Çevresel Sürdürülebilirlik Nedir?

Çevresel Sürdürülebilirlik Tanımı ve Örnekleri

Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama imkanını tehlikeye atmaktan kaçınmak için dünyayla bilinçli ve sorumlu bir şekilde etkileşimde bulunmayı ifade eder. Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’na göre, çevresel sürdürülebilirlik, gelecek nesillerin mevcut nesillerle eşit, hatta daha iyi bir yaşam tarzı yaşamaları için mevcut doğal kaynaklara sahip olmasını sağlayacak şekilde hareket etmekle ilgilidir. Nüfus arttıkça ve Dünya’nın mineraller, petrol, kömür, gaz ve daha fazlası gibi doğal kaynaklarına dayandıkça, Dünya’nın biyolojik çeşitliliği ve kuşlardan böceklere, memelilere kadar canlıların sayısı azalmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik Mantığı

Hepimizin daha sürdürülebilir bir şekilde yaşayabileceğimiz yollar, aşağıdakiler gibi birçok biçimde olabilir:

 • Eko-köyler, eko-belediyeler ve sürdürülebilir şehirler şeklinde yaşam koşullarının yeniden düzenlenmesi
 • Ekonomik sektörleri (permakültür, yeşil bina, sürdürülebilir  tarım ) veya sürdürülebilir mimari gibi çalışma uygulamalarını yeniden değerlendirmek
 • Yeni teknolojiler geliştirmek (yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji vb.)
 • Doğal kaynakları koruyan bireysel yaşam tarzlarında ayarlamalar yapmak

Çevresel Düzenlemeler

Ekolojik koşullar ve ekonomik ve sosyal sistemler ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğinden, sürdürülebilirlik uygulamalarının nasıl yürütüleceğine dair tek bir plan yoktur. Sürdürülebilir kalkınmanın küresel bir hedef olarak yürütülmesini sağlamak için her ülke kendi somut politikası üzerinde çalışmak zorundadır. ABD’de, Çevresel Koruma Ajansı (EPA), çevresel sürdürülebilirlik ve korumayı içeren düzenlemelerin belirlenmesi ve uygulanmasından sorumludur. Bu düzenlemeler şunları kapsar:

 • Hava kalitesi
 • Su kalitesi
 • Toprak kalitesi
 • Bitki yaşamı
 • Hayvanlar ve vahşi yaşam habitatları
 • Tehlikeli atık
 • Sera gazı emisyonları

Çevre hukuku ihlalleri beyaz yakalı suçlar olarak kabul edilir ve ihlal edenler para cezası, hapis cezası, denetimli serbestlik veya bunların bir kombinasyonu olasılığıyla karşı karşıya kalır. Ancak çoğu şirket genellikle sadece ihlaller nedeniyle para cezasına çarptırılır.

Temel Çıkarımlar:

 • Çevresel sürdürülebilirlik, doğal kaynakları korumak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneğini tehlikeye atmamak için gezegenle sorumlu bir şekilde etkileşimde bulunmayı ifade eder.
 • Hükûmetler, endüstri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çevre kurumlarının tümü farklı çevresel sürdürülebilirlik tanımlarına ve konuya yaklaşımlara sahiptir.
 • Çevresel sürdürülebilirlikte hem bireyler hem de kurumlar benzersiz bir rol oynar.

Marni Evans

Makale Kaynakları

 • United Nations Environment Programme. “Sustainability.” Accessed June 27, 2020.
 • International Union for Conservation of Nature. “Sustainable Development Goals.” Accessed June 27, 2020.
 • Laurana Rayne. “Conscious Spending. Conscious Life,” Page 241. Accessed June 27, 2020.
 • EPA. “Our Mission and What We Do.” Accessed June 27, 2020.
 • Cornell Law School. “Environmental Law Violations.” Accessed June 27, 2020.
 • https://www.thebalancesmb.com/what-is-sustainability-3157876

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu