Gelir Etkisi Nedir?

Gelir etkisi, bir tüketicinin satın alma gücündeki bir değişiklik nedeniyle bir mal veya hizmete olan talebindeki bir değişikliktir ve bu da gerçek gelirlerindeki bir değişiklikten kaynaklanmaktadır. Zengin tüketicilerin nasıl hissettiğiyle ilgili tüketici tercihi ekonomik teorisinin bir parçasıdır.

Gelir etkisi, ücretlerdeki ve fiyatlardaki değişikliklerin mal ve hizmetlere olan talebi nasıl etkilediğini açıklayan bir ekonomik teoridir. Gelir etkisi, tüketicilere sunulan harcanabilir gelirdeki değişimin bir sonucu olarak mal ve hizmetlere olan talebinde bir değişiklik olduğunda görülür. Ücretlerdeki veya fiyatlardaki artış veya azalış sonucunda mal ve hizmetlere yönelik daha yüksek veya daha düşük talep olabilir. Dolayısıyla, gelir etkisinin olumlu veya olumsuz bir etkisi olabilir.

Örneğin, geliriniz ayda 500 dolar artarsa, bu paranın bir kısmını ayda bir yerine ayda iki kez bir restoranda dışarıda yemek yemeye ayırmaya karar verebilirsiniz. Geliriniz doğrudan yükseldiğinden ve restoran yemeklerine olan talep üzerinde bir etkisi olduğundan, bu gelir etkisine bir örnektir. Buna karşılık, en sevdiğiniz restoran en sevdiğiniz yemeğin fiyatını yarıya indirirse, birdenbire iki kat daha sık satın almayı göze alabilirsiniz. Geliriniz hiç değişmese bile satın alma gücünüz arttı. Artık kendinizi daha zengin hissediyorsunuz ve daha önce karşılayabileceğinizden daha fazlasını yiyebilirsiniz. Bu, gerçek geliriniz doğrudan değişmese de gelir etkisinin bir başka örneğidir; satın alma gücünün artışıyla ilgilidir.

Gelir Etkisi Sonuçları

Bireyin harcayabileceği para miktarı ve tüketicilerin satın alma gücü düzeyi, mal ve hizmetlere olan talep oranını etkiler. Gelir etkisi, tüketicilerin ücretlerindeki ve gelirlerindeki değişikliklerin yanı sıra mal fiyatlarındaki değişikliklerin mal ve hizmetlere olan talebi nasıl etkilediğini inceleyen bir ekonomik teoridir. Mikroekonomide, mal ve hizmetlere olan talep üzerinde fiyatların ve ücretlerin gözle görülür etkileri vardır, bu etki ya olumlu ya da olumsuz olabilir. Ücret ve fiyatların etkisine göre talep artabilir veya azalabilir.

Tüketicilerin gerçek gelirindeki bir değişiklik, satın alma güçlerinde değişikliklere neden olabilir ve bu da mal ve hizmetler için ne kadar talep ettiklerini etkiler. Ayrıca, mal fiyatlarındaki değişiklikler de tüketicinin satın alma gücünü artırabilir, örneğin mallar daha ucuz olduğunda tüketiciler daha fazla satın almak ister, ancak pahalı olduklarında mal talebinde bir azalma olur. Normal mallar söz konusu olduğunda, tüketicilerin satın alma gücündeki artış, talebin artmasına neden olur. Aksine, tüketicilerin satın alma gücündeki artış, düşük kaliteli mal alımında düşüşe neden olur. Bununla birlikte, ücretlerin artması (gerçek gelir) veya mal fiyatlarındaki düşüşün bir sonucu olarak tüketicilerin satın alma gücündeki artışın, mutlaka pahalı veya ucuz bir ürün talebinde bir artışa dönüşmediğini bilmek önemlidir. Bu, satın alma gücünün artabileceği ve yüksek veya düşük değerli mal ve hizmetlere olan talebin artmayacağı anlamına gelir. Örneğin, bir tüketici, düşük değerli malları satın almak yerine yüksek değerli malları satın almaya karar verebilir. Ancak değeri yüksek mallar düşük miktarda satın alınabilir. Marjinal tüketim eğilimi kavramına göre, tüketicinin harcaması ne kadar tasarruf ettiğine bağlıdır, bu aynı zamanda mal ve hizmetlere olan talebi de etkiler.

İkame Etkisi

Tüketiciler, ücretleri (gerçek gelir) arttığında veya azaldığında satın alma veya tüketim kalıplarını değiştirme eğilimindedir. Bu değişiklik, mal sürecinde bir değişiklik olduğunda da ortaya çıkabilir. Tüketicilerin tüketim ve satın alma alışkanlıklarını değiştirme eğilimleri ikame etkisi ile açıklanmaktadır. Reel gelirde bir düşüş olursa, tüketiciler düşük değerli mallara geçebilirler. Reel gelirdeki bir artış, onların daha önce satın aldıklarından daha pahalı veya daha kaliteli ürünlere yönelmelerine de neden olabilir.

Sonuç

Gelir etkisi, gelirinizdeki bir değişikliğin yarattığı bir mal veya hizmete olan talepteki değişikliktir. Gelir etkisi aynı zamanda bir malın veya hizmetin fiyatı düştükçe satın alma gücünde meydana gelen ve tüketicilerin az ya da çok zengin hissetmesini sağlayan değişikliktir. İkame etkisi, daha pahalı bir malı daha az pahalı olanla değiştirmek veya ikame etmek istediğiniz zamandır. Bir mal veya hizmet için talep edilen miktardaki değişiklik, hem gelir etkisine hem de ikame etkisine bağlıdır.

Referanslar

  • https://www.thebalance.com/income-effect-5216807
  • https://turkau.com/ikame-etkisi-nedir/
  • https://thebusinessprofessor.com/en_US/economic-analysis-monetary-policy/income-effect-definition

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu