusunun yüzde 80’ini oluşturan insanlardan sağlanmıştı. Buna rağmen ucuz ilaç üretiminin devam etmesine olanak vermediler. Bu, DTÖ’de neoliberalizmin iş başında olduğunun bir örneğidir.”

“Sağlığın iyileştirilmesi için kaynakların çok olması şart değildir, asıl önemli olan bu kaynakların nasıl kullanıldığıdır.”

“Vergi medeni bir toplum için ödediğimiz bedeldir.”

“Yoksulluk, insanın kendisine olan güveninin kaybolmasına yol açar.”

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu