Ekonomi Terimleri Listesi

Bu ekonomi terimleri listesi, ekonomide, alt disiplinlerinde ve ilgili alanlarda kullanılan terim ve kavramların tanımlarının bir listesidir.

Acente

Açığa İmza

Açık Artırma

Açık Atölye

Açık Atölye Sistemi

Açık Bono

Açık Bütçe Politikası

Açık Çek

Açık Ciro

Açık Ekonomi

Açık Eksiltme

Açık Emir

Açık Fatura

Açık Finansman

Açık Girdi-çıktı Akım Tablosu

Açık Harcama

Açık Hesap

Açık İhale Usulü

Açık İşsizlik

Açık Kabul

Açık Kapı Politikası

Açık Keşide

Açık Kredi

Açık Maliyet

Açık Pazar

Açık Piyasa İşlemleri

Açık Poliçe

Açık Pozisyon

Açık Teklif Yöntemi

Açık Uçlu Fon

Açık Uçlu Kiralama

Açık Uçlu Yatırım Ortaklığı

Açıklanmış Tercihler Kuramı

Açılan Örümcekağı

Açılış Bilânçosu

Açılış Fiyatı

Açılış Fiyatıyla Emir

Açlık Sınırı

Acyo Faiz Kuramı

Acyotaj

Adi Akreditif

Adi Emanet

Adi Emanet Hesabı

Adi Hisse

Adi Hisse Senedi

Adi Kefalet

Adi Komandit Şirket

Adi Ortaklık

Adi Senet

Adi Şirket

Adil Fiyat

Adil Olmayan Fiyat

Adil Oyun

Aet – Türkiye Karma Parlamento Komisyonu

Afrika İktisat Komisyonu

Afrika Kalkınma Bankaları Birliği

Afrika Kalkınma Bankası

Afrika Kalkınma Fonu

Afrika Merkez Bankaları Birliği

Afrika, Karayip Ve Pasifik Ülkeleri

Ağ Bankacılığı

Ağ Ortamı Reklamcılığı

Ağ Ortamı Reklamı

Ağır Sanayi

Ağırlık Sertifikası

Ağırlıklı Ortalama

Ahilik

Ahlaki Çöküntü

Ahlaki İkna

Aile Bütçesi

Aile Şirketi

Ajans

Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu

Akaryakıt Tüketim Fonu

Akaryakıt Tüketim Vergisi

Akdeniz Politikası

Akdi Tarife

Akım Değişken

Akışkanlık

Akord Ücret Sistemi

Akorde Krediler

Akreditasyon

Akreditif

Akreditif Alacağının Devri

Akreditif Amiri

Akreditif Lehdarı

Aksak Rekabet

Aksak Rekabet Piyasası

Aktarım Fiyatı

Aktarım Fiyatlandırması

Aktarma

Aktarma Düzeneği

Aktarma Rejimi

Aktif

Aktif Alış

Aktif Emir

Aktif Getirisi

Aktif Kârlılık Oranı

Aktif Maliyet Esnekliği

Aktif Para Kasası

Aktif Satış

Aktif Tahvil

Aktif Temelli Pazarlama

Aktif/pasif Yönetimi

Aktüer

Aktüerya

Akut Enflasyon

Alacağın Devri

Alacak

Alacak Senedi

Alacaklandırıcı

Alacaklandırma

Alacaklı Ülke

Alacaklının Temerrüdü

Alan Araştırması

Alan Ekonomileri

Alan Sınırlaması

Alelade Pazarlama

Algılama Gecikmesi

Alıcı

Alıcı Piyasası

Alıcı Tekeli

Alıcı Tekeli Piyasası

Alıcı Yönetimli Değer Zincirleri

Alım Satım Patlaması

Alım Seçme Yetkisi

Alım Vergisi

Alındı

Alış Kuru

Alışveriş

Alışveriş Merkezi

Alman Merkantilizmi

Almaşık Ekim

Altılar Grubu

Altın

Altın Bloku

Altın Değerdeşliği

Altın Dilimi

Altın Fonu

Altın Giriş/çıkış Noktaları

Altın Kambiyo Standardı

Altın Karşılığı

Altın Külçe

Altın Külçe Standardı

Altın Kural

Altın Noktaları

Altın Otomatizmi

Altın Para

Altın Para Sistemi

Altın Paraşüt

Altın Piyasası

Altın Rezervi

Altın Sertifikası

Altın Standardı

Altın Ve Döviz Rezervleri

Altına Çevrilgen Kâğıt Para Sistemi

Altına Dayalı Taşınır Değerler

Altkesim

Altyapı

Altyapı Yatırımları

Ambalaj

Ambalaj Sanayi

Ambargo

Amediye

Amerikalararası Kalkınma Bankası

Amerikan Borsası

Amerikan Borsası Fiyat Dizini

Amir Banka

Amoroso-robinson Formülü

Amortisman Ve Kredi Sandığı

Amstel Kulübü

Ana Şirket

Ana Ürün

Anahtar Endüstri

Anahtar Para

Anahtar Teslimi Fabrika

Analitik Bütçe Sınıflandırması

Anapara

Anatosizm

Andean Antlaşması

Angarya

Anında Alım Satım

Anında Teslim Döviz Piyasası

Anında Teslim Fiyatı

Anında Teslim Piyasası

Ankara Antlaşması

Anlaşma

Anlaşmalı Azel

Anlaşmalı Oyun

Anlaşmalı Ticaret

Anlaşmasız Azel

Anlaşmasız Oyun

Anonim Şirket

Antagonizm Kuramı

Antlaşma

Antrepo

Antrepo Belgesi

Antrepo Rejimi

Ara Bilânço

Ara Bono

Ara Finansman

Ara Girdi

Arabuluculuk

Aracı Banka

Aracı Dışsatımcı

Aracı Kurum

Aracılık Yüklenimi

Aracılık Yüklenimi Birlikteliği

Arakazanç

Arakazanç Ticareti

Aralık İçinde Dalgalanma

Aralıkta Sürünen Dalgalanma

Aralıkta Yönetimli Dalgalanma

Aramal

Aramal İstemi

Arap Afrika Kalkınma Bankası

Arap Birliği

Arap Ekonomik Ve Sosyal Kalkınma Fonu

Arap Ortak Pazarı

Arap Para Birimi

Arap Para Fonu

Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü

Arap-türk Bankası

Araştırma – Geliştirme

Arazi Vergisi

Arındırılmış Döviz Müdahalesi

Arındırım

Aristofanik

Aritmetik Dizi

Aritmetik Ortalama

Ariyet

Art Bölge

Artan Getiri

Artan Maliyetler

Artan Marjinal Fiziki Verimlilik

Artan Oranlı Vergi

Artarak Artan Oranlı Vergi

Artı Para

Artık

Artık Değer

Artık Değer Kuramı

Artık Değer Oranı

Artık Emek

Artık Emek Süresi

Artık Gıda Maddeleri Fonu

Artık Gıda Maddeleri Yardımı

Artık Ürün

Arusha Anlaşması

Aşamalar Kuramı

Ase Dizini

Asgari Ücret Tespit Komisyonu

Asgari Yaş Sözleşmesi

Aşırı Birikim

Aşırı Değerlendirilmiş Kur

Aşırı Değerlendirilmiş Kur Politikası

Aşırı Değerlenmiş Kur

Aşırı Enflasyon

Aşırı ısınma

Aşırı Kapasite

Aşırı Kapitalizasyon

Aşırı Rezerv

Aşırı Saldırgan Fiyatlama

Aşırı Ticaret Artırıcı Büyüme

Aşırı Ticaret Azaltıcı Büyüme

Aşırı Üretim

Aşırı Üretim Bunalımı

Asit Test Oranı

Askıya Alma Rejimi

Asli Değer

Asli Para

Asya Dolar Tahvilleri

Asya Doları

Asya Kalkınma Bankası

Asya Kaplanları

Asya Para Birimi

Asya Takas Birliği

At – Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi

Ata Karnesi

Atıl Kapasite

Atina Antlaşması

Atomisite

Atr Dolaşım Belgesi

Avalist

Avanta Bedeli

Avarya

Avcı-toplayıcı Topluluk

Avro Alanı

Avro Dolar

Avro Dolar Piyasası

Avro Döviz

Avro Döviz Piyasası

Avro Kredi

Avrovil

Avrovil Piyasası

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

Avrupa Birleşik Devletleri

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği Adalet Divanı

Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası

Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası İlkeleri

Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

Avrupa Doruğu

Avrupa Döviz Kuru Mekanizması

Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü

Avrupa Ekonomik Topluluğu

Avrupa İktisadi Ve Parasal Birliği

Avrupa Köken Kümelenme Sistemi Birliği

Avrupa Komisyonu

Avrupa Kömür Ve Çelik Topluluğu

Avrupa Konseyi

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi

Avrupa Merkez Bankası

Avrupa Ödemeler Birliği

Avrupa Para Anlaşması

Avrupa Para Birimi

Avrupa Para Enstitüsü

Avrupa Para Sistemi

Avrupa Para Yılanı Sistemi

Avrupa Parlamentosu

Avrupa Patent Bürosu

Avrupa Patent Örgütü

Avrupa Patent Sözleşmesi

Avrupa Serbest Ticaret Birliği

Avrupa Sosyal Fonu

Avrupa Standardı 45001

Avrupa Standardı 45002

Avrupa Standardı 45003

Avrupa Standardı 45011

Avrupa Standardı 45012

Avrupa Standardı 45013

Avrupa Standardı 45014

Avrupa Standartlar Komitesi

Avrupa Standartları 29000 Serisi

Avrupa Tarımsal Yönlendirme Ve Garanti Fonu

Avrupa Ticaret Ve Sanayi Odaları Birliği

Avrupa Topluluğu

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı

Avrupa Toplulukları Sayıştayı

Avrupa Yatırım Bankası

Avusturya Okulu

Ayar Damgası

Ayarını Düşürmek

Ayarlama

Ayarlama Koşulu

Ayarlanabilir Sabit Kur Sistemi

Ayı Piyasası

Ayıplı Mal

Ayırma İlkesi

Aylık

Aynî Kredi

Aynî Maaş

Aynî Ödeme

Aynî Sermaye

Aynî Ücret

Aynî Vergi

Aynî Yardım

Aynılık Varsayımı

Ayrıcalık

Ayrıcalıklı Alan

Ayrıcalıklı Hisse Senedi

Ayrımcılık Sözleşmesi

Ayrışan Ödemeler

Ayrışık Mallar

Ayrışık Sermaye

Ayrışma Önsavı

Az Esnek İstem

Az Esnek Sunum

Az Gelişmiş Ülkeler

Azalan Bakiyeler Yöntemi

Azalan Kâr Oranı

Azalan Marjinal Fayda Yasası

Azalan Oranlı Vergi

Azalan Verimler Yasası

Azalarak Artan Oranlı Vergi

Azalıcı

Azalıcı Piyasası

Azel Piyasası

Azel Piyasasında Çözümleme

Aziz Altınları

B Birimi

B Cetveli

B Tipi Antrepo

B Tipi Bono

B Tipi Yatırım Fonu

B Yetki Belgesi

Baç Vergisi

Bağ-kur

Bağımlı Değişken

Bağımlılık Kuramları

Bağımsız Denetim Kuruluşları

Bağımsız Devletler Topluluğu

Bağımsız Dış Denetim

Bağıntılı Fayda

Bağış

Bağışıklık

Bağlama

Bağlantılı Alış

Bağlantılı Mallar

Bağlantılı Satış

Bağlantılı Satış Sözleşmesi

Bağlantılı Üretim

Bağlayan

Bağlı İşlem

Bağlı İstem

Bağlı Kâr

Bağlı Kredi

Bağlı Olmayan Kredi

Bağlı Ortaklık

Bağlı Para

Bağlı Şirket

Bağlı Sözleşme

Baharat Yolu

Baker Planı

Bakım Onarım Gideri

Bakışım Varsayımı

Bakışımlı Bilgi

Bakışımsız Bilgi

Bakiye

Balans

Balassa-samuelson Etkisi

Baltalama

Baltık Birliği

Baltık Konseyi

Baltık Ülkeleri Konseyi

Banka

Banka Bonosu

Banka Çekleri

Banka Dışı Finansal Aracılar

Banka Faizi

Banka Garantili Bonolar

Banka Güvencesi

Banka Hesabı

Banka İştirakleri

Banka Kabulü

Banka Karşılıkları

Banka Kartı

Banka Kredisi

Banka Mevduatı

Banka Murakıbı

Banka Öndeliği

Banka Paniği

Banka Poliçesi

Banka Sermayesi

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurulu

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu

Bankacılık İlkesi

Bankacılık İşlemleri

Bankacılık Okulu

Bankacılık Sistemi

Bankacılıkta Takas

Bankalar Birliği

Bankalar Birlikteliği

Bankalar Hesabı

Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu

Bankalararası Avro Faiz Oranı

Bankalararası Mevduat

Bankalararası Para Piyasası

Bankalararası Para Piyasası Faiz Oranı

Banker

Bankerlik Olayı

Banko

Bankor

Barker Raporu

Barometrik Firma

Baş Ve Omuzlar

Baş Vergisi

Başabaş Altı

Başabaş Değer

Başabaş Faiz Oranı

Başabaş Gelir Düzeyi

Başabaş Grafiği

Başabaş Noktası

Başabaş Seçme Yetkisi

Başabaş Üstü

Basamak Kayması

Başfiyat

Basit Çoğaltan

Basit Emek

Basit Faiz

Basit Usûlde Vergileme

Basit Yeniden Üretim

Basitleştirici Varsayımlar

Baskıcı Firma

Başlangıç Faktör Donanımı

Başlangıç Güvencesi

Başlangıç Sermayesi

Basle Sözleşmesi

Bastırılmış Enflasyon

Bastırılmış İstem

Başyönetici

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu

Batı Afrika Kalkınma Bankası

Batı Afrika Takas Odası

Batı Afrika Ülkeleri Merkez Bankası

Batık Maliyet

Battallaşma

Baumol Etkisi

Baumol Modeli

Bavul Ticareti

Bayat Gönderim Belgesi

Bayes Önermesi

Bayrak

Bb Çizelgesi

Bebek Endüstri

Bebek Endüstri Savı

Beceri

Bedel

Bedelli Hisse Dağıtımı

Bedelli Hisse Senedi

Bedelli Sermaye Artırımı

Bedelsiz Dışalım

Bedelsiz Dışsatım

Bedelsiz Hisse Dağılımı

Bedelsiz Hisse Senedi

Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bekleme İşsizliği

Beklenen Değer

Beklenen Enflasyon

Beklenen Fayda

Beklenen Gelir Kuramı

Beklenen Getiri

Beklenen Getiri Oranı

Beklenen Net Getiri

Beklenmeyen Enflasyon

Beklentiler

Bekleyiş Esnekliği

Belediyeler Fonu

Beleşçi

Beleşçilik Sorunu

Belge Karşılığı Kredi

Belge Karşılığı Ödeme

Belge Karşılığı Öndelik

Belgeli Çek

Belgeli Kredi

Belgo-lüksemburg Ekonomik Birliği

Belirlenme Katsayısı

Belirlilik Altında Karar

Belirsizlik

Belirsizlik Altında Karar

Benelüks

Benelüks Ekonomik Birliği

Benelüks Ülkeleri

Benimseme Süreci

Bernoulli Önermesi

Bernstein Planı

Bertrand Çözümü

Beş Yıllık Plan

Beşeri Kaynak

Beşeri Sermaye

Beşeri Sermaye Yatırımı

Beta Katsayısı

Beveridge Raporu

Beyan Etkisi

Beyan Sistemi

Beyaz Bülten

Beyaz Şövalye

Beyaz Yakalılar

Beyazıt Altınları

Beyin Fırtınası

Beyin Göçü

Bıçak Sırtı Denge

Biçimlendirilmiş Olgular

Biçimsel Fayda

Biçimsel Mal Farklılaştırması

Bilânço

Bilânço Dışı İşlemler

Bilânço Esasına Göre Ticari Kazanç

Bilânço Kârı

Bilânçonun Makyajlanması

Bildiri

Bildirimci Banka

Bileşik Faiz

Bileşik Fiyat Çözümleme Yöntemi

Bileşik Gösterge Fiyat

Bileşik Kaldıraç Etkisi

Bileşik Mal

Bileşik Mal Önermesi

Bileşik Tarife

Bilgi

Bilgi Akışı

Bilgi Teknolojisi

Bilgi Toplumu

Bilgi Ve İletişim Teknolojisi

Bilgi Verici Reklam

Bilimsel Sosyalizm

Bilimsel Tarife

Bilinçli Eskitme

Bilişim

Bilişim Teknolojisi

Bir Defada Ödeme

Bir Malın Eşiği

Bırakım

Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler İlkesi

Bireycilik

Bireysel Alan Kotalaması

Bireysel Emek Sunum Fonksiyonu

Bireysel İstem

Bireysel İstem Çizelgesi

Bireysel İstem Eğrisi

Bireysel İstem Fonksiyonu

Bireysel İstem Kayması

Bireysel İstem Miktarı

Bireysel Kota

Bireysel Markalama

Bireysel Miktar Kotalaması

Bireysel Sunum

Bireysel Sunum Çizelgesi

Bireysel Sunum Eğrisi

Bireysel Sunum Fonksiyonu

Bireysel Tasarruf

Bireysel Tüketim Harcaması

Birikim

Birim Esnek İstem

Birim Esnek Sunum

Birim Esneklik

Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı

Birinci Derece Fiyat Farklılaştırması

Birinci Derece Senet

Birinci Derecede Likidite Katsayısı

Birinci Dereceden Likit Varlıklar

Birinci Dünya Ülkeleri

Birinci El

Birinci El Piyasa

Birinci En İyi Kuramı

Birinci Enternasyonal

Birinci Etkin Ücret Kuramı

Birinci Kalkınma On Yılı

Birinci Pazar

Birinci Petrol Şoku

Birinci Sınıf Tüccar

Birincil Emek Piyasası

Birincil Kesim

Birincil Mallar

Birincil Piyasa Aracıları

Birincil Piyasa İşlemleri

Birincil Rezervler

Birleşik Dikey Pazarlama Sistemi

Birleşme

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Örgütü

Birleşmiş Milletler Gıda Ve Tarım Örgütü

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Birleşmiş Milletler Latin Amerika Ve Karayipler Ekonomik Komisyonu

Birleşmiş Milletler Örgütü

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü

Birleşmiş Milletler Ticaret Ve Kalkınma Konferansı

Birleşmiş Milletler Yardım Ve Rehabilitasyon İdaresi

Birleşmiş Milletler, Latin Amerika Ve Karayip Ülkeleri Ekonomik Ve Sosyal Planlama Enstitüsü

Birliktelik Kredisi

Biyolojik Faiz Oranı

Blair House Anlaşması

Blok Satış

Boğa Eğilimi

Boğa Tuzağı

Bölge Karteli

Bölgesel Borsalar

Bölgesel Çoğaltan

Bölgesel Ekonomi

Bölgesel Fiyat

Bölgesel Fiyatlama

Bölgesel Gelir Dağılımı

Bölgesel İktisat

Bölgesel Kalkınma

Bölgesel Planlama

Bolluk

Bolşevik

Bölünebilir Akreditif

Bölünemez Varlıklar

Bölünemezlik

Bölüşüm

Bölüşüm Kuramları

Bölüşümde Etkinlik

Bonservis

Borç Deflasyonu

Borç Değiştirme

Borç Erteleme Kulüpleri

Borç Ertelemesi

Borç Krizi

Borç Oranı

Borç Senedi

Borç Servis Oranı

Borç Servisi

Borç Sözleşmesi

Borç Yönetimi

Borç Yükü

Borç-özkaynak Oranı

Borç-sermaye Takası

Borçlanma

Borçları Ödeyememezlik

Borçlu Ülke

Borçluluk Dengesi

Borçlunun İflası

Borcun Dayanılmazlığı

Borcun Parasallaşması

Borcun Sonlanması

Borcun Tahkimi

Borcun Yansızlığı

Borcun Yeniden Finansmanı

Bordro Vergisi

Borsa

Borsa Acentası

Borsa Derinliği

Borsa Dışı Piyasa

Borsa Dizini

Borsa Ederi

Borsa Emri

Borsa Fiyatı

Borsa İşlemleri

Borsa Kodu

Borsa Komisyonu

Borsa Oyuncusu

Borsa Salonu

Borsa Seansı

Borsa Simsarı

Borsa Spekülasyonu

Borsa Spekülatörü

Borsa Üyeliği

Borsa Üyesi

Borsa Uzmanı

Borsada Deport

Borsada Erteleme

Borsada Kayıtlı Taşınır Değerler

Borsada Paralel Piyasa

Borsada Primli Piyasa

Borsaya Kayıt Olma

Boş Alan Yatırımı

Boş İş

Boş İş Oranı

Boş Zaman

Bowley Çözümü

Boz Alan Yatırımı

Bozuk Para

Brady Planı

Brandt Raporu

Bretton Woods İkizleri

Bretton Woods Konferansı

Bretton Woods Sistemi

Brüksel Konferansı

Brüksel Tarife Sınıflandırma Sistemi

Brundtland Raporu

Brüt Faiz

Brüt Kalkınma Hızı

Brüt Kök Ücret

Bugünkü Değer

Bukharin Emperyalizm Kuramı

Buldog

Buluş

Buluş Belgesi

Buluş Hakkı

Bunalım

Bürokrasi

Bürokrasinin Ekonomi Kuramı

Bütçe

Bütçe Açığı

Bütçe Başarım Denetimi

Bütçe Çoğaltanı

Bütçe Denetimi

Bütçe Dışı Fonlar

Bütçe Doğrusu

Bütçe Düzlemi

Bütçe Fazlası

Bütçe Harcamaları

Bütçe İçi Fonlar

Bütçe İlkeleri

Bütçe Kısıtı

Bütçe Mali Denetimi

Bütçe Noktası

Bütçe Öndeliği

Bütçe Politikası

Bütçe Süreci

Bütçe Tasarısı

Bütçe Uzayı

Bütçe Yasal Yerindelik Denetimi

Bütçe Yasası

Bütçe Yineleme Yöntemi

Bütçe Zaman Doğrusu

Bütçenin Açıklık İlkesi

Bütçenin Aleniyet İlkesi

Bütçenin Birlik İlkesi

Bütçenin Doğruluk İlkesi

Bütçenin Ekonomik Sınıflandırması

Bütçenin Genellik İlkesi

Bütçenin İşlevsel Sınıflandırması

Bütçenin Ödenek Ayırma İlkesi

Bütçenin Önceden İzin İlkesi

Bütüncül Satış

Bütüncül Tüketim Harcamaları

Bütünleşik Taşıma

Bütünleşik Taşıma Belgesi

Bütünleşik Üretim

Bütünleşme

Bütünleştirilmiş Mal Programı

Bütünsel Birim Esneklik

Büyük Boy İşletmeler

Büyük Bunalım

Büyük Devalüasyon

Büyük İşletmeler

Büyük İtiş Kuramı

Büyük Sayılar Yasası

Büyük Ülke

Büyüme

Büyüme Eğrisi

Büyüme Kuramları

Büyüme Kutbu

C Cetveli

Ç Cetveli

C Grubu

C Tipi Antrepo

C Tipi Bono

C Yetki Belgesi

C.e.s Üretim Fonksiyonu

Cac Dizini

Çağrı

Çağrı Düzenlemesi

Çağrı Üzerine Çalışma

Çalışma

Çalışma Belgesi

Çalışma İktisadı

Çalışma İlişkileri

Çalışma İzni

Çalışma Kaldıraç Derecesi

Çalışma Kaldıracı

Çalışma Ruhsatı

Çalışma Saati

Çalışma Süresi

Cam Tavan

Cambridge Denklemi

Cambridge Etkisi

Cambridge Okulu

Camel Yaklaşımı

Canlandırma

Canlandırma Politikası

Canlı Emek

Cap Sözleşmesi

Çapraz Döviz Kuru

Çapraz Fiyat Esnekliği

Çapraz Hızlandıran Katsayısı

Çapraz Kümelenme

Çapraz Lisanslama

Çapraz Satış

Çapraz Sübvansiyon

Cari Değer

Cari Faiz Oranı

Cari Fiyat

Cari Getiri

Cari Harcamalar

Cari Hesap

Cari Hesap Defteri

Cari Hesap Kredisi

Cari İşlemler Açığı

Cari İşlemler Bilânçosu

Cari İşlemler Dengesi

Cari İşlemler Fazlası

Cari Kur

Cari Oran

Cari Sermaye-hasıla Oranı

Cari Varlıklar

Cari Yükümlülükler

Çarşı

Cartagena Grubu

Carter Bonoları

Çartır Navlun Sözleşmesi

Caves Ekonomileri

Ce İşareti

Cedel

Cedid-i Adli Altını

Cedid-i Rumi Altını

Çeki Listesi

Çekim Alanı Kuramı

Çekirdek Enflasyon

Çekme Hakları

Çekme Stratejisi

Celler-kefauver Yasası

Cenevre Konferansı

Centilmenlik Anlaşması

Çerçeve Kredisi

Çerçi

Cesareti Kırılmış Emek

Cesareti Kırılmış Emek Önsavı

Çeşitleme

Çeşitlendirme

Çetele Kağıdı

Ceteris Paribus

Çevik Üretim Sistemi

Çevre

Çevre İktisadı

Çevre Kirliliği

Çevre Temizlik Vergisi

Çevre Ülkeleri

Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu

Çevrilgen Para

Çevrilgen Tahvil

Çevrilgenlik

Çevrim Dışı

Çevrim Karşıtı Değişken

Çevrim Karşıtı Hareket

Çevrim Karşıtı Politika

Çevrim Kuramları

Çevrim Yanlı Değişken

Çevrim Yanlı Hareket

Çevrim Yanlı Politika

Çevrime Karşı Maliye Politikası

Çevrimsel Bütçe

Çevrimsel Bütçeleme

Çevrimsel İşsizlik

Chamberlin Çözümü

Chenery Raporu

Chıps

Çift Faiz Kuramı

Çift Faktör Dış Ticaret Hadleri

Çift Kayıt

Çift Maden Sistemi

Çift Sayma

Çiftalıcı Piyasası

Çiftçi

Çifte Kur Sistemi

Çifte Vergilendirme

Çiftel Piyasası

Çiftlik

Çıkarılmamış Sermaye

Çıkarılmış Sermaye

Çıkarım

Çıkarım Düzeni

Çıkarım Fiyatı

Çıkarım Hacmi

Çıkarım Kazancı

Çıkarım Maliyeti

Çıkarım Primi

Çıkarım Tekeli

Çıkarım Ürünleri Sanayii

Çıkarımcı

Çıkış Rejimi

Çıkış Ülkesi

Çıktı

Çıktı Esnekliği

Cım Belgesi

Çırak

Ciro Kâğıdı

Cıv Belgesi

Çizgi Altı İşlemler

Çizgi İm

Çizgi Üstü İşlemler

Çizgili Çek

Cizye

Clayton Planı

Clayton Yasası

Cmr Anlaşması

Coase Ekonomileri

Coase Önermesi

Coase Varsayımı

Cobb-douglas Üretim Fonksiyonu

Çocuk İşçi

Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Sözleşmesi

Çoğaltan

Çoğaltılabilen Mallar

Çoğaltılamayan Mallar

Çoğaltılmış Basit Emek

Coğrafi İşbölümü

Coğrafi Merkezli Yönetim

Coğrafi Pazar Yoğunlaşması

Coğrafi Yoğunlaşma

Coğrafi Yönetim

Çok Elyaflı Tekstil Anlaşması

Çok Kanallı Pazarlama Sistemi

Çok Kısa Dönem

Çok Küçük İşletmeler

Çok Markalı Strateji

Çok Merkezli Yönetim

Çok Paralı Kredi

Çok Uluslu Şirket

Çok Uluslulaşma

Çok Yanlı Denkleştirme

Çok Yanlı Krediler

Çok Yanlı Netleştirme

Çok Yanlı Ticaret

Çok Yanlı Ticaret Görüşmeleri

Çok Yanlı Yatırım Garantisi Ajansı

Çok-azalıcı

Çok-azel

Çokalıcı

Çokel

Çoklu Fiyat – Sürekli Müzayede Yöntemi

Çoklu Kur

Çoklu Kur Sistemi

Çoklu Tarife Sistemi

Çöküntü

Colombo Planı

Copacabana Bildirgesi

Cournot Çözümü

Cpd Karnesi

Çubuk Grafik

Cumhuriyet Altınları

Çürük Tahvil

D Geçici Trafik Belgesi

D Grubu

D Tipi Özel Antrepo

Dağıtılabilir Kâr

Dağıtılmayan Kârlar

Dağıtılmış Kârlar

Dağıtım Eşitliği

Dağıtım Kanalı

Dağıtım Kanalı Çatışması

Dağıtım Maliyeti

Dağıtımcı

Dahilde İşleme İzin Belgesi

Dahilde İşleme Rejimi

Dahilde İşleme Rejimi Kararı

Dahili Kabotaj

Dairesel Akım

Dalgalı Borç

Dalgalı Faiz Oranı

Dalgalı Faizli Kredi

Dalgalı Faizli Tahvil

Damga Vergisi

Danışman

Dar Anlamda Fiyat Farklılaştırması

Dar Anlamda Para

Dar Aralıkta Dalgalanma

Dar Vergi Yükümlülüğü

Dar Vergi Yükümlüsü

Daralma

Daraltıcı Gelirler Politikası

Daraltıcı Maliye Politikası

Daraltıcı Para Politikası

Darboğaz

Darphane

Darphane Değerdeşliği

Darülhilafe Altını

Davranış Bilimleri

Davranışçılık

Davranışsal Beklentiler

Davranışsal Bölümleme

Davranışsal Firma Kuramı

Davranışsal İlişkiler

Davranışsalcı İktisat

Dawes Planı

Dayanıklı Mallar

Dayanıksız Mallar

Dayanışmacı İşbırakımı

Dayanışmacılık

Deflasyon

Deflasyonist Gedik

Deflasyonist Politika

Defter Değeri

Değer

Değer Aralığı

Değer Artış Vergisi

Değer Belirleme

Değer Biçme

Değer Bildirim Belgesi

Değer Çelişkisi

Değer Esaslı Sübvansiyon

Değer Esaslı Tarife

Değer Esaslı Vergi

Değer Kazanma

Değer Kuramları

Değer Saklama Aracı

Değer Teslim Sistemi

Değer Yitirme

Değer Zinciri

Değerdeşlik

Değeri Belirlenmemiş Sigorta

Değeri Belirlenmiş Sigorta

Değerleme

Değerlendirme İşlemi

Değerli Kâğıt

Değerli Madenler

Değişim

Değişim Aracı

Değişim Değeri

Değişken

Değişken Fiyatlandırma

Değişken Girdi

Değişken Gümrük Vergileri

Değişken Maliyetler

Değişken Sermaye

Değişken Tarife

Değişmeyen Sermaye

Değiştirilebilirlik Kuramı

Değiştirilemez Mallar

Dekont

Demet Fiyatı

Deming Ödülü

Demirbaş

Demografi

Denge Dış Ticaret Hadleri

Denge Döviz Kuru

Denge Enflasyon Oranı

Denge Faiz Oranı

Denge Fiyatı

Denge Miktarı

Denge Ücreti

Dengeleme Anlaşması

Dengeli Büyüme

Dengeli Kalkınma

Dengesiz Kalkınma

Dengesizlik

Deniz Sigortası

Denizaşırı Bankacılığı

Denizaşırı Yatırım Kredi Sigortası

Denize Çıkışı Olmayan Ülkeler

Denk Bütçe

Denk Bütçe Çoğaltanı

Denkleştirici İşlemler

Denkleştirme Politikaları

Depo Belgesi

Depo Hesabı

Depodan Depoya Koşulu

Depolama

Derebeyi

Derebeylik

Derecelendirme

Derecelendirme Kuruluşu

Dersaadet Tahvilat Borsası

Destek Düzeyi

Destek Noktası

Destekleme Finansman Kolaylığı Sübvansiyon Hesabı

Destekleme Fiyatı

Destekleme Kredi Anlaşması

Destekleme Kredileri

Destekleme Politikaları

Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu

Devalüasyon

Devingen Denge Çözümlemesi

Devir

Devir Belgesi

Devir Ve Temlik Sözleşmeleri

Devlet Bankası

Devlet Borçları

Devlet Gelirleri

Devlet Giderleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri Dizini

Devlet Kapitalizmi

Devlet Müdahaleciliği

Devlet Muhasebesi

Devlet Planlama Teşkilatı

Devlet Sanayi Ofisi

Devlet Tahvili

Devlet Yatırım Bankası

Devletçilik

Devredilebilir Akreditif

Dezenflasyon

Dikey Birleşme

Dikey Emek Akışkanlığı

Dikey Mal Farklılaştırması

Dikey Pazarlama Sistemi

Dikotomi

Dinamik Açık Piyasa İşlemleri

Dinamik Çözümleme

Dinamik Karşılaştırmalı Üstünlük Kuramı

Dinamik Mali Çözümleme

Dinar

Direnç Noktası

Dirhem

Dirhem-i Halis

Dirhem-i Mağşuş

Dirhem-i Rayiç

Dirlik

Dirsekli İstem Eğrisi Kuramı

Dış Açık

Dış Borç

Dış Borç Kütüğü

Dış Borç Yükü

Dış Denetim

Dış Denge

Dış Fazla

Dış Gecikme

Dış Göç

Dış Kaynaklanma

Dış Kesim

Dış Krediler Kur Farkı Fonu

Dış Ödeme

Dış Ödemeler Dengesi Açığı

Dış Para

Dış Paydaşlar

Dış Pazarlama

Dış Rekabet

Dış Şok

Dış Ticaret

Dış Ticaret Açığı

Dış Ticaret Bilânçosu

Dış Ticaret Çoğaltanı

Dış Ticaret Dengesi

Dış Ticaret Engelleri

Dış Ticaret Fazlası

Dış Ticaret Hadleri

Dış Ticaret Politikası

Dış Ticaret Rejimi

Dış Ticaret Sermaye Şirketi

Dış Ticaret Üçgeni

Dış Ticarete Bağımlılık

Dış Ticaretin Devletleştirilmesi

Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi

Dış Ticarette Ödeme Biçimleri

Dış Ticarette Ölçün

Dış Ticarette Ölçünleştirme

Dış Ticarette Sevk Evrakı

Dış Ticarette Standardizasyon

Dış Ticarette Teknik Düzenleme

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Ve Standardizasyon Rejimi

Dış Ticarette Uygunluk Değerlendirmesi

Dış Ticarette Zorunlu Standart

Dış Yansıma

Dış Yardım

Dış Yardım Birlikteliği

Dış Yatırım

Dış Yükümlülükler

Dışa Açık Büyüme

Dışa Açık Büyüme Modeli

Dışa Açık Ekonomi

Dışa Açıklık Dizini

Dışa Açıklık Oranı

Dışalım

Dışalım Aktarımı

Dışalım Eğilimi

Dışalım Eşyasının Gümrük Değeri

Dışalım Fonksiyonu

Dışalım Gelir Esnekliği

Dışalım Güvence Programı

Dışalım Güvencesi

Dışalım İkameci Sanayileşme

Dışalım İkamesi

Dışalım İzin Belgesi

Dışalım Kaldıraç Vergisi

Dışalım Karşılığı Kredi

Dışalım Katsayısı

Dışalım Kiralaması

Dışalım Kotası

Dışalım Rejim Kararı

Dışalım Rejimi

Dışalım Sınırlamaları

Dışalım Vergi İstisnası

Dışalım Vergisi

Dışalım Yasakları

Dışalımcı Kredisi

Dışalımda Tarife Kotası

Dışalımda Vergi İadesi

Dışalımda Vergi İadesi Sistemi

Dışalımı İzne Bağlı Mallar

Dışalımı Yasak Mallar

Dışarıda İşleme Ticareti

Dışarıda Tutulabilme

Dışarıda Tutulamama

Dışarıda Yerleşik Kişiler

Dışarıdakiler

Dışkaynaklı Enflasyon

Dışlama Etkisi

Dışlanamazlık İlkesi

Dışlanma İlkesi

Dışsal

Dışsal Değer

Dışsal Değişken

Dışsal Dış Kaynaklanma

Dışsal Eksi Ekonomi

Dışsal Finansman

Dışsal İşgücü Piyasası

Dışsal Ölçek Ekonomileri

Dışsal Para Sunumu

Dışsal Şok Kolaylığı

Dışsal Tasarruflar

Dışsallık

Dışsatım

Dışsatım Birlikleri

Dışsatım Çiftçisi

Dışsatım Çoğaltanı

Dışsatım Dövizini Kullanma Hakkı

Dışsatım Evi

Dışsatım İzin Belgesi

Dışsatım İzni

Dışsatım Kaldıraç Vergisi

Dışsatım Karşıtı Eğilim

Dışsatım Kiralaması

Dışsatım Kısıtlamaları

Dışsatım Kotası

Dışsatım Kötümserliği

Dışsatım Kredi Güvencesi

Dışsatım Kredi Sigortası

Dışsatım Kredi Sigortası Poliçesi

Dışsatım Kredisi

Dışsatım Mevzuatı

Dışsatım Önfinansmanı

Dışsatım Prim Kesintisi

Dışsatım Primi

Dışsatım Rejim Kararı

Dışsatım Rejimi

Dışsatım Risk Güvencesi

Dışsatım Sübvansiyonları

Dışsatım Taahhüdü

Dışsatım Teşvik Önlemleri

Dışsatım Teşviki

Dışsatım Ülke Kredi Ve Garanti Programları

Dışsatım Vergi Bağışıklığı

Dışsatım Vergi İstisnası

Dışsatım Vergisi

Dışsatım Yasakları

Dışsatım Yatırım Üssü

Dışsatım Yönetmeliği

Dışsatıma Yönelik Büyüme

Dışsatıma Yönelik Sanayileşme

Dışsatımda Fiyat Farkı Ödemesi

Dışsatımda Kota Uygunluk Belgesi

Dışsatımda Tarife Kotası

Dışsatımda Vergi Bağışıklığı

Dışsatımda Vergi İadesi

Dışsatımda Vergi İadesi Sistemi

Dışsatımı Geliştirme

Dışsatımı Ön İzne Bağlı Mallar

Dışsatımı Teşvik Belgesi

Dışsatımı Yasak Mallar

Dışsatımın Gelir Etkisi

Dizgesiz Risk

Dizin

Dizin Değeri

Dizin Fon

Dizin Sayıları

Dizinleme

Dizinli Tahvil

Doğal Ayrılma

Doğal Büyüme Oranı

Doğal Düzen

Doğal Ekonomi

Doğal Faiz Oranı

Doğal Fiyat

Doğal Gayrisafî Millî Hasıla

Doğal Gayrisafî Yurtiçi Hasıla

Doğal İşbölümü

Doğal İşsizlik Önsavı

Doğal İşsizlik Oranı

Doğal Kaynaklar

Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Doğal Nüfus Artış Hızı

Doğal Nüfus Artışı

Doğal Oran Önsavı

Doğal Tekel

Doğal Ücret Kuramı

Doğrudan Dengeleme

Doğrudan Gelir Desteği

Doğrudan Gönderim Belgesi

Doğrudan Hızlandıran Katsayısı

Doğrudan İşçilik Maliyeti

Doğrudan Kiralama

Doğrudan Kontrol

Doğrudan Kotasyon

Doğrudan Maliyet

Doğrudan Pazarlama

Doğrudan Rakip

Doğrudan Satış

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımı

Doğrudan Yükleme

Doğu Afrika Kalkınma Bankası

Doğu Afrika Topluluğu

Doğum Oranı

Doğurganlık Oranı

Dökme Eşya

Dolanım

Dolar

Dolar Alanı

Dolar Bloku

Dolar Bolluğu

Dolar Değerdeşliği

Dolar Kıtlığı

Dolarlaşma

Dolaşım

Dolaşım Belgesi

Dolaşımdaki Para

Dolaşımı Sınırlandırılmış Hisse Senedi

Dolaylı Dengeleme

Dolaylı Dışsatım

Dolaylı Emek

Dolaylı Fayda Fonksiyonu

Dolaylı Finansman

Dolaylı İşçilik

Dolaylı İşçilik Maliyeti

Dolaylı Kiralama

Dolaylı Kotasyon

Dolaylı Maliyet

Dolaylı Sübvansiyon

Dolaylı Ücret Maliyeti

Dolaylı Vergi

Dolaylı Yabancı Sermaye Yatırımı

Dolaysız Sübvansiyon

Dolaysız Vergi

Domuz Kulağı Etkisi

Donatma İştiraki

Dondurulmuş Fiyat

Dondurulmuş Ücret

Dönem

Dönem Kârı

Dönemsel İşsizlik

Dönen Akreditif

Döner Sermayeli İşletme

Donmuş Kredi

Donmuş Varlıklar

Dönülebilir Akreditif

Dönülemez Akreditif

Dönüm

Dönüm Noktası

Dördüncü Dünya Ülkeleri

Dördüncü Etkin Ücret Kuramı

Dört Firma Yoğunlaşma Oranı

Dörtnala Enflasyon

Doruk

Döviz

Döviz Alım Belgesi

Döviz Alış Kuru

Döviz Arakazancı

Döviz Beyan Tutanağı

Döviz Bonosu

Döviz Büfesi

Döviz Çapası

Döviz Darboğazı

Döviz Dengesi

Döviz Denkleştirme Fonu

Döviz Gediği

Döviz İstem Eğrisi

Döviz İstem Fonksiyonu

Döviz İstemi

Döviz Karaborsası

Döviz Karşılığı Altın Piyasası

Döviz Kuru

Döviz Kuru Dalgalanma Aralığı

Döviz Kuru Sistemi

Döviz Kurunun Hedefi Aşması

Döviz Mevduatı

Döviz Piyasası

Döviz Piyasasına Müdahale

Döviz Poliçesi

Döviz Pozisyonu

Döviz Rezervleri

Döviz Satış Kuru

Döviz Simsarı

Döviz Spekülasyonu

Döviz Sunum Eğrisi

Döviz Sunum Fonksiyonu

Döviz Sunumu

Döviz Takas Anlaşması

Döviz Takası

Döviz Tayınlaması

Döviz Tevdiat Hesabı

Dövize Çevrilebilir Mevduat

Dövize Dayalı Bono

Dow Kuramı

Dow-jones Dizini

Doyum Noktası

Doyumsuzluk Varsayımı

Drago Öğretisi

Dükkan

Dünya Altın Konseyi

Dünya Bankalararası Finansal İletişim Topluluğu

Dünya Bankası Grubu

Dünya Ekonomisi

Dünya Enerji Konferansı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü

Dünya Gıda Konseyi

Dünya Gıda Programı

Dünya Gümrük Örgütü

Dünya Posta Birliği

Dünya Ticaret Örgütü

Dur Emri

Durağan Denge Çözümlemesi

Durağan Durum

Durağan Durum Büyümesi

Durbin-watson Katsayısı

Durbin-watson Sınaması

Durdurulan Çek

Durdurulan Hesap

Durdurulan Para

Durdurum

Durgunluk

Durgunluk Savı

Duruma Göre İktisat Politikası

Duruma Göre Maliye Politikası

Duruma Göre Para Politikası

Düşük Fiyat Stratejisi

Düşük Mal

Düşürüm

Düşürüme Karşı Vergi

Duyarlı Piyasa

Duyarlılık Çözümlemesi

Düyun-u Umumiye İdaresi

Duyuru Etkisi

Düz Artan Oranlı Vergi

Düz İpotek

Düz Kur

Düz Oranlı Vergi

Düz Tahvil

Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar

Düzenleyiciyi Kuşatma Kuramı

E Cetveli

E Grubu

E Grubu Teslim Fiyatı

E İşareti

E Tipi Antrepo

E Tipi Bono

E Yetki Belgesi

Ecla Okulu

Ecs Karnesi

Edgeworth Kutu Diyagramı

Edüstrializm

Efektif Alış Kuru

Efektif Döviz

Efektif Döviz Kuru

Efektif Satış Kuru

Egemen Firma

Egemen Firma Modeli

Eğitim Ölçütü

Ek Artı Değer

Ek Bütçe

Ek Çalışan Etkisi

Ek Çalışan Önsavı

Ek Dışalım Vergisi

Ek Finansman Kolaylığı

Ek Gayrimenkul Vergisi

Ek Kâr

Ek Kâr Payı

Ek Motorlu Taşıt Vergisi

Ek Ödeme

Ek Ödenek

Ek Rezerv Kolaylığı

Ek Tahakkuk

Ek Taşıt Alım Vergisi

Ek Ücret

Ek Vergi

Ekonometri

Ekonometrik Model

Ekonomi

Ekonomide Genel Denge

Ekonomide Süreklilik

Ekonomik Bunalım

Ekonomik Büyüme

Ekonomik Denge Vergisi

Ekonomik Gelişme Yasası

Ekonomik İşbirliği Örgütü

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü

Ekonomizm

Eksi Alan Ekonomileri

Eksi Dışsal Ölçek Ekonomileri

Eksi Dışsal Tasarruflar

Eksi Faiz Oranı

Eksi Gelir Vergisi

Eksi İçsel Ölçek Ekonomileri

Eksi Nakit Akışı

Eksi Tasarruf

Eksi Yatırım

Eksik Belgelerle Beyan

Eksik Bilgi

Eksik Değerleme

Eksik Değerlendirilmiş Kur

Eksik Değerlendirilmiş Kur Politikası

Eksik Değerlenmiş Kur

Eksik İşlendirme

Eksik İşlendirme Dengesi

Eksik Karşılıklı Ödün İlkesi

Eksik Sigorta

Eksik Tüketim

Eksik Tüketim Bunalımı

Eksik Tüketim Kuramları

Eksik Ücret

Eksik Uzmanlaşma

Eksiltme

Ekstrapolasyon

El Emeği

El İşi

El Koyma

El Yazması Kaime

Elbirliği

Elden Çıkarma

Elden Çıkarma Değeri

Ele Geçirme

Elektronik Alışveriş

Elektronik Fon Aktarımı

Elektronik Pazarlama

Elektronik Perakende Satış

Elektronik Reklam

Elektronik Reklamcılık

Elektronik Ticaret

Elektrum

Elleçleme

Emanet Usulü Alınan Vergi

Emanetçi

Emeğin Konusu

Emeğin Marjinal Maliyeti

Emeğin Marjinal Ürün Değeri

Emeğin Marjinal Verimliliği

Emeğin Ortalama Verimliliği

Emeğin Serbest Dolaşımı

Emeğin Toplam Verimliliği

Emeğin Yabancılaşması

Emeğin Yoğunlaşması

Emek Akışkanlığı

Emek Araçları

Emek Artıran Teknolojik İlerleme

Emek Değer Kuramları

Emek Devir Oranı

Emek Dışı Gelir

Emek Dışı Gelir Grupları

Emek Göçü

Emek İstem Eğrisi

Emek İstemi

Emek Piyasası

Emek Şövalyeleri

Emek Sunum Açığı

Emek Sunum Eğrisi

Emek Sunum Fazlası

Emek Sunum Fonksiyonu

Emek Sunumu

Emek Süreci

Emek Tasarruf Edici Teknik

Emek Tasarruf Edici Teknolojik Gelişme

Emek Ürünü

Emek Yoğun

Emek Yoğun Mal

Emek Yoğun Sanayi

Emek Yoğun Teknoloji

Emek Zaman

Emek-hasıla Oranı

Emekçi

Emekçi Sınıfı

Emekli Aylığı

Emekli İkramiyesi

Emekli Sandığı

Emeklilik

Emeklilik Fonu

Emerson Sistemi

Emir Bölme

Emir İyileştirilmesi

Emlâk Alım Vergisi

Emlâk Kredi Bankası

Emlâk Vergisi

Emlâk Yatırım Fonları Ve Ortaklıkları

Emmanuel Emperyalizm Kuramı

Emniyet Dengesi

Emniyet Koşulu

Emniyet Sandığı

Emniyet Stoku

Emperyalist

Emperyalist Kentsoylu Sınıf

Emperyalist Savaş

Emperyalist Ülke

Emperyalizm

Emperyalizm Kuramları

Emre Yazılı Gönderim Belgesi

Emsal Bedeli

Emtia

Emtia Karşılığı Kredi

Emtia Senedi

Emtia Üzerine Rehin

En Düşük Faiz Oranı

En İyi Çaba İlkesi

En İyi Çaba Yüklenimi

En İyi Faktör Bileşimi

En İyi Fiyat

En İyi İmâlat Uygulamaları

En İyi Kaynak Dağılımı

En İyi Para Alanı

En Küçük Kareler Yöntemi

Enaz Çaba Yasası

Enaz Dışsatım Fiyatı

Enaz Faiz Oranı

Enaz Geçim İndirimi

Enaz Gelişmiş Ülkeler

Enaz Gümrük Tarifesi

Enaz Kupür Değeri

Enaz Ödeme Oranı

Enaz Ücret

Ençok Ağırlık Tonajı

Ençok Kayırılan Ülke İlkesi

Ençok Lot

Endüstri İçi Ticaret

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Toplumu

Endüstrilerarası İktisat

Endüstrilerarası Ticaret

Endüstriyel Atalet

Endüstriyel Demokrasi

Endüstriyel Tasarım

Enerji Bunalımı

Enerji Tarımı

Enflasyon

Enflasyon Döngüsü

Enflasyon Eşiği

Enflasyon Geri Besleme Süreci

Enflasyon İstemi

Enflasyon Katılığı

Enflasyon Lobisi

Enflasyon Muhasebesi

Enflasyon Riski

Enflasyon Sarmalı

Enflasyon Şoku

Enflasyon Sübvansiyonu

Enflasyon Vergisi

Enflasyon Yanlılığı

Enflasyon Yaratmayan İşsizlik Oranı

Enflasyonist Gedik

Engel Eğrisi

Engel Fonksiyonu

Engel Yasası

Engelleyici Fiyatlandırma

Engelleyici Pazarlama

Engellilik İndirimi

Enternasyonal

Enterpolasyon

Enuygun Gümrük Tarifesi

Enuygun Nüfus

Enuygun Vergi Oranı

Envanter

Epistemoloji

Erdemli Mallar

Ergonomi

Erişilebilirlik

Erişim Engelleri

Erken Geri Ödeme Riski

Erken Ödeme

Erteleme

Ertelenmiş Borç

Ertelenmiş Doygunluk

Ertelenmiş Krediler

Erteletim

Eş Etkili Vergiler

Eş Gelir Doğrusu

Eş Maliyet Doğrusu

Eş Marjinal Fayda Yasası

Eş Ürün Eğrileri Paftası

Eş Ürün Eğrisi

Eş-eğim Doğrusu

Eşdeğer Eşya

Eşel Mobil Sistemi

Eşgüdüm Başarısızlığı

Eşik Çözümlemesi

Eşik Etkisi

Eşik Fiyat

Eşit Ağırlık

Eşit Ağırlıklı Dizin

Eşit Fedakârlık Kuramları

Eşit Hak

Eşit Kabul Hakkı

Eşit Marjinal Fedakârlık

Eşit Mutlak Fedakârlık

Eşit Orantılı Fedakârlık

Eşit Ücret İlkesi

Eşit Ücret Sözleşmesi

Eşit Üleştirme İlkesi

Eşitçilik

Eşitsiz Değişim

Eşitsiz Değişim Kuramları

Eskime

Eskime Riski

Esküdo

Esnaf

Esnaf Cemiyeti

Esnek Çalışma Saatleri

Esnek Firma

Esnek Fiyat

Esnek Fiyatlandırma

Esnek İşgücü Piyasası

Esnek İşlendirme

Esnek İstem

Esnek Kur

Esnek Kur Sistemi

Esnek Sunum

Esnek Ücret

Esnek Ücret Sistemi

Esnek Üretim

Esnek Üretim Sistemi

Esneklik

Esneklik Yaklaşımı

Eşrefi Altını

Etiket

Etken Koruma Oranı

Etkiler Hiyerarşisi Kuramı

Etkileşimli Pazarlama

Etkileşimli Reklam

Etkileşimli Reklamcılık

Etkili Yol Yönetimi

Etkin Açık Artırma

Etkin Cüzdan

Etkin Girdi Bileşimi

Etkin Nüfus

Etkin Piyasa Önsavı

Etkin Ücret

Etkin Ücret Kuramları

Etkin Vergileme Oranı

Etkin Yapı Kuramı

Etkinliği Zayıf Piyasa

Etkinlik

Etnik Merkezli Yönetim

Euler Önermesi

Eur.1 Dolaşım Belgesi

Eur1 Dolaşım Belgesi

Ev Odaklı Pazarlama

Ev Sahibi Ülke

Evden Alışveriş

Eve İş Verme Sistemi

Eximbank

Eytişim

Ezmine-i Atika Gümrükleri

F Cetveli

F Dağılımı

F Geçici Trafik Belgesi

F Tipi Antrepo

F Tipi Bono

F Yetki Belgesi

Faaliyet Bütçelemesi

Faaliyet Dışı Gelirler

Faaliyet Dışı Giderler

Faaliyet Dışı Kâr

Faaliyet Gelirleri

Faaliyet Giderleri

Faaliyet Hacmi

Faaliyet Kârı

Faaliyet Kiralaması

Faaliyet Nakit Akımı

Faaliyet Raporu

Fabian Derneği

Fabian Sosyalizmi

Fabrika

Fabrika Fiyatı

Fabrika Satış Yeri

Fabrikalar Satış Merkezi

Fabrikasız İmalatçılar

Fabrikatör

Faiz Arakazancı

Faiz Değerdeşliği Kuramı

Faiz Dışı Bütçe Dengesi

Faiz Dışı Bütçe Fazlası

Faiz Dışı Bütçe Giderleri

Faiz Dışı Gelir

Faiz Dışı Gider

Faiz Dışı Konsolide Bütçe Dengesi

Faiz Dışı Konsolide Bütçe Fazlası

Faiz Dışı Konsolide Bütçe Harcamaları

Faiz Eşitleme Vergisi

Faiz Farkı İade Fonu

Faiz Farkı İadesi

Faiz Gideri

Faiz Karşılama Oranı

Faiz Karteli

Faiz Kazanma Oranı

Faiz Kur Makası

Faiz Kuramları

Faiz Oranı

Faiz Oranı Riski

Faiz Oranları Değerdeşliği Kuramı

Faiz Oranlarının Risk Yapısı

Faiz Oranlarının Vade Yapısı

Faiz Takası

Faiz Tavanı

Faiz Yasağı

Faktör

Faktör Akışkanlığı

Faktör Donanımı

Faktör Fiyat Sınırı

Faktör Fiyatı

Faktör Fiyatlarıyla Gayrisafî Millî Hasıla

Faktör Fiyatlarıyla Gayrisafî Yurtiçi Hasıla

Faktör Fiyatlarıyla Millî Gelir

Faktör Gelirleri

Faktör İkame Esnekliği

Faktör İstem Eğrisi

Faktör İstem Fonksiyonu

Faktör İstemi

Faktör Maliyeti

Faktör Payı

Faktör Piyasaları

Faktör Sunum Fonksiyonu

Faktör Sunumu

Faktör Ticaret Hadleri

Faktör Yoğunluğu

Faktör Yoğunluğunun Tersine Dönmesi

Fark Giderici Vergi

Fark Ödemeleri

Farklılaştırılmış Azel Piyasası

Farklılaştırılmış Fiyatlama Politikası

Farklılaştırılmış Hiyerarşik Yönetim

Farklılaştırılmış Tarife

Farklılık Rantı

Fason Dışsatım

Fason Üretim

Fatih Altınları

Fatura

Fayda

Fayda Fonksiyonu

Fayda Kuramı

Fayda Maliyet Çözümlemesi

Fayda Ticaret Hadleri

Faydacı Felsefe

Faydalı Model Belgesi

Fazla Çalışma

Fazla Çalışma Ücreti

Federal Fon Piyasası

Federal Rezerv Bonoları

Federasyon

Fellner Kuramı

Feodal Sistem

Feodal Üretim Biçimi

Fersude Para

Fetiş

Fetişçilik

Fikri Mülkiyet Hakları

Fikri Sermaye

Fiktif Antrepo

Fiktif Kâr

Fiktif Mevduat

Fiktif Satış

Fiktif Sermaye

Fiktif Varlık

Finans

Finans Oligarşisi

Finans Şirketi

Finans Yöneticisi

Finansal Kurum

Finansman Bonosu

Fındık Altını

Firma

Firma Dengesi

Firma Faktör İstem Eğrisi

Firma Faktör İstem Fonksiyonu

Firma Faktör İstemi

Firma Geliri

Firma Kuramı

Firma Sunum Eğrisi

Firma Sunumu

Fırsat Eşitliği

Fırsat Maliyeti

Fisher Denklemi

Fisher Etkisi

Fisher Fiyat Dizini

Fiyat Adımı

Fiyat Ağırlıklı Dizin

Fiyat Alıcı

Fiyat Aralığı

Fiyat Belirleme Anlaşması

Fiyat Bilinci

Fiyat Denetimi

Fiyat Dışı Destekler

Fiyat Dışı Rekabet

Fiyat Dizini

Fiyat Dondurma

Fiyat Düzeneği

Fiyat Enflasyonu

Fiyat Etkisi

Fiyat Farkı

Fiyat Farklılaştırması

Fiyat Göstergesi

Fiyat Hareket Göstergesi

Fiyat İhtilali

Fiyat Kâr Payı Oranı

Fiyat Kararlılığı

Fiyat Karteli

Fiyat Katılığı

Fiyat Kazanç Oranı

Fiyat Kırma

Fiyat Kuramı

Fiyat Maliyet Aralığı

Fiyat Önceliği

Fiyat Önderliği

Fiyat Paralelliği

Fiyat Politikası

Fiyat Rekabeti

Fiyat Riski

Fiyat Savaşı

Fiyat Şemsiyesi

Fiyat Sıkıştırması

Fiyat Sübvansiyonu

Fiyat Teklifi

Fiyat Tüketim Eğrisi

Fiyat Yapıcı

Fiyat Yapışkanlığı

Fiyatlama Stratejisi

Fiyatlandırma

Fiyatlar Genel Düzeyi

Fiziki Değer

Fiziki Sermaye

Fiziksel Dağıtım

Fizyokrasi

Fizyokratlar

Florin

Fon Akımları Hesabı

Fon Çevirme Yaklaşımı

Fonlama

Fordist Üretim Sistemi

Forfaiter

Forfeyting

Fort Knox

Foster-greer-thorbecke Dizini

Frank

Frank Bölgesi

Fransız Merkantilizmi

Friedman-savage Önsavı

Fütüvvet

G Cetveli

G Yetki Belgesi

Galata Bankerleri

Gallup Enstitüsü

Galon

Gantt Dizgesi

Gantt Sistemi

Gayrisafî Değişim Ticaret Haddi

Gayrisafî Gelir

Gayrisafî Kâr

Gayrisafî Millî Harcamalar

Gayrisafî Millî Hasıla

Gayrisafî Millî Hasıla Gediği

Gayrisafî Millî Hasıla İndirgeyicisi

Gayrisafî Sabit Sermaye Yatırımı

Gayrisafî Ticaret Hadleri

Gayrisafî Yatırım

Gayrisafî Yurtiçi Gelir

Gayrisafî Yurtiçi Harcamalar

Gayrisafî Yurtiçi Hasıla

Gayrisafî Yurtiçi Hasıla İndirgeyicisi

Gece Çalıştırma Yasağı

Geçici Bilânço

Geçici Bütçe

Geçici Cari Varlıklar

Geçici Dışalım

Geçici Dışalım Eşyası

Geçici Dışsatım

Geçici Dışsatım Eşyası

Geçici Gelir

Geçici Gümrük Tarife Yükü

Geçici Güvence

Geçici Hesaplar

Geçici İş Göremezlik

Geçici İş Göremezlik Ödencesi

Geçici İşlendirme

Geçici İşsizlik

Geçici Komite

Geçici Mizan

Geçici Ödenek

Gecikme Faizi

Gecikmeli Değişken

Gecikmeli Etki

Gecikmiş Borç

Geçim

Geçim Araçları

Geçim Darlığı

Geçimlik

Geçimlik Çiftçilik

Geçimlik Ekonomi

Geçimlik Ücret

Geçimlik Üretim

Geçiş Ülkesi

Gelecek Piyasa İşlemleri

Gelecek Sözleşmeleri

Gelecekteki Değer

Gelenek

Geleneksel Ekonomi

Geleneksel Kalkınma İktisadı

Geleneksel Kesim

Geleneksel Portföy Kuramı

Geleneksel Sanayi

Geleneksel Toplum

Gelir

Gelir Dağılımı

Gelir Dilimi

Gelir Esnekliği

Gelir Etkisi

Gelir Grubu

Gelir Harcama Modeli

Gelir Ortaklığı Senetleri

Gelir Tablosu

Gelir Tahvili

Gelir Tarifesi

Gelir Ticaret Hadleri

Gelir Tüketim Eğrisi

Gelir Vergisi

Gelir Yoksulluğu

Gelir Yöntemi

Gelirin Marjinal Faydası

Gelirin Yeniden Dağılımı

Gelirler Politikası

Gelişme

Gelişmekte Olan Küçük Ada Ülkeleri

Gelişmiş Ülkeler

Geliştirme Ve Destekleme Fonu

Geliştirme Ve Uyum Kursları

Gemi Adamı

Gemi Bildirimi

Gemi Makbuzu

Gemi Tonajı

Genç Piyasa

Genel Antrepo

Genel Borçlanma Anlaşması

Genel Bütçe

Genel Denge

Genel Denge Çözümlemesi

Genel Denge Kuramı

Genel Devlet

Genel Devlet Bütçesi

Genel Finans Ortaklığı

Genel Fuar

Genel İşbırakma

Genel Kamu Hizmetleri

Genel Plan

Genel Servet Vergisi

Genel Sigorta

Genel Tatil Ücreti

Genel Teori

Genel Uygunluk Bildirimi

Genel Yedekler

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi

Geniş Anlamda Para

Geniş Bantlı Değerdeşlik Sistemi

Genişleme Yolu Eğrisi

Genişletici Gelirler Politikası

Genişletici Harcama Politikası

Genişletici Maliye Politikası

Genişletici Para Politikası

Genişletilmiş Aralıkta Dalgalanma

Genişletilmiş Fon Kolaylığı

Genişletilmiş Yeniden Üretim

Genişlik Göstergeleri

Geometrik Dizi

Geometrik Ortalama

Georgizm

Gerçek Antrepo

Gerçek Değer

Gerçek Gelir

Gerçek Harcama

Gerçek Maliyet

Gerçek Para Kasası Etkisi

Gerçek Servet Vergisi

Gerçek Ücret

Gerçek Usûlde Vergileme

Gerçekçi Kur Politikası

Gerekli Emek Zamanı

Gereksinim

Gereksinim Tatmini Yaklaşımı

Geri Alım

Geri Alım Anlaşması

Geri Besleme

Geri Besleme Etkisi

Geri Çağırma Fiyatı

Geri Çağırma Hakkı

Geri Çağırma Primi

Geri Dalga Etkisi

Geri Dönüş Formasyonları

Geri Kalmış Bölge

Geri Kazanım

Geri Ödeme Riski

Geri Ödeme Süresi

Geri Satın Alma

Geri Satınalınabilir Tahvil

Geri Üretim

Geriye Doğru Bağlantı

Geriye Doğru Bütünleşme

Geriye Doğru Çözüm

Getiri

Getiri Dizini

Getiri Eğrisi

Getiri Oranı

Getirim

Gezi Çeki

Gıda Kodu

Gıda Kodu Komisyonu

Gıda Yoksulluğu

Gider

Gider Pusulası

Gider Vergisi

Giffen Çelişkisi

Giffen Malı

Gini Katsayısı

Girdi

Girdi Katsayıları Matrisi

Girdi Katsayısı

Girdi-çıktı Akım Tablosu

Girdi-çıktı Çözümlemesi

Giriş Engelleri

Giriş Fiyatı

Giriş Limanı

Giriş Serbestliği

Giriş Vergisi

Girişim

Girişim Bölgesi

Girişimci

Girişimcilik

Giydirilmiş Ücret

Gizli Artan Oranlılık

Gizli Artık

Gizli İşsizlik

Gizli Maliyet

Gizli Para Piyasası

Gizli Yedekler

Global Alan Kotalaması

Global Kota

Global Miktar Kotalaması

Global Tahviller

Göçebe

Göçebe Toplum

Göçebelik

Göçmen İşçi

Göçmen Kaçakçılığı

Gökten İnen Nur

Gökyüzündeki Kaleler Kuramı

Gölge Fiyat

Gölge Marka

Gömüleme

Gömüleme Çözülmesi

Gönderi Bankası

Gönderim Belgesi

Gönenç

Gönenç İktisadı

Gönenç Ölçütleri

Gönenç Ölçütü

Gönüllü Değişim Kuramı

Gönüllü Dışsatım Kısıtlamaları

Gönüllü İşsizlik

Gönüllü Tasarruf

Gör-öde

Gör-öde Akreditif

Gordon Büyüme Modeli

Göreli Artık Değer

Göreli Artık Nüfus

Göreli Fiyat

Göreli Gelir Önsavı

Göreli Gereksinim

Göreli Güç Dizini

Göreli Yoksulluk

Görgül

Görgül Sınama

Görgülcülük

Görünmez Dışalım

Görünmez Dışsatım

Görünmez El

Görünmez Engeller

Görünmez İşlemler

Görünür Açık

Görünür İşlemler

Gösterge

Gösterge Fiyat

Gösteriş Etkisi

Göstermelik

Götürü Fiyat

Götürü Gider Yöntemi

Götürü Ödeme

Götürü Satış

Götürü Usûlde Vergileme

Gözaltı Pazarı

Gözdengeçirici

Gözdengeçiricilik

Gözetim Belgesi

Gözetimli Dalgalanma

Gözlem

Gözlem Araştırmaları

Gözlem Değeri

Gresham Yasası

Gri Piyasa

Grup Akordu

Grup Birleşmesi

Grup Tahmin Yöntemi

Güç Kuramları

Güçlü Para

Güçsüz Para

Güdümcülük

Güdümlü Ekonomi

Güdümlü Faiz Oranı

Güdümlü Fiyatlama Önsavı

Guinea

Gulden

Gümrüğe Bildirilmemiş Mal

Gümrüğe Tabi Mallar Listesi

Gümrük

Gümrük Ambarı

Gümrük Antlaşması

Gümrük Bağışıklığı

Gümrük Bildirgesi

Gümrük Bildirimi

Gümrük Bildirmeliği

Gümrük Birliği

Gümrük Bölgesi

Gümrük Darüttalimi

Gümrük Değer Bildirim Belgesi

Gümrük Denetimi

Gümrük Dışı Sınır

Gümrük Görevlisi

Gümrük Gözetimi

Gümrük Hakem Kurulu

Gümrük İdaresi

Gümrük Kaçakçılığı

Gümrük Kapısı

Gümrük Komisyoncusu

Gümrük Kontrolü Altında İşleme

Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi

Gümrük Muayenesi

Gümrük Müfettişi

Gümrük Politikası

Gümrük Savaşı

Gümrük Sınırı

Gümrük Statüsü

Gümrük Tarife Konumu

Gümrük Tarife Kotaları

Gümrük Tarifeleri

Gümrük Tarifeleri Gelir Dağılımı Etkisi

Gümrük Tarifeleri Ve Ticaret Genel Anlaşması

Gümrük Tarifelerinin Bölüşüm

Gümrük Vergisi

Gümrük Vergisi Yansıması

Gümrük Yolu

Gümrükleme

Gümrüklenmemiş Mal

Gümrüklenmiş Mal

Gümrüklerden Geçiş Karnesi

Gümrüklü Mal

Gümrüksüz Mal

Gümüş Para

Gümüş Para Sistemi

Gümüş Sikke

Gündelik

Gündelikçi

Güney Amerika Ortak Pazarı

Güney Doğu Asya Uluslar Topluluğu

Güney Ülkeleri

Güney Ve Doğu Afrika Ortak Pazarı

Güneydoğu Anadolu Projesi

Günlük Alım Satım

Günlük Çalışma Süresi

Günlük Denkleştirme

Günlük Emir

Günlük Etkinlik Raporu

Günlük Kur

Günlük Para

Güven Dizini

Güven Fonu

Güvence

Güvence Belgesi

Güvence Mektubu

Güvence Veren

Güvenceli Faiz Arakazancı

Güvenceli Fiyat

Güvenceli Satış

Güvenceli Tahvil

Güvencesiz Borçlar

Güvencesiz Faiz Arakazancı

Güvencesiz Tahvil

Güvencesiz Ticari Borç

Güveni Kötüye Kullanma

Güveni Kötüye Kullanma Sigortası

Güvenli Sığınak Etkisi

Güvenlik Düzenlemeleri

Güvenlik Stoku

Güvenmelik

H Cetveli

H Yetki Belgesi

Hafif Sanayi

Haftalık Ücret

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Hakediş

Haksız Rekabet

Halk Kapitalizmi

Halk Sandıkları

Halka Açık Anonim Şirket

Halka Açıklık Oranı

Halka Açılma

Halka Kapalı Şirket

Halkçılık

Halkla İlişkiler

Halsey Prim Planı

Hamal

Hamburger Göstergesi

Hamil

Hamiline Yazılı Değerli Kâğıt

Hammadde

Hansa Birliği

Hansencilik

Hapis Hakkı

Haraç

Haraç Arazisi

Harç Pulu

Harç Tarifesi

Harcama

Harcama Çoğaltanı

Harcama Daraltıcı Politikalar

Harcama Değiştirici Politikalar

Harcama Dengesi

Harcama Esnekliği

Harcama Farkı

Harcama Genişletici Politikalar

Harcama Kaydırıcı Politikalar

Harcama Vergisi

Harcama Yöntemi

Harcanabilir Kişisel Gelir

Hareketli Kredi

Hareketli Ortalama

Hariçte İşleme Rejimi

Harmonik Ortalama

Harrod Büyüme Kuramı

Harrod-domar Büyüme Modeli

Harvard Abc Eğrileri

Hasar

Hasıla

Hasılat

Hassas Getiri Oranı

Hassas Ürün

Hata Terimi

Hatır Senedi

Hava Boşluğundaki Senet

Hava Navlunu

Hava Parası

Hava Taşımacılığı

Havacılık Sigortası

Havale

Havana Çerçeve Sözleşmesi

Havayolu Gönderim Belgesi

Hawley – Smooth Tarife Yasası

Hawthorne Araştırmaları

Hayali Dışsatım

Hayat Standardı

Hayek Etkisi

Hayek Yatırım Etkisi

Hayriye Altını

Hayvan Vergisi

Hazcılık

Hazcılık İlkesi

Hazine

Hazine Açığı

Hazine Bonosu

Hazine Borçlanması

Hazine Güvenceli Bono

Hazine Güvencesi

Hazır Giyim

Heckscher-ohlin Önermesi

Hedef Fiyat

Hedef Fiyatlandırma

Hedef Müşteri

Hedef Piyasa

Hegemonya

Hektar

Herfindahl Dizini

Hesap

Hesap Birimi

Hesap Cüzdanı

Hesap Defteri

Hesap Denetimi

Hesap Dönemi

Hesap Durumu

Hesap Özeti

Hesap Parası

Hesap Planı

Hesap Sahibi

Hesap Uzmanı

Hesap Yılı

Hesaplanmış Değer Yöntemi

Hesiodik

Heteredoks İstikrar Programları

Hiç Ödenmemiş Hisse Senedi

Hicks İkame Etkisi

Hicks Yansız Teknolojik Gelişme

Hiper Enflasyon

Hipermarket

Hisse Başına Defter Değeri

Hisse Başına Getiri

Hisse Başına Kâr

Hisse Başına Net Kâr

Hisse Satışı

Hisse Senedi

Hisse Senedi Defteri

Hisse Senedi Değer Artış Hakkı

Hisse Senedi Piyasa Fiyatı

Hisse Senedi Seçme Yetkisi

Hisse Senedi Sermayesi

Hisse Senedi Sunum Fiyatı

Hızlandıran Çoğaltan Modeli

Hızlandıran İlkesi

Hızlandıran Katsayısı

Hızlandıran Modeli

Hizmet

Hizmet İçi Eğitim

Hizmet Kesimi

Hizmet Sözleşmesi

Hizmetler Dizini

Holding

Holding Bankacılığı

Hollanda Hastalığı

Homerik

Hoş Olmayan Parasalcı Aritmetik

Hospital Kuralı

Hukukî Kişi

Hukukî Kişilik

Hukuki Sermaye

Hükümet Başarısızlıkları

Hükümet Harcaması

Hurda Değer

İ Cetveli

ı Sayılı Cetvel

İadeli Satış

İane-i Umumiye

İbra Senedi

İbraz Bankası

İç Beyin Göçü

İç Borçlanma

İç Borçlar

İç Bükey Fonksiyon

İç Denetim

İç Denge

İç Finansman

İç Gecikme

İç Göç

İç Gümrük

İç İstem

İç Para

İç Paydaşlar

İç Piyasa

İç Tasarruflar

İç Ticaret

İç Ticaret Hadleri

İç Transit

İç Yükümlülükler

İçerdekiler

İçerdekiler-dışardakiler Kuramı

İçerden Bilgi

İçerden Öğrenenlerin Ticareti

İçerilmemiş Teknolojik Gelişme

İçerilmiş Teknolojik Gelişme

İçsel

İçsel Değişken

İçsel Dış Kaynaklanma

İçsel Emek Piyasası

İçsel Fon

İçsel İşgücü Piyasası

İçsel Ölçek Ekonomileri

İçsel Para Sunumu

İçsel Tasarruflar

İçtecim

İdari Gecikme

İdari Takdir

İdari Ve Teknik Teşvikler

İdeal Kapasite

İdeoloji

İflas

İhale

İhale Usulû Vergileme

İhale Yöntemiyle Borçlanma

İhbar Bankası

İhbarlı Mevduat

İhbarsız Mevduat

İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

İhracatı Geliştirme Fonu

İhracatı Teşvik Fonu

İhtisas Gümrüğü

İhtiyari Gelir

İhtiyari Toplama Yöntemi

İhtiyat Akreditifi

İhtiyat Güdüsü İle Para İstemi

İhtiyat Karşılıkları

İhtiyat Tasarrufu

ıı Sayılı Cetvel

ııı Sayılı Cetvel

İkame

İkame Esnekliği

İkame Etkisi

İkame Mallar

İkame Sınırı

İki Gedik Modeli

İki Yanlı Tekel

İki Yanlı Tekel Piyasası

İki Yönlü Kotasyon

İkicilik

İkili Dip Formasyonu

İkili İktisadi Yapı

İkili İktisadi Yapı Kuramları

İkili İşgücü Piyasası

İkili İşlem

İkili Karar Hipotezi

İkili Kur Sistemi

İkili Ödeme Anlaşması

İkili Tepe Formasyonu

İkili Ticaret Anlaşması

İkili Yapı

İkilik

İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı

İkinci Derece Fiyat Farklılaştırması

İkinci Dünya Ülkeleri

İkinci El Fiyatı

İkinci El Piyasa

İkinci En İyi Kuramı

İkinci Enternasyonal

İkinci Etkin Ücret Kuramı

İkinci Kalkınma On Yılı

İkinci Kırdırım

İkinci Kırdırım Kredisi

İkinci Kırdırım Oranı

İkinci Kırdırım Politikası

İkinci Petrol Şoku

İkinci Sanayi Devrimi

İkinci Serflik

İkinci Sigorta

İkinci Sınıf Tüccar

İkincil Emek Piyasası

İkincil Kesim

İkincil Piyasa

İkincil Rezervler

İkincil Tutsat Piyasası

İkiz Açık

İkiz Fabrika

İkna Edici Reklam

İkramiye

İkramiyeli Tahvil

İktisadi Adalet

İktisadi Bakış

İktisadi Baskı

İktisadi Belirlenimcilik

İktisadi Birlik

İktisadi Bütünleşme

İktisadi Bütünleşme Kuramları

İktisadi Çelişki

İktisadi Çözümleme

İktisadi Demokrasi

İktisadi Devlet Teşekkülleri

İktisadi Eşitlik

İktisadi Eşitsizlik

İktisadi Etkinlik

İktisadi Gönenç

İktisadi Göstergeler

İktisadi Güç

İktisadi Hesap

İktisadi İnsan

İktisadi İstikrar Önlemleri

İktisadi Kalkınma Vakfı

İktisadi Kamu Kurumları

İktisadi Kâr

İktisadi Karar Birimi

İktisadi Kararlar

İktisadi Kestirim

İktisadi Kuram

İktisadi Liberalizm

İktisadi Mal

İktisadi Model

İktisadi Öğreti

İktisadi Öngörü

İktisadi Planlama

İktisadi Rant

İktisadi Rasyonalizasyon

İktisadi Rasyonalizm

İktisadi Rasyonel

İktisadi Rasyonellik

İktisadi Reform

İktisadi Rejim

İktisadi Rekabet

İktisadi Seçim

İktisadi Seferberlik

İktisadi Sipariş Miktarı Modeli

İktisadi Sistem

İktisadi Taban

İktisadi Tablo

İktisadi Teşvikler

İktisadi Ufuk

İktisadi Ulusçuluk

İktisadi Ve Sosyal Komite

İktisadi Ve Toplumsal Eşitlik

İktisadi Yaptırım

İktisadi Yasalar

İktisat

İktisat Kuramı

İktisat Politikası

İktisat Politikası Amaçları

İktisat Politikası Araçları

İktisatçı

İl Özel İdareleri

İl Özel İdareleri Fonu

İleriye Doğru Bağlantı

İleriye Doğru Bütünleşme

İletişim Teknolojisi

ılık Para

ılımlı Enflasyon

İlişki Bankacılığı

İlk Giren İlk Çıkar

İlk Günah Önsavı

İlkel Birikim

İlkel Ekonomi

İlkel Komünal Sistem

İlkel Komünal Üretim Biçimi

İlkel Mallar

İller Bankası

İltizam Yöntemi

İmâlat

İmâlat – Dışı Sanayi

İmâlat Sanayi

İmece

İmgesel İstem

İmkb Ulusal-100 Dizini

İmkb Ulusal-30 Dizini

İmkb Ulusal-50 Dizini

İnan Şirketi

İnanca

İncelikli Fiyat

İncelikli Fiyat Kuramı

İncelikli Fiyatlama Yöntemi

İndirgeme

İndirgeyici

İndirim

İndirimli Fiyat

İndirme

İndirme Oranı

İnf 1 Formu

İnf 2 Formu

İnf 3 Formu

İnf 4 Formu

İnf 5 Formu

İnf 6 Formu

İnf 7 Formu

İnf 8 Formu

İnf 9 Formu

İngiliz Kambiyo Denkleştirme Fonu

İngiliz Merkantilizmi

İngiliz Sterlini

İngiliz Uluslar Topluluğu

İngiltere Bankası

İnsan Gücü

İnsan Gücü Planlaması

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Ticareti

İnsani Gelişim Dizini

İnsani Yoksulluk Dizini

İpek Yolu

İpotek

İpotek Karşılığı Tahvil

İptal Emri

ırgat

İrsaliye

İrsaliye Faturası

İş Adamı

İş Bankaları

İş Başında Eğitim

İş Bölgesi

İş Bölümü

İş Bulma Kurumları

İş Değerlendirmesi

İş Fizyolojisi

İş Günleri

İş Güvencesi

İş Güvenliği

İş Hacmi

İş Kadını

İş Kolu

İş Öndeliği

İş Riski Primi

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sınıflandırması

İş Sözleşmesi

İş Uyuşmazlığı

İş Yüklenimi

İşbaşı

İşbırakım

İşbırakım Hakkı

İşbırakım Kırma

İşbırakım Ölçütleri

İşbırakım Yasakları

İşbırakım Yetkisi

İşbıraktırma

İşbirlikçi

İşbirlikçi Kentsoylu Sınıf

İşbirlikçi Tüccarlar Zinciri

İşçi Belgesi

İşçi Dövizleri

İşçi Katılımı

İşçi Odaları

İşçi Sendikaları Birliği

İşçi Sendikası

İşçi Sigortası

İşçilerin Özyönetimi

İşçilik Maliyet Dizini

İşgücü

İşgücüne Katılım Oranı

İşgücünün Teknik İşbölümü

İsim Hakkı Sözleşmesi

İsimsiz Hesap

İsimsiz Mevduat Sertifikası

İslam Bankacılığı

İslam Kalkınma Bankası

İslam Konferansı Örgütü

İslam Konferansı Örgütü Ekonomik Ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi

İşlem Güdüsüyle Para İstemi

İşlem Birimi

İşlem Dondurma

İşlem Hacmi

İşlem Maliyeti

İşlem Riski

İşlem Vergisi

İşlemci

İşleme Etkinlikleri

İşleme Koyma Fiyatı

İşlendirme

İşlendirme Çoğaltanı

İşlendirme Engeli

İşlendirme Esnekliği

İşlendirme Fonksiyonu

İşlendirme Hacmi

İşlendirme Oranı

İşlendirme Politikası

İşlenmemiş Özdek

İşlenmiş Mal

İşlenmiş Tarım Ürünleri

İşletme Defteri

İşletme İktisadı

İşletme Sermayesi

İşletme Vergisi

İşletme Yönetimi

İşlev

İşlevsel Bütçe

İşlevsel Esneklik

İşlevsel Harcama

İşlevsel Harcama Sınıflandırması

İşlevsel Kamu Harcamaları

İşlevsel Konsolide Bütçe Harcamaları

İşlevsel Mal Farklılaştırması

İşleyim

İşlik

ısmarlama Ürün

İsme Yazılı Değerli Kâğıt

İsme Yazılı Gönderim Belgesi

İsme Yazılı Hisse Senedi

İsme Yazılı Tahvil

ıso 9000

ıso 9000 Seçim Ve Kullanım Kılavuzu

İşporta

İşportacı

İşportacılık

ısrarlı Satış

İşsiz

İşsizlik

İşsizlik Ödemeleri

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Oranı

İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Fonu

İşsizlik Yardımı

İstanbul Emniyet Sandığı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Dizini

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas Ve Saklama Bankası Anonim Şirketi

İstanbul Sanayi Odası

İstanbul Sözleşmesi

İstanbul Ticaret Odası

İsteklerin Çifte Beraberliği

İstem

İstem Çizelgesi

İstem Eğrisi

İstem Enflasyonu

İstem Fazlası

İstem Fiyat Esnekliği

İstem Fiyatı

İstem Fonksiyonu

İstem Gelir Esnekliği

İstem Kayması

İstem Kuramı

İstem Miktarı

İstem Miktarındaki Değişme

İşten Atılma

İşten Ayrılma Oranı

İşten Çıkarma

İşten Çıkarma Ödencesi

İşten Çıkarma Oranı

İşten Kaçınma

İstenen Fiyat

İstikrar Bozucu Spekülasyon

İstikrar Çözümlemesi

İstikrar Önlemleri

İstikrar Politikası

İstikrar Sağlayıcı Spekülasyon

İstikrarlı Para

İştira Senedi

İştirak

İştirakiyyun

İştiralı Akreditif

İsveç Okulu

İşveren

İşveren Sendikaları

İta Amiri

İta Emri

İtfa Çizelgesi

İtfa Edilebilir Taşınır Değer

İtfa Edilemez Taşınır Değer

İtfa Tarihi

İtfaya Bağlı Borçlar

İtibari Para

İtibari Sermaye

ıv Sayılı Cetvel

İyi İmâlat Uygulamaları

İyi İmâlat Uygulamaları Belgesi

İyi Mallar

İyi Para

İzahname

İzlem

İzlem Tasarımı

İzleyici Firma

J Eğrisi

J Eğrisi Etkisi

Jamaika Anlaşması

Jandarma Devleti

Jaraborsa

Juglar Çevrimi

K Başlıklı Mektup

K Cetveli

Kabarit Farkı

Kabotaj

Kabul

Kabul Haddi

Kabul Kredili Ödeme

Kabul Kredisi

Kabzımal

Kaçak Mal

Kaçakçılık

Kaçınılabilir Maliyet

Kadro

Kafa Emeği

Kafa Sayısı Dizini

Kağıt Para

Kâğıt Para Sistemi

Kaime

Kaime Enflasyonu

Kalabalıklaşma Önsavı

Kaldıraç Fiyat Teklifi

Kaldor Raporu

Kaldor-hicks Ölçütü

Kalite Kontrol Çemberleri

Kalite Rantı

Kalite Rekabeti

Kalkınma

Kalkınma Bankacılığı

Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği Örgütü

Kalkınma İktisadı

Kalkınma İzlemi

Kalkınma Kredisi

Kalkınma Kutupları

Kalkınma Planı

Kalkınma Planlaması

Kalkınma Programları

Kalkınma Ve Yatırım Bankacılığı

Kalkınma Ve Yatırım Bankası

Kalkınmada Öncelikli Yöreler

Kalkınmaya Yardım Komitesi

Kalkış Limanı

Kalkışa Geçme Aşamasındaki Toplum

Kalkışa Hazırlık Aşamasındaki Toplum

Kalpazan

Kambiyo

Kambiyo Denetim Sistemi

Kambiyo Denetimi

Kambiyo Denkleştirme Fonu

Kambiyo İşlemcileri

Kambiyo İzni

Kambiyo Rejimi

Kambiyo Senetleri

Kamu Altyapı Yatırımları

Kamu Bankası

Kamu Borçları

Kamu Çıkarı

Kamu Güvenceli Borçlar

Kamu Güvenceli Özel Kesim Borçları

Kamu Harcamaları

Kamu Harcamalarının İşlevsel Dağılımı

Kamu İktisadı

Kamu İktisadi Kuruluşları

Kamu İktisadi Müessesesi

Kamu İktisadi Teşebbüsü

Kamu Kesimi

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği

Kamu Kesimi Borçlanma Gereği Oranı

Kamu Kuruluşları

Kamu Maliyesi

Kamu Meslek Kuruluşları

Kamu Mülkiyeti

Kamu Ortaklığı Fonu

Kamu Seçimi Kuramı

Kamu Tasarrufu

Kamu Tüketim Harcamaları

Kamu Tüzel Kişileri

Kamu Yararı Kuramı

Kamu Yatırımı

Kamulaştırma

Kamusal Mallar

Kanuni Yedek Akçe

Kapalı Artırma

Kapalı Atölye

Kapalı Atölye Sistemi

Kapalı Ekonomi

Kapalı Eksiltme

Kapalı Fatura

Kapalı Girdi-çıktı Akım Tablosu

Kapalı İşletme Sistemi

Kapalı Şirket

Kapalı Uçlu Fon

Kapalı Uçlu Kiralama

Kapalı Uçlu Yatırım Ortaklığı

Kapana Kısılma Etkisi

Kapanış Fiyatı

Kapanma Noktası

Kapasite Kullanım Oranı

Kapitalist

Kapitalist Anarşizm

Kapitalist Birikimin Mutlak Ve Genel Yasası

Kapitalist Ekonomi

Kapitalist Planlama

Kapitalist Sistem

Kapitalist Toplum

Kapitalist Üretim Biçimi

Kapitalist Üretim İlişkileri

Kapitalist Üretken Emek

Kapitalist Üretken Olmayan Emek

Kapitalizasyon

Kapitülasyon

Kapsam Ekonomileri

Kâr – Zarar Cetveli

Kâr Aktarımı

Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar

Kâr Aralığı

Kâr Aralığı Çözümlemesi

Kâr Dağıtımı

Kâr Ençoklaması

Kâr Enflasyonu

Kâr Fonksiyonu

Kâr Güdüsü

Kâr Katılımlı Tahvil

Kâr Oranı

Kâr Payı

Kâr Payı Dağıtım Oranı

Kâr Payı Hakkı

Kâr Payı Oranı

Kâr Paylı Fiyatlandırma

Kâr Piramitleşmesi

Kâr Ve Zarar Ortaklığı Belgesi

Kâr-zarar Hesabı

Kara Çarşamba

Kâra Katılma

Kara Para

Kara Pazartesi

Kara Şövalye

Kara Ticareti

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Antlaşması

Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası

Karaparanın Aklanması

Karar Ağacı

Karar Alma

Karar Birimi

Karar Matrisi

Kararlı Denge

Kararsız Denge

Karayip Kalkınma Bankası

Karayip Topluluğu Ve Ortak Pazarı

Karayolu Taşıma Belgesi

Kârlılık

Karma Ekonomi

Karma Fon

Karma Mal

Karne

Karneye Bağlama

Karşı Güvence

Karşı Koyucu Güç

Karşılaştırılabilirlik Savı

Karşılaştırmalı Devingen Denge Çözümlemesi

Karşılaştırmalı Durağan Denge Çözümlemesi

Karşılaştırmalı Üstünlükler Kuramı

Karşılık

Karşılık Fonları

Karşılıklı Akreditif

Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi

Karşılıklı İstem Yasası

Karşılıklı Kredi

Karşılıklı Ödünsüzlük İlkesi

Karşılıklı Tekel Piyasası

Karşılıklılık

Karşılıklılık Kuralı

Karşılıksız Çek

Karşılıksız Kredi

Kartel

Kartiyerizm

Kasa Çeki

Kasa Defteri

Kasa Hesabı

Kasa Parası

Kasa Parası Oranı

Kast Sistemi

Katılma Belgesi

Katılma İntifa Senedi

Katıntılar

Katma Bütçe

Katma Değer

Katma Değer Vergisi

Katma Vergi

Kayda Bağlı Dışsatım

Kaydi Takas

Kaydırma

Kaydırma Ticaret

Kaygan Aralıkta Dalgalanma

Kayıt Dışı Ekonomi

Kayıt Dışı İşgücü Piyasası

Kayıtlı İşgücü Piyasası

Kayıtlı Sermaye

Kayıtsızlık

Kayıtsızlık Eğrisi

Kayıtsızlık Eğrisi Çözümlemesi

Kayıtsızlık Paftası

Kaymak Fiyat

Kaynak

Kaynak Dağılımı

Kaynak Dağılımında Etkinlik

Kaynak Kullanımı

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kaynak Yönelimli Sanayiler

Kaynakta Kesme Yöntemi

Kaynaşma

Kaza Sigortası

Kazanç

Kazanılmamış Gelir

Kazein

Kediler Ve Köpekler

Kefalet

Kefalet Karşlığı Kredi

Kefalet Mektubu

Kefil

Kefile Kefalet

Keiretsu

Kelepir Alışveriş

Kelepir Mal

Kemer Sıkma Politikası

Kenar Firmalar

Kendiliğinden Denge

Kendiliğinden Dengeleyiciler

Kendiliğinden Denkleşme Düzeneği

Kendiliğinden Gelir Denkleşme Düzeneği

Kendiliğinden Satış

Kendiliğinden Yeniden Sipariş Sistemi

Kendine Yeterlik

Kendiüretir

Kendiüretir Grubu

Kennedy Görüşmeleri

Kent Rantı

Kentleşme İktisadı

Kentsoylu

Kentsoylu Sınıf

Keşide

Keşide Etmek

Keşideci

Kesiklik

Kesiklik Önsavı

Kesim

Kesimsel Bunalım

Kesimsel Gelir Dağılımı

Kesimsel İşlendirme Çoğaltanı

Kesimsel Sermaye Çoğaltanı

Kesimsel Sermaye-hasıla Oranı

Kesin Alım

Kesin Fatura

Kesin Hesap

Kesin Hesap Yasası

Kesin Satış

Kesinleşmiş Vergi

Keynes Etkisi

Keynes Planı

Keynesyen Aktarma Düzeneği

Keynesyen Çapraz

Keynesyen İktisat

Keynesyen Model

Keynesyen Tüketim Fonksiyonu

Kibutz

Kıdem

Kıdem Tazminatı

Kiler Kuramı

Kilit İşçi

King Yasası

Kira Tavanı

Kiracı

Kiralama

Kiralama Kuruluşu

Kiralama Sözleşmesi

Kiraya Veren

Kırdırılmış Tahvil

Kırdırım Kredisi

Kırdırım Piyasası

Kırdırım Senedi

Kırdırım Şirketi

Kırdırımlı Ticaret

Kırdırma

Kırdırma Faizi

Kırdırma Oranı

Kırkambar Navlun Sözleşmesi

Kırkbeş Derecelik Doğru

Kirlenme

Kirleten Öder İlkesi

Kirli Dalgalanma

Kirli Gönderim Belgesi

Kırmızı Kayıtlı Akreditif

Kırmızı Kutu Destekler

Kirpileştirme

Kırsallaşma

Kısa Dönem

Kısa Dönem Maliyet Eğrileri

Kısa Vadeli Borç

Kısa Vadeli Dışsatım Kredi Sigortası

Kısa Vadeli Hazine Öndeliği

Kısa Vadeli Plan

Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri

Kısa Zamanlı Çalışma

Kişi Başına Gelir

Kişilik

Kısır Sınıf

Kişisel Gelir

Kişisel Gelir Dağılımı

Kişisel Kredi

Kişisel Sosyal Sermaye

Kişisel Tasarruf

Kısmi Bağışıklık

Kısmi Çevrilgenlik

Kısmi Denge Çözümlemesi

Kısmi Devalüasyon

Kısmi Karşılık Bankacılığı

Kısmi Plan

Kısmi Uzmanlaşma

Kitlesel Üretim

Kıtlık

Kıtlık Değeri

Kıtlık Rantı

Kıyı Bankacılığı

Kıyı Ticareti

Klasik Bütçe

Klasik Büyüme Kuramı

Klasik Denge

Klasik Denge Modeli

Klasik Dış Ticaret Kuramları

Klasik Faiz Kuramı

Klasik İkilik

Klasik İktisat

Klasik İşsizlik

Klasik Liberalizm

Klasik Miktar Kuramı

Klasik Okul

Kleptokrasi

Kliring

Kliring Dolarları

Kliring Ofisi

Kliringli Dolar Kredisi

Köken

Köken Belgesi

Köken İmi

Köken Kuralı

Köken Ülkesi

Köken Ve Sağlık Belgesi

Köktencilik

Kolay Para

Kolcu

Köle Emeği

Köleci Sistem

Köleci Üretim Biçimi

Kolektif Rezerv Birimi

Kolektif Şirket

Kolektif Yatırım Kuruluşu

Kolektivizm

Kölelik

Kolhoz

Kolombo Planı

Kolon

Koloni

Komandit Şirket

Komandite

Komanditer

Kombina

Komisyon

Komşuyu Zarara Sokma Politikası

Komünist Birlik

Komünist Manifesto

Komünist Sistem

Komünizm

Kondominyum

Kondratiev Çevrimleri

Kondu Sanayiler

Konsinye Dışsatım

Konsinye Mal

Konsinye Satış

Konsolide Bilânço

Konsolide Borç

Konsolide Bütçe

Konsolide Bütçe Harcamalarının İşlevsel Dağılımı

Konsolide Kamu Kesimi

Konsolide Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengesi

Konsolide Kamu Kesimi Faiz Dışı Fazlası

Konsolide Liberalizasyon Listesi

Konsolosluk Faturası

Konsorsiyum

Konteyner Taşımacılığı

Kontrol Belgesi

Konumsal Mallar

Koop-kâr

Kooperatif

Kooperatif Birlikleri

Köprü Kredi

Köpük

Kopya Eşya

Körfez İşbirliği Konseyi

Korporatist Devlet

Korporatizm

Korumacılık

Korunç

Koruyucu Gümrük

Koruyucu Gümrük Vergisi

Koşullu Bağışıklık Sistemi

Koşullu Kredi

Koşulluluk

Kot-dışı Piyasa

Kot-içi Piyasa

Kotasyon

Kote Edilmiş Taşınır Değer

Kötü Mallar

Kötü Para

Kredi

Kredi Birliği

Kredi Çevrimi

Kredi Çevrimi Modeli

Kredi Değerliliği

Kredi Değerliliği İlkeleri

Kredi Denetimi

Kredi Dilimi

Kredi Dilimi Politikaları

Kredi Enflasyonu

Kredi Faiz Tavanı

Kredi Hattı

Kredi Hesabı

Kredi İtibarı

Kredi Kartı

Kredi Kısıtlayıcı Önlemler

Kredi Kooperatifleri

Kredi Mektubu

Kredi Notu

Kredi Paçal Maliyeti

Kredi Riski

Kredi Stoku

Kredi Tavanı

Kredi Tayınlaması

Kredi Varlığı Etkisi

Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri

Kredili Dışsatım

Kredili Hesap

Kredili Satış

Kredili Taşınır Değer Alımı

Küçük İşletmeler

Küçük Kentsoylu Sınıf

Küçük Tasarruf Bonosu

Küçük Ülke

Küçük Ve Orta Boy İşletmeler

Kulak

Külçe

Külçecilik

Kullanılmayan Para

Kullanılmayan Sermaye

Kullanım Değeri

Kullanım Fiyatı

Kulüp Malları

Kümelenme Ekonomileri

Kupon

Kupon Faizi

Kuponlu Tahvil

Kuponsuz Tahvil

Kupür

Kur Farkı

Kur Politikası

Kur Riski

Kur Riski Sigorta Poliçesi

Kur Riski Sigorta Programı

Kur Riskinin Dengelenmesi

Kurala Göre İktisat Politikası

Kuralsızlaştırma

Küresel Fiyatlandırma Yaklaşımı

Küresel Orta Mallar

Küreselleşme

Kürsü Sosyalizmi

Kuru Tarım

Kurucu Hisse Senedi

Kuruluş

Kuruluş Yeri Kuramı

Kurum

Kurumcu İktisat

Kurumculuk

Kurumlar Vergisi

Kurumsal Yatırım

Kuruş

Kuşaklararası Dışsallık

Kuşatma Kuramı

Kuştüyü Yatak

Kutuplaşma Kuramı

Kuvertür

Kuyruk Yöntemi

Kuyumcu

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

Kuzey Ülkeleri

Kuzey-güney Diyaloğu

Kuznets Çevrimleri

Kwacha

Kyoto Protokolü

Kyoto Sözleşmesi

Laffer Eğrisi

Lagrange Çarpanı Yöntemi

Lagrange Fonksiyonu

Lasalcılık

Laspeyres Fiyat Dizini

Latin Amerika Bütünleşme Birliği

Latin Amerika Ekonomik Sistemi

Latin Amerika Serbest Ticaret Bölgesi

Latin Para Birliği

Lehtar

Leontief Çelişkisi

Leontief Ters Matrisi

Leontief Üretim Fonksiyonu

Lerner Dizini

Lerner-samuelson Önermesi

Levanten

Lewis Kalkınma Modeli

Liberal Ekonomi

Liberasyon Listeleri

Lıbıd

Lider Marka

Likidite

Likidite Kısıtı

Likidite Oranı

Likidite Primi

Likidite Riski

Likidite Tercihi Fonksiyonu

Likidite Tercihi Kuramı

Likidite Tuzağı

Likiditesi Yüksek Varlıklar

Likit Varlıklar

Limited Şirket

Lindahl Dengesi

Lindahl Fiyatı

Lindahl Fiyatlama

Liret

Lisans Sözleşmesi

Liste Fiyatı

Liyakat Ödemesi

Lojistik

Lojistik İktisadı

Lombard Kredisi

Lombart Sokağı

Lome Sözleşmesi

Lonca

Lonca Sosyalizmi

Londra Bankalararası Faiz Oranı

Londra Kulübü

Lorenz Eğrisi

Lot Altı

Lot Altı Emir

Lot Üstü

Lot Üstü Emir

Louvre Anlaşması

Lozan Okulu

Lucas Eleştirisi

Lucas Sunum Eğrisi

Ludizm

Lüks Mal

Lüks Tüketim Vergisi

Lümpen Kentsoylu Sınıf

Lümpen Proleterya

Lundberg Gecikmesi

M Cetveli

Maddecilik

Maddi Mallar

Maddi Mallar Üretim Sistemi

Maddi Olmayan Varlıklar

Mağaza Zinciri

Mahalli Çek

Mahalli Olmayan Çek

Mahsuben Ödeme

Makineleşme

Makroiktisadi Büyüklükler

Makroiktisadi Çözümleme

Makroiktisadi Değişken

Makroiktisadi Göstergeler

Makroiktisadi Model

Makroiktisat

Maktu Vergi

Mal Arakazancı

Mal Farklılaştırması

Mal İmajı

Mal Karşılığı Ödeme

Mal Para

Mal Perakendeciliği

Mal Piyasası

Mal Ticaret Hadleri

Mal-kredi Eğrisi

Mali Araç

Mali Baskı

Mali Belgeler

Mali Derinleşme

Mali Dizinleme

Mali Düzenleme

Mali Eylem Görev Grubu

Mali İşlem

Mali İstikrar

Mali İştirak

Mali Kaldıraç

Mali Kaynaklar

Mali Kesim

Mali Kırılganlık

Mali Kuralsızlaştırma

Mali Oligarşi

Mali Oranlar

Mali Piyasa

Mali Protokol

Mali Risk

Mali Saydamlık

Mali Sermaye

Mali Suçları Araştırma Kurulu

Mali Tablolar

Mali Teşvikler

Mali Transferler

Mali Varlık

Mali Yapı

Mali Yardım

Mali Yatırım

Mali Yıl

Mali Yıl Yöntemi

Mali Yönetim

Maliye İstatistikleri

Maliye Politikası

Maliyet

Maliyet Çözümlemesi

Maliyet Eğrileri

Maliyet Enazlaştırması

Maliyet Enflasyonu

Maliyet Gelir Oranı

Maliyet Muhasebesi

Maliyet Temelli Fiyatlandırma

Maliyete Dönük Fiyatlandırma

Malthusgil Nüfus Kuramı

Mamul Mallar

Manchester Okulu

Manor

Mansholt Planı

Marjinal Dışalım Eğilimi

Marjinal Emek-hasıla Oranı

Marjinal Fayda

Marjinal Firma

Marjinal Gelir

Marjinal İkame Oranı

Marjinal Kâr

Marjinal Maliyet

Marjinal Sermaye Hasıla Oranı

Marjinal Tasarruf Eğilimi

Marjinal Teknik İkame Oranı

Marjinal Tüketim Eğilimi

Marjinal Ürün

Marjinal Ürün Değeri

Marjinal Vergi Oranı

Marjinal Yatırım Eğilimi

Marjinalizm

Marka

Marka İmajı

Marshal Yardımı

Marshall Planı

Marshall-lerner-robinson Koşulu

Masdariye

Massetme Yaklaşımı

Matematiksel İktisat

Matrah

Mavi Boncuklular

Mavi Kılavuz

Mavi Kutu Destekler

Mavi Yakalılar

Mavilerin Mavisi

Mccallum Kuralı

Mckinnon-shaw Önsavı

Mekkas

Menkul Değer Ödünç İşlemleri

Menkul Değerler Tanzim Fonu

Menkul Değerleştirme

Menşevik

Merkantilizm

Merkez Bankası

Merkez Bankası Bağımsızlığı

Merkez Bankası Öndelikleri

Merkez Bankası Parası

Merkez Ülkeler

Merkezi Yönetim

Merkezi Yönetim Bütçesi

Meslek

Meslek Grubu

Meslek Hastalığı

Meslek Odaları

Meslek Sendikası

Mesleki Eğitim

Mesleki Gelir Dağılımı

Meslekiçi Eğitim

Meta Sermaye

Metelik

Metzler Çelişkisi

Metzler Gecikmesi

Mevduat

Mevduat Çarpanı

Mevduat Paçal Maliyeti

Mevduat Sertifikası

Mevduat Sigorta Fonu

Mevduat Sigortası

Mevsimlik Dalgalanmalar

Mevsimlik Endüstri

Mevsimlik İşsizlik

Mevsimsellik

Mezat Süreci

Mezat Tellalı

Mikroiktisat

Miktar Esaslı Sübvansiyon

Miktar Esaslı Tarife

Miktar Esaslı Vergi

Miktar İndirimi

Miktar Karteli

Miktar Kısıtlaması

Miktar Kotalaması

Millî Gelir

Millî Gelir Hesaplama Yöntemleri

Millî Gelir Hesapları

Millî Gelir Hesapları Sistemi

Millî Gelir Muhasebesi

Millî Hasıla

Millî Korunma Kanunu

Millî Muhasebe

Millî Reasürans A.ş.

Millîleştirme

Millîyetçi İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Mini Devalüasyon

Mini Devalüasyon Sistemi

Mirî Toprak Düzeni

Mizan

Modern Kesim

Modern Portföy Kuramı

Montaj Sanayi

Montreal Protokolü

Mudaraba

Muhafaza Fiyatı

Muharrem Kararnamesi

Muhasebe

Muhasebe Kârı

Muhasebe Riski

Muhatap

Muhtasar Beyanname

Mukataa

Mülkiyet

Mültezim

Mundell Kuralı

Mundell Modeli

Mundell-fleming Modeli

Mundell-tobin Etkisi

Murabaha Nizamnamesi

Müruriye

Müşteri

Müşteri Adına Saklama

Müşteri Araştırması

Müşteri Bağlılığı

Müşteri Edinme Maliyeti

Müşteri Hizmetleri

Müşteri Memnuniyeti

Müşteri Sermayesi

Müteselsil Borç

Müteselsil Kefalet

Mutlak Gelir Önsavı

Mutlak Maliyet Üstünlüğü

Mutlak Maliyetler

Mutlak Ürün Başarısızlığı

Mutlak Üstünlükler Kuramı

Mutlak Yoksulluk

Nadas

Nairobi Sözleşmesi

Nakit

Nakit Akım Oranı

Nakit Akım Tablosu

Nakit Akımı

Nakit Bütçesi

Nakit Döngüsü

Nakit Getiren Ürün

Nakit İndirimi

Nakit Olmayan Krediler

Nanoteknoloji

Napolyon Altınları

Narh Koymak

Nasdaq

Nasdaq Dizini

Nash Dengesi

Nato Altyapı Ve Kıyıötesi Harcamaları

Nato Bildirim Belgesi

Navlun

Navlun Sigortası

Navlun Sözleşmesi

Naylon Fatura

Nazım Hesaplar

Negatif Eğimli Sunum Eğrisi

Neo-merkantilizm

Neoklasik Bölüşüm Kuramı

Neoklasik İktisat Okulu

Nesnel İstem Eğrisi

Net Aktif Vergisi

Net Bugünkü Değer Yöntemi

Net Dış Faktör Gelirleri

Net Dış Varlıklar

Net Faiz

Net Faiz Aralığı

Net Gelir

Net Hata Ve Noksan

Net İç Varlıklar

Net İşletme Sermayesi

Net Kalkınma Hızı

Net Kâr

Net Kâr Oranı

Net Nakit Akışı

Net Sermaye-hasıla Oranı

Net Servet

Net Servet Vergisi

Net Ticaret Hadleri

Net Tonaj

Net Ürün

Net Varlık Değeri

Net Varlıklar

Net Yatırım

Nitelikli İşçi

Nitelikli İşgücü Kuramı

Niteliksiz İşçi

Niteliksiz Kredi Piyasası

Niyet Mektubu

Nominal Büyüme

Nominal Grup Tekniği

Nominal Koruma Oranı

Nominal Servet Vergisi

Nominal Tarife Oranı

Normal Emir

Normal Kâr

Normal Mal

Normatif İktisat

Nüfus Bilimi

Nüfus Bölümlendirmesi

Nüfus İstatistikleri

Nüfus Patlaması

Nümismatik

O Cetveli

Öb Çizelgesi

Öb Eğrisi

Objektif Vergi

Odak Grup Görüşmesi

Odaklanmış Pazarlama

Odalar

Odalar Birliği

Ödeme

Ödeme Araçları

Ödeme Emri

Ödeme Gücü İlkesi

Ödeme Kurumu

Ödeme Riski

Ödeme Süresinin Uzatılması

Ödeme Yeri

Ödemede Gecikme

Ödemeler Bilânçosu

Ödemesiz Dönem

Ödence

Ödenek

Ödenmemiş Sermaye

Ödenmiş Sermaye

Ödeyebilirlik

Ödeyebilirlik Aralığı

Ödeyebilirlik Oranı

Ödüllendirim

Ödünç Sermaye

Ödünç Verilebilir Fon İstemi

Ödünç Verilebilir Fon Sunumu

Ödünç Verilebilir Fonlar

Ödünç Verilebilir Fonlar Piyasası

Ödünç Verme

Ödünlü Tarife Oranları

Ofelimite

Öğrenme Eğrisi

Öğreti

Okun Yasası

Olağanüstü Bütçe

Olağanüstü Bütçe Geliri

Olağanüstü Bütçe Gideri

Olağanüstü Bütçe Ödeneği

Olağanüstü Değer Kaybı

Olağanüstü Yıpranma

Olanaksız Üçleme Savı

Olanaksızlık Önermesi

Ölçeğe Göre Artan Getiri

Ölçeğe Göre Azalan Getiri

Ölçeğe Göre Getiri

Ölçeğe Göre Sabit Getiri

Ölçek Ekonomileri

Ölçek Ekonomileri Kuramı

Ölçek Ekonomileri Önsavı

Ölçünleştirim

Ölçünlü Değişim Sistemi

Ölçünlü Mal

Ölçünlü Mal Aşaması

Ölçünlü Maliyet

Ölçüt İmi

Olgun Ekonomi

Olgun Ürün Aşaması

Olgunlaşma Aşamasındaki Toplum

Olivera-tanzi Etkisi

Ölü Emek

Ölü Navlun

Ölü Zaman

Ölüm Sigortası

Ölüm Sigortası Poliçesi

Olumsuz İstem

Ön Statü Belgesi

Onarım

Onaylanmış Enflasyon

Onaylı Çek

Önceden Dışalım

Önceden Dışsatım

Önceden Satış

Öncelik Hakkı

Öncelik Hakkı Piyasası

Öncelik Haklı Hisse Senedi

Öncelik Sıralaması Modeli

Öndelik

Önemsiz Olmanın Önemi

Öneri Fatura

Önfinansman

Onluk

Önödence

Önsav

Önyoklama

Operasyonel Bütçe Dengesi

Ordu Yardımlaşma Kurumu

Örfi Vergiler

Organize Sanayi Bölgeleri

Örgütlenme Özgürlüğü Ve Örgütlenme Hakkının Korunması Sözleşmesi

Örgütlenme Ve Toplu Sözleşme Hakkı Sözleşmesi

Örgütlü Emek

Örgütlü İşbırakımı

Örnek

Örnek Bedel

Örneklik

Orta Amerika Ortak Pazarı

Orta Boy İşletmeler

Orta Direk

Orta Malları

Orta Vadeli Borç

Orta Vadeli Kredi

Orta Vadeli Plan

Orta Ve Uzun Vadeli Dışsatım Kredi Sigortası

Ortak

Ortak Çıkar

Ortak Girişim

Ortak Gümrük Tarifesi

Ortak Havuz Kaynakları

Ortak Maliyet

Ortak Para Alanı

Ortak Pazar

Ortak Piyasa Düzeni

Ortak Transit Sözleşmesi

Ortakçı

Ortakçılık

Ortaklaşa Emek

Ortaklık

Ortalama Değişken Maliyet

Ortalama Dışalım Eğilimi

Ortalama Gelir

Ortalama İşçi Geliri

Ortalama Maliyet

Ortalama Maliyetli Fiyatlandırma

Ortalama Sabit Maliyet

Ortalama Tasarruf Eğilimi

Ortalama Tüketim Eğilimi

Ortalama Ücret Geliri

Ortalama Vergi Oranı

Ortalama Yatırım Eğilimi

Ortodoks İstikrar Programı

Örtülü Alışveriş

Örtülü Faiz Oranı

Örtülü Faiz Oranı Değerdeşliği

Örtülü Kazanç

Örümcekağı Önermesi

Osmanlı Bankası

Otarşi

Otonom Dışalım

Otonom Harcamalar

Otonom İşlemler

Otonom Kalemler

Otonom Tarife

Otonom Tarife Sistemi

Otonom Tasarruf

Otonom Tüketim

Otonom Yatırım

Oturma İşbırakımı

Oturum

Owencilik

Oy Tröstü

Oylama Tröstü

Oysuz Hisse Senedi

Oyun Kuramı

Özdeğer

Özel Anlaşmalara Dayanan Dışalım

Özel Antrepo

Özel Banka

Özel Bilgi

Özel Borç

Özel Bütçe

Özel Bütçeli İdareler

Özel Çekme Hakları

Özel Çekme Hakları Faiz Oranı

Özel Çekme Hakları Sepeti

Özel Denetleme

Özel Emir

Özel Fayda Maliyet Çözümlemesi

Özel Finans Kurumları

Özel Girişim

Özel Gümrük Rejimleri

Özel Kesim

Özel Kesim Tahvili

Özel Kredi Faiz Oranı

Özel Maliyet

Özel Mallar

Özel Marka

Özel Mudaraba

Özel Mülkiyet

Özel Servet Vergisi

Özel Sınır Fiyatlı Emir

Özel Tüketim Vergisi

Özel Yatırım

Özel Yerleştirim

Özelleştirme

Özellikli Mallar

Özendirme Karması

Özerk Bildirmelik

Özerk Bütçe

Özet Bildirim

Özfinansman

Özfinansman Oranı

Özgün Donatım Yapımı

Özgün Marka Yapımı

Özgür Emek

Özişler

Özkaynak

Özkaynak Çarpanı

Özkaynak Getirisi

Özkaynak Maliyeti

Öznel Değer Kuramı

Öznel İstem Eğrisi

Öznel Vergi

Öznel Yoksulluk

Özsel Mal Farklılaştırması

Öztüketim

Özveri Oranı

Özyönetim

P Cetveli

Paasche Fiyat Dizini

Panayır

Para Aktarımı

Para Alanı

Para Aşınımı

Para Basımevi

Para Benzeri

Para Birimi

Para Bunalımı

Para Çıkarma Tekeli

Para Çoğaltanı

Para Dolaşımı

Para Ekonomisi

Para Eşleşmezliği

Para İade Güvencesi

Para İkamesi

Para İstemi

Para İstemi – Para Sunumu Eğrisi

Para Kurulu

Para Piyasası

Para Piyasası Fonları

Para Politikası

Para Politikası Araçları

Para Politikası Kurulu

Para Sermaye

Para Sistemi

Para Sunumu

Para Ticareti

Para Yanılgısı

Para Yatırımı

Paranın Dolaşım Hızı

Paranın Dolaşımı

Paranın Marjinal Faydası

Paranın Satınalma Gücü

Parasal Birlik

Parasal Değer

Parasal Gelir

Parasal Güvence

Parasal Taban

Parasal Ücret

Parasal Yardım

Parasalcılık

Parasallaşma

Paraya Çevirme

Paraya Çevrilgen Tahvil

Paraya Çevrilmeyen Tahvil

Parazit Reklamcılık

Parça Başına Ücret

Parçalanmış Mallar

Parçalanmış Üretim

Parçalanmış Üretim Sistemi

Pareto Etkinliği

Pareto İyileştirme

Pareto Ölçütü

Paris Kulübü

Parkinson Yasası

Pasavan

Patinkin Etkisi

Patlama

Paydaş

Pazar Çeşitlendirmesi

Pazarlama

Pazarlama Araştırması

Pazarlama Denetimi

Pazarlık

Pazarlık Gücü

Peacock-wiseman Savı

Pekiştirme Reklamı

Perakende Bankacılık

Perakende Fiyat

Perakende Satış

Perakendeci

Performans Bütçe

Perhiz Kuramı

Peşin Ödeme

Petrodolar

Petrodolar Piyasası

Petrol Dışsatımcısı Arap Ülkeleri Örgütü

Petrol Dışsatımcısı Ülkeler Örgütü

Petrol Kolaylığı

Petrol Şoku

Phillips Eğrisi

Pigou Etkisi

Pigoucu Vergiler

Pilot Bölge

Pilot Üretim

Pilot Uygulama

Pişmanlık Akçesi

Pişmanlık Navlunu

Piyasa

Piyasa Açığı

Piyasa Açığına Yönelik Pazarlama

Piyasa Açıklığı

Piyasa Araştırması

Piyasa Başarısızlıkları

Piyasa Bölümlenmesi

Piyasa Çözümlemesi

Piyasa Değeri

Piyasa Dengesi

Piyasa Dilimi

Piyasa Doygunluğu

Piyasa Ekonomisi

Piyasa Faiz Oranı

Piyasa Farklılaştırması

Piyasa Fiyatı

Piyasa Gözetimi

Piyasa Güçleri

Piyasa Gücü

Piyasa Hacmi

Piyasa İzlemesi

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi

Piyasa Payı

Piyasa Payı Düzenleme Anlaşmaları

Piyasa Potansiyeli

Piyasa Sunumu

Piyasa Yapıcı

Piyasa Yapısı

Piyasa Yönelimli Sanayiler

Piyasa Yönlendirilmesi

Planlama-programlama Bütçeleme Sistemi

Planlanan Reel Faiz Oranı

Planlanan Tasarruf

Planlanan Yatırım

Planlı Ekonomi

Poliçe

Politik İktisat

Politika

Politika Araçları

Politika Değişkenleri

Portföy

Portföy Etkisi

Portföy Kuramı

Portföy Riski

Portföy Yatırımı

Portföy Yönetimi

Posta Çeki

Posta Emri

Posta Rejimi

Posthuma Planı

Potansiyel Alıcı

Potansiyel Dış Ödemeler Dengesi Açığı

Potansiyel İstem

Potansiyel Piyasa

Potansiyel Satıcı

Pound

Pozitif İktisat

Pozitif Toplamlı Oyun

Primaj

Primli Ticaret

Program Kredisi

Program Tanımlı Konsolide Bütçe Faiz Dışı Dengesi

Program Tanımlı Konsolide Bütçe Faiz Dışı Fazlası

Program Tanımlı Konsolide Bütçe Faiz Dışı Harcamaları

Program Tanımlı Konsolide Bütçe Gelirleri

Program Tanımlı Konsolide Kamu Kesimi Faiz Dışı Dengesi

Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçe Faiz Dışı Dengesi

Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçe Faiz Dışı Fazlası

Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri

Program Tanımlı Merkezi Yönetim Bütçesi Faiz Dışı Harcamaları

Proje Değerlendirme

Proje Kredileri

Proje Kredisi

Q Düzenlemesi

Raf Bedeli

Rakip Üreticiler

Rant Arayışı

Rant Benzeri

Rantabilite

Rantiye

Rantiye Devlet

Rassal Yürüyüş Kuramı

Reaya

Reel Faiz Oranı

Reel Gayrisafî Millî Hasıla

Reel Gayrisafî Yurtiçi Hasıla

Reel Kesim

Reel Kesim Güven Dizini

Reflasyon

Reflasyon Politikası

Reftiye

Rehin

Rehin Kurumu

Rehin Senedi

Reilly Yasası

Reji İdaresi

Rekabet

Rekabet Kurulu

Rekabet Kurumu

Rekabet Temelli Fiyatlandırma

Rekabetçi Fiyat

Rekabeti Koruma Yasası

Reklam

Reklam Araçları

Reklam Esnekliği

Reklam Harcaması

Reklam Kampanyası

Reklam Şirketi

Reklam Yoğunluğu

Rekolte

Repartimiento

Reşat Altını

Resen Vergi Tarhı

Resim

Resmi Arabulucu

Resmi Kur

Resmi Mevduat

Resmi Rezervler

Resmi Rezervler Hesabı

Revalüasyon

Rezerv

Rezerv Fon

Rezerv Para

Ricardo Etkisi

Rıhtımda Teslim

Rıhtımdan Rıhtıma

Rıhtımdan Ticarethaneye

Risk Altında Karar

Risk Derecelendirmesi

Risk Primi

Risk Sermayesi

Risk Sermayesi Fonu

Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı

Risk Sermayesi Yatırımı

Risk Sever

Risk Yönetimi

Riske Kayıtsız

Riske Kayıtsızlık

Riskin Dağıtımı

Riskten Kaçınan

Riyal

Ro-ro

Ro-ro Taşımacılığı

Robertson Gecikmesi

Robinson-patman Yasası

Roma Antlaşması

Roma Kulübü

Roosa Planı

Roosa Tahvilleri

Rostowgil Büyüme Aşamaları

Rücu Hakkı

Rüsümat Emaneti

Rüsumu Sitte Anlaşması

Rüsumu Sitte İdaresi

Rüşvet

Rybzcynski Önermesi

Sabit Faizli Tahvil

Sabit Fiyatlarla Kişi Başına Gelir

Sabit Gelirliler

Sabit Getirili Taşınır Değerler

Sabit Girdi

Sabit Kur

Sabit Kur Sistemi

Sabit Maliyetler

Sabit Sermaye

Sabit Sermaye Yatırımı

Sabit Sermaye-hasıla Oranı

Sabit Toplamlı Oyun

Sabit Varlıklar

Saf Azel Piyasası

Saf Dalgalanma

Saf Ekonomi

Saf Faiz Oranı

Saf Tekel

Safî Millî Hasıla

Safî Sabit Yatırım

Safî Yurtiçi Gelir

Safî Yurtiçi Hasıla

Sağlık Belgesi

Sağlık Ölçütü

Şahıs Şirketi

Sahte Eşya

Sahte Kökenli Eşya

Sahte Para

Saint-simonculuk

Sakınma

Sakınma Fonları

Saklama Kuruluşu

Salapurya

Saldırgan Fiyatlama

Saldırı Harcamaları

Salt Artık Değer

Salt Gereksinim

Samurai Tahvilleri

Sanal Mal Farklılaştırması

Sanayi

Sanayi Bankası

Sanayi Bölgesi

Sanayi Devrimi

Sanayi Dizini

Sanayi Göçü

Sanayi İktisadı

Sanayi İştiraki

Sanayi Kapitalizmi

Sanayi Malları

Sanayi Odası

Sanayi Üretim Dizini

Sanayici

Sanayicilik

Sanayileşme

Sanayileşmiş Ülkeler

Sarı Sendika

Sarı Sendikacılık

Sarı Sözleşme

Şartname

Satıcı

Satıcı Kredisi

Satıcı Piyasası

Satım Seçme Yetkisi

Satımca

Satınalma

Satınalma Gücü

Satınalma Gücü Aktarımı

Satınalma Gücü Değerdeşliği

Satınalma Gücü Dizini

Satınalma Gücü Yaşam Evresi Bölümlemesi

Satış

Satış Artırma İndirimi

Satış Bedeli Yöntemi

Satış Etkililiği Sınaması

Satış Finansman Şirketi

Satış Geliştirme

Satış Hacmi

Satış Harcamaları

Satış Makinesi

Satış Özendirme Primi

Satış Sonrası Hizmetler

Satış Sözleşmesi

Satış Tahmini

Satış Temsilcisi

Satış Yönetimi

Savaş Ekonomisi

Savaş Ödencesi

Savaş Sigortası

Savunma Harcamaları

Savunma Sanayii Destekleme Fonu

Savunmacı Açık Piyasa İşlemleri

Savunmacı Esneklik

Savunmacı Fiyatlama

Say Yasası

Saydamlık

Saygınlık Fiyatlandırması

Sayısal Esneklik

Sayısal Fayda

Sayısal Fayda Kuramı

Sayışma

Sayıştay

Saymaca Para

Sayman

Schuman Planı

Scitovsky Ölçütü

Seçici Dağıtım

Seçici İstem

Seçici Kredi Kontrolü

Seçici Kredi Politikası

Seçici Reklam

Seçme Yetkisi

Seçme Yetkisi Piyasası

Seçme Yetkisi Primi

Sefalet Dizini

Şehirleşme

Sektörel Dış Ticaret Şirketi

Selektif Kredi Fonu

Sen Dizini

Senaryo Çözümlemesi

Sendika

Sendikalı İşyeri Sistemi

Sendikalist

Sendikalizm

Sendikasyon

Sendikasyon Kredisi

Sepet Para

Sera Etkisi

Serbest Bankacılık

Serbest Bölge

Serbest Dalgalanma

Serbest Darp

Serbest Dışsatım

Serbest Dolaşım

Serbest Dolaşımdaki Eşya

Serbest Liman

Serbest Liste

Serbest Mal

Serbest Meslek

Serbest Olmayan Tüketici

Serbest Piyasa Ekonomisi

Serbest Ticaret

Serbest Ticaret Anlaşması

Serbest Ticaret Bölgesi

Serbest Ticaret Kuramları

Serbest Ticaret Politikası

Serbest Tüketici

Serbest Tüketici Sınırı

Serbest Üretim Bölgesi

Serbestleştirme

Şerefiye

Serflik

Sergi

Sermaye

Sermaye Artırımı

Sermaye Birikim Fonları

Sermaye Birikimi

Sermaye Bütçelemesi

Sermaye Çoğaltanı

Sermaye Değeri

Sermaye Dışalımı

Sermaye Dışsatımı

Sermaye Fonları

Sermaye Geliri

Sermaye Harcamaları

Sermaye Hareketleri

Sermaye Hesabı

Sermaye Kaçışı

Sermaye Kaybı

Sermaye Kazancı

Sermaye Kazancı Vergisi

Sermaye Malları

Sermaye Payları Bölünmüş Komandit Şirket

Sermaye Piyasası

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Riski

Sermaye Şirketi

Sermaye Stoku

Sermaye Tasarruf Edici Teknik

Sermaye Tasarruf Edici Teknolojik Gelişme

Sermaye Tayınlaması

Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeli

Sermaye Vergisi

Sermaye Yapısı

Sermaye Yeterliliği

Sermaye Yoğun Mal

Sermaye Yoğun Sanayi

Sermaye Yoğun Teknoloji

Sermaye-hasıla Oranı

Sermayenin Değer Bileşimi

Sermayenin Derinleşmesi

Sermayenin Dolaşım Süreci

Sermayenin Genişlemesi

Sermayenin Marjinal Etkenliği

Sermayenin Marjinal Maliyeti

Sermayenin Marjinal Ürün Değeri

Sermayenin Marjinal Verimliliği

Sermayenin Merkezileşmesi

Sermayenin Organik Bileşimi

Sermayenin Ortalama Etkinliği

Sermayenin Ortalama Verimliliği

Sermayenin Teknik Bileşimi

Sermayenin Toplam Verimliliği

Sermayenin Yoğunlaşması

Sert Kredi

Servet

Servet Bilimi

Servet Vergisi

Sevk Belgesi

Sevk Mektubu

Sevk Öncesi Dışsatım Kredisi

Seyyar Satıcı

Sherman Yasası

Sıcak Para

Sıfır Esnek İstem

Sıfır Esnek Sunum

Sıfır Hatalı Üretim

Sıfır Tabanlı Bütçeleme Sistemi

Sıfır Toplamlı Olmayan Oyun

Sıfır Toplamlı Oyun

Sıfırlama Anlaşması

Sigorta

Sigorta Alacağı

Sigorta Değeri

Sigorta Poliçesi

Sigorta Primi

Sigorta Yaptırma

Sigortalama

Sıkıştırma

Sikke

Simsar

Sınai Haklar

Sınai Yapı Çözümlemesi

Singapur Bankalararası Faiz Oranı

Singer Kuramı

Singer-prebisch Savı

Sınıf

Sınıf Mücadelesi

Sınır Fiyat

Sınır Fiyatlama

Sınır Rejimi

Sınır Ticareti

Sınırda Teslim

Sınırlayıcı Varsayımlar

Sınırlı Bütçe Yineleme Yöntemi

Sınırlı Emir

Sınırsız Bütçe Yineleme Yöntemi

Sınırsız Emir

Sipariş

Sırasal Fayda Kuramı

Şirket Sermayesi

Sismondicilik

Sistematik Risk

Sistemi Yapılandırma Kolaylığı

Siyasi Risk

Sızıntılar

Slutsky Denklemi

Slutsky İkame Etkisi

Smithsonian Anlaşması

Sogo Shosha

Soğuk Para

Soğurma

Solow Artığı

Solow Yansız Teknolojik Gelişme

Sömürge

Sömürgecilik

Sömürü

Somut Emek

Son Çırpınış

Son Giren İlk Çıkar

Son Kullanıcı

Son Ödünç Verici

Sonsuz Esnek İstem

Sonsuz Esnek Sunum

Sonul İstem

Sonul Mal

Sonul Satış

Sosyal Adalet

Sosyal Etkinlik

Sosyal Fayda

Sosyal Fayda-maliyet Çözümlemesi

Sosyal Gönenç

Sosyal Güvenlik Kurumları

Sosyal Güvenlik Sistemi

Sosyal Hesaplar

Sosyal Hesaplar Matrisi

Sosyal Hesaplar Sistemi

Sosyal Kalkınma

Sosyal Muhasebe

Sosyal Planlama

Sosyal Sabit Sermaye

Sosyal Sermaye

Sosyal Sigorta

Sosyal Sigortalar Kurumu

Sosyal Yardım

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Fonu

Sosyalist Rekabet

Sosyalist Sanayileşme

Sosyalist Sistem

Sosyalist Ticaret

Sosyalist Ücret

Sosyalist Üretken Emek

Sosyalist Üretken Olmayan Emek

Sosyalizasyon

Sovhoz

Sovnarkoz

Soylu

Soylu Sınıf

Soyluluk Sistemi

Soyut Emek

Soyut Uluslararası Ticaret Kuramı

Sözleşen

Sözleşme

Sözleşmeli Dikey Pazarlama Sistemi

Sözlü Bildirim

Spekülasyon

Spekülasyon Güdüsüyle Para İstemi

Spekülatör

Sponsorlu Depo Belgesi

Sponsorsuz Depo Belgesi

St. Petersburg Çelişkisi

Stackelberg Çözümlemesi

Stagflasyon

Statik Çözümleme

Statik Fiyatlandırma

Sterilizasyon

Sterlin Alanı

Stok Çözümlemesi

Stok Değişken

Stok Devir Hızı

Stok Yatırımı

Stolper-samuelson Önermesi

Stratejik Mallar

Sübvansiyon

Sübvansiyonlar Kodu

Sulu Tarım

Sundurma

Sundurma Rejimi

Sünger Proje

Sunum

Sunum Çizelgesi

Sunum Eğrisi

Sunum Fazlası

Sunum Fiyat Esnekliği

Sunum Fiyatı

Sunum Fonksiyonu

Sunum Kayması

Sunum Miktarı

Sunum Miktarındaki Değişme

Supalan

Şüpheli Alacaklar

Sürdürülebilir Büyüme

Sürdürülebilir Kalkınma

Süreç Yenilik

Süreğen Enflasyon

Süreğen İşsizlik

Sürekli Borçlar

Sürekli Gelir

Sürekli Gelir Önsavı

Sürekli Geliştirme Yöntemi

Süresiz Tahvil

Sürgit Borç

Sürü Etkisi

Sürükleme İlkesi

Sürükleme Kuramı

Sürükleyici Kesim

Sürükleyici Sanayi

Sürünen Döviz Kuru Sistemi

Sürünen Enflasyon

Süzgeç Soru

Swıft Kullanıcı Grubu

Swıft Şifre

T Cetveli

Taban Aşındırma Maliyeti

Taban Fiyat

Tahakkuk Etmiş Faiz

Tahakkuk Etmiş Gelir

Tahakkuk Etmiş Gider

Tahakkuk Etmiş Vergi

Tahakkuk Temelli Muhasebe Yöntemi

Tahıl

Tahmini Sermaye-hasıla Oranı

Tahsisli Kota

Tahvil

Takas Anlaşmaları

Takas Ekonomisi

Takoz Etkisi

Tam Bilgi

Tam Kapasite

Tam Karşılıklı Ödün İlkesi

Tam Rekabet

Tam Rekabet Piyasası

Tam Uzmanlaşma

Tam Zamanında Stoklama Yöntemi

Tam Zamanında Üretim

Tamamlayıcı Mallar

Tanıtıcı Etiket

Tarife Dışı Engeller

Tarife Kotası

Tarifelerin Bölüşüm Etkisi

Tarifelerin Dış Ticaret Etkisi

Tarifelerin Gelir Etkisi

Tarifelerin Gönenç Etkisi

Tarifelerin Koruma Etkisi

Tarifelerin Tüketim Etkisi

Tariflerin Gelir Etkisi

Tarihölçer

Tarihsel Sermaye-hasıla Oranı

Tarımsal Destekleme Alımları

Tarımsal Destekleme Politikaları

Tasarruf

Taşeron

Taşeronluk

Tasfiye

Taşıma

Taşıma Belgesi

Taşıma Senedi

Taşınır

Taşınır Değer

Taşınır Değerler Yatırım Fonu

Taşınır Varlık Geliri

Taşınır Varlıklar

Taşınmaz

Taşınmaz Belgeleri

Taşınmaz Belgeleri Piyasası

Taşınmaz Kredisi

Taşınmaz Yatırım Fonu

Taşınmaz Yatırım Ortaklığı

Taşıyıcı

Tavan Fiyat

Tefecilik

Tek Faktör Ticaret Hadleri

Tek Maden Sistemi

Tek Yanlı Transferler

Tekel

Tekelleşme Karşıtı Politika

Tekelleşme Karşıtı Yasalar

Teknik Etkinlik

Teknik İkame

Teknolojik İşsizlik

Teknolojik Sermaye-hasıla Oranı

Tektip Teslim Fiyatı

Tektip Teslim Fiyatlama

Telif Hakkı Ücreti

Temel Dönem

Temel Fiyat

Temel İktisadi Sorun

Temel Nokta Fiyatlama Yöntemi

Temel Puan

Temel Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri

Temiz Dalgalanma

Temsilci

Temsili Firma

Temsili Tüketici

Tepki Eğrisi

Tepki Fonksiyonu

Tercihli Ticaret Anlaşması

Ters Repo

Tersine Artan Oranlı Vergi

Teyitli Akreditif

Teyitsiz Akreditif

Ticari Banka Parası

Ticari Marka

Tımar

Tinbergen Kuralı

Tobin Vergisi

Toparlanma

Toplam Değişken Maliyet

Toplam Fayda

Toplam Kalite Kontrolü

Toplam Maliyet

Toplam Sabit Maliyet

Toplam Sermaye-hasıla Oranı

Toplam Ürün

Toplu Satış

Toplumsal İnsan

Toptan Satış

Toptancı

Toptancı Hali

Tröst

Tüketici

Tüketici Dengesi

Tüketici Güven Dizini

Tüketici Rantı

Tüketim Bulmacası

Tüketim Harcamaları

Tüketim Sözleşme Eğrisi

Tüketim Vergisi

Tüketimde Rakipsizlik

Tüketimde Yarış

Tüketimin Rassal Yürüyüşü

Türdeş Alan

Türdeş Bölge

Türdeş Fonksiyon

Türdeş Mal

Türdeş Sermaye

Türkiye – Ab Ortaklık Komitesi

Türkiye – Ab Ortaklık Konseyi

Türkiye İhracat Kredi Bankası

Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Kurumu

Türkiye İş Ve İşçi Bulma Kurumu

Türkiye İstatistik Kurumu

Türkiye Kalkınma Bankası

Türkiye-ab Son Dönem

Türkiye-aet Geçici Anlaşması

Türkiye-aet Geçici Protokolü

Türkiye-aet Geçiş Dönemi

Türkiye-aet Hazırlık Dönemi

Türkiye-aet Katma Protokolü

Tutsat

Tutsat Senedi

Tutuklular Çıkmazı

Tutumluluk Çelişkisi

Tüzel Kişi

Tüzel Kişilik

Üç Gedik Modeli

Üçler

Ücret

Ücret Dilimi

Ücret Dışı Ödemeler

Ücret Esnekliği

Ücret Farklılaştırılması

Ücret Fiyat Sarmalı

Ücret Fonu

Ücret Fonu Kuramı

Ücret İndirimi

Ücret Katılığı

Ücret Kontrolleri

Ücret Kuramları

Ücretlerin Dizinlenmesi

Üçte Bir Kuralı

Üçüncü Derece Fiyat Farklılaştırması

Üçüncü Dünya Ülkeleri

Üçüncü Etkin Ücret Kuramı

Üçüncü Petrol Şoku

Üçüncü Sanayi Devrimi

Üçüz Açık

Ucuz Emek Ülkeleri

Ucuz Para

Ucuz Para Politikası

Ulaştırma İktisadı

Ultra Emperyalizm

Ulusal Borç

Ulusal Ekonomi

Ulusal Kentsoylu Sınıf

Ulusal Servet

Ulusal Sigorta

Ulusararası Resmi Krediler

Uluslararası Alacaklandırma

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

Uluslararası Borçluluk Dengesi

Uluslararası Çalışma Bürosu

Uluslararası Çalışma Konferansı

Uluslararası Çalışma Ölçünleri

Uluslararası Çalışma Örgütü

Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri

Uluslararası Çalışma Tavsiyeleri

Uluslararası Ekonomik İşbirliği Bankası

Uluslararası Enerji Ajansı

Uluslararası Finansman Kurumu

Uluslararası Fiyat Farklılaştırması

Uluslararası Gözetim Şirketleri

Uluslararası Hava Taşıma Kurumu

Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Uluslararası İktisadi İşbirliği Örgütü

Uluslararası İktisat

Uluslararası İmar Ve Kalkınma Bankası

Uluslararası İşgücü Akımları

Uluslararası Kalkınma Birliği

Uluslararası Kiralama

Uluslararası Kredi Ve Yatırım Sigortacıları Birliği

Uluslararası Mal Anlaşmaları

Uluslararası Ödeme Anlaşmaları

Uluslararası Ödeme Araçları

Uluslararası Ödeme Emirleri

Uluslararası Ödemeler Bankası

Uluslararası Ölçünlü Ticaret Sınıflandırması

Uluslararası Para Fonu

Uluslararası Rezervler

Uluslararası Standartlar Örgütü

Uluslararası Tecim

Uluslararası Teslim Biçimleri

Uluslararası Ticaret Merkezi

Uluslararası Ticaret Odası

Uluslararası Ticaret Odası Türkiye Millî Komitesi

Uluslararası Ticaret Örgütü

Uluslararası Ticari Krediler

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi

Uluslararası Yatırım Bankası

Uluslararasılaşma

Ulusötesi Şirket

Üretici

Üretici Dengesi

Üretici Fiyat Dizini

Üretici Fiyatı

Üretici Güçler

Üretici Kredisi

Üretici Kuramı

Üretici Rantı

Üretici Sermaye

Üretici Yönetimli Değer Zincirleri

Üretim

Üretim Anarşisi

Üretim Araçları

Üretim Biçimi

Üretim Faktörleri

Üretim Fonksiyonu

Üretim Gecikmesi

Üretim İlişkileri

Üretim Karteli

Üretim Kaynakları

Üretim Kooperatifleri

Üretim Olanakları Eğrisi

Üretim Şirketi

Üretim Sözleşme Eğrisi

Üretim Süreci

Üretim Tekniği

Üretim Vergisi

Üretim Yönetimi

Üretimde Etkinlik

Üretimin Çeşitlendirilmesi

Üretken Emek

Üretken Olmayan Emek

Uruguay Görüşmeleri

Ürün Araştırması

Ürün Borsası

Ürün Dönemleri Kuramı

Ürün Grubu

Ürün Grubu Fiyatlandırması

Ürün Karması

Ürün Konumu

Ürün Yenilik

Ürün Yok Etme

Ussal Beklentiler

Ussal Beklentiler Kuramı

Üst Malî Yönetici

Üstbirlik

Üstlenme Sorunu Önsavı

Üstün Strateji

Üstün Strateji Dengesi

Üstünlük

Üstyapı

Ütopik Sosyalizm

Uyarılmış Tasarruf

Uyarılmış Teknolojik Gelişme

Uyarılmış Tüketim

Uyarılmış Yatırım

Uyarlamalı Denetim Sistemi

Uyarlanabilir Fiyatlandırma Yaklaşımı

Uygulamalı

Uygun Senet

Uygun Teknoloji

Uygun Yükümlülükler

Uyum Yardımı

Uyumlaştırılmış Tarife Sınıflandırma Sistemi

Uzlaşma Fiyatı

Uzlaştırma

Uzlaştırma Kurulu

Uzmanlaşma

Uzmanlık Bankacılığı

Uzmanlık Bankası

Uzmanlık Fuarı

Uzun Dönem

Uzun Dönem Maliyet Eğrileri

Uzun Vadeli Borç

Uzun Vadeli Kredi

Uzun Vadeli Plan

Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri

V Cetveli

Vadeli Fiyat

Vadeli İşlem

Vadeli Mevduat

Vadeli Piyasa

Vadeli Satış

Vadesiz Mevduat

Varış Ülkesi

Varlık

Varlık Satışı

Varlık Vergisi

Varsayımsal Değişim

Varsıl Erk

Veblen Etkisi

Veblen Malı

Venedik Altınları

Veraset Ve İntikal Vergisi

Vergi Benzeri Gelirler

Vergi Benzeri Yükümlülükler

Vergi Çoğaltanı

Vergi İstisnası

Vergi Piramitleşmesi

Vergi Tahakkuku

Vergi Tahsili

Vergi Yükümlüsü

Veri Gecikmesi

Wagner Yasası

Walras Yasası

White Planı

X-etkinliği

X-etkinsizliği

Yabancı Banka

Yalın Üretim Sistemi

Yan Ürün

Yana Doğru Bağlantı

Yanlış Fiyat

Yansız Faiz Oranı

Yansız Para

Yansız Teknolojik Gelişme

Yapı Ve İşyeri Kooperatifleri

Yapılabilirlik

Yapısal İşsizlik

Yapısal Sermaye

Yararlanma İlkesi

Yarı Etkin Piyasa

Yarı Orta Malları

Yarıcılık

Yasa Dışı İşbırakma

Yasadışı İş Bıraktırma

Yasal İş Bıraktırma

Yasal Para

Yaşam Dönemleri Önsavı

Yaşam Sigortası

Yaşam Standardı

Yasama Gecikmesi

Yaşlılık Sigortası

Yata-pata Modeli

Yatay Birleşme

Yatay Emek Akışkanlığı

Yatay Mal Farklılaştırması

Yatırım

Yatırım Bankacılığı

Yatırım Fonu

Yatırım Ortaklığı

Yatırım-tasarruf Eğrisi

Yaygın Tarım

Yaygın Tarımsal Üretim

Yayılımcılık

Yayılma

Yayılma Etkisi

Yayılmacılık

Yedek Akçe

Yeni Dış Ticaret Kuramları

Yeni Kuruş

Yeni Merkantilizm

Yeni Sanayileşen Ülkeler

Yeni Sömürgecilik

Yeni Türk Lirası

Yeni Ürün Aşaması

Yeniden Dışsatım

Yeniden Örgütlenme

Yeniden Üretim

Yenilenebilir Doğal Kaynaklar

Yenilenemez Doğal Kaynaklar

Yenilik

Yerel Güvence

Yerel Yönetim Bütçeleri

Yerelleştirme

Yerleşik Kişiler

Yermerkezli Fiyatlama Yaklaşımı

Yeşil Kayıtlı Akreditif

Yeşil Kutu Destekler

Yetenek Rantı

Yetenek Yaklaşımı

Yetenek-sapmalı Teknolojik Değişme

Yetkili Müesseseler

Yevmiye Defteri

Yıkıcı Rekabet

Yıllık Program

Yıpranma

Yıpranma Fonu

Yoğun Kitlesel Tüketim Aşamasındaki Toplum

Yoğun Tarım

Yoğun Tarımsal Üretim

Yoğunlaşma

Yoksulluğu Azaltma Ve Büyüme Kolaylığı

Yoksulluk Açığı Dizini

Yoksulluk Dizinleri

Yoksulluk Kısır Döngüsü

Yoksulluk Sınırı

Yoktan Satıcı

Yoktan Satış

Yolluk

Yönetilen Dikey Pazarlama Sistemi

Yönetimsel Fiyat

Yönlendirim

Yöntem Bilgisi

Yük Senedi

Yüksek Fiyat Stratejisi

Yüksek Riskli Fonlar

Yükselen Piyasalar

Yükümlülük Sigortası

Yurtiçi Alacaklandırma

Yurtiçi Gelir

Yurtiçi Hasıla

Yurtiçi İlk Günah Önsavı

Yurtiçi Kiralama

Yurtiçi Poliçe

Yürütme Gecikmesi

Yüzdelik

Yüzeysel İktisat Yaklaşımı

Zarardan Sakınma

Zeamet

Zimmermann Toplum Biçimleri

Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

Zorla Çalıştırmanın Yasaklanması Sözleşmesi

Zorunlu Gereksinimler

Zorunlu Karşılık Oranı

Zorunlu Karşılıklar

Zorunlu Mal

Zorunlu Tasarruf

Züppe Etkisi

 

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu