Kapitalist Ekonomi Sisteminin Temel Özellikleri

Kapitalizm, en saf haliyle, piyasanın fiyatları yalnızca kâr amacıyla belirlediği ve kârı azaltan herhangi bir verimsizliğin veya müdahalenin piyasa tarafından ortadan kaldırılacağı iddiası taşıyan bir sistemdir.

Kapitalist sistemin 5 temel ilkesi: Özel mülkiyet, veraset kurumu, kar amacı, piyasa rekabeti, ücretli işçilik olarak ifade edilir.

Tarihsel olarak kapitalist sistem, iki birey sınıfı, mal üretme ve dağıtma araçlarına sahip olan kapitalist sınıf (mal sahipleri) ve emeğini kapitalist sınıfa ücret karşılığında satan işçi sınıfı arasındaki bölünmeyle karakterize edildi. Ekonomi, şirketlere sahip olan ve onları işleten ve kaynakların kullanımına ilişkin kararlar veren bireyler (veya şirketler) tarafından yönetilir. Ancak, tipik olarak eğitim ve öğretim yoluyla meydana gelen ve iki sınıflı sistemi daha da alt sınıflara (örneğin orta sınıf) ayıran uzmanlaşmaya izin veren bir “iş bölümü” vardır.

Şirketler kar etmek için vardır. Tüm şirketlerin amacı, mal ve hizmetleri sadece kâr için üretmek ve satmaktır. Şirketler yalnızca insanların ihtiyaçlarını karşılamak için var olmuyor. Bazı mallar veya hizmetler ihtiyaçları karşılayabilse de, bunlar yalnızca insanlar için ödeme yapacak kaynaklara sahipse mevcut olacaktır.

Kapitalist sisteme inananlar, piyasaların devlet müdahalesi olmadan işlemesi için yalnız bırakılması gerektiğine inanıyor. Bununla birlikte, devlet müdahalesinden tamamen bağımsız bir kapitalist bir sistem, “yalnızca teoride” mevcuttur. Kapitalizmin örnek çocuğu olan Amerika Birleşik Devletleri’nde bile hükumet, finans kurumları için Dodd-Frank Yasası gibi belirli endüstrileri düzenler. Tam tersine, tamamen kapitalist bir toplum, piyasaların kar elde etmek amacıyla talebe ve arza dayalı fiyatlar belirlemesine izin verecektir.

Kapitalizmin son özelliği, uyum sağlama ve değişme yeteneğidir. Teknoloji, her toplumda oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olmuştur ve toplumların ekonomik yapılar içindeki verimsizlikleri iyileştirmek için değişime ve uyarlanabilirliğe izin verme istekliliği kapitalizmin gerçek bir özelliğidir.

Kaynak: https://www.investopedia.com/articles/investing/102914/main-characteristics-capitalist-economies.asp

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu