Sosyal Adalet Nedir?

Sosyal adalet, adalet kavramının hukuk, ekonomi veya geleneksel ahlaki çerçeveler ilkelerinde yer alan boyutların ötesinde boyutları olduğunu öne süren politik ve felsefi bir teoridir. Sosyal adalet, bireyler için bireysel davranış ve adaletin aksine, toplum içindeki gruplar arasındaki adil ilişkilere daha fazla odaklanma eğilimindedir.

Tarihsel ve teorik olarak “sosyal adalet” fikrinin temeli, yasal, politik, ekonomik veya diğer koşullara bakılmaksızın tüm insanların refah, sağlık, adalet, ayrıcalık ve fırsatlara “eşit erişime” sahip olması gerektiğidir. Modern uygulamada sosyal adalet, tarihsel olaylara, mevcut koşullara ve grup ilişkilerine ilişkin değer yargılarına dayalı olarak, herhangi bir bireyin seçimlerinden veya eylemlerinden bağımsız olarak, nüfusun farklı gruplarını kayırmak veya cezalandırmak etrafında döner.

Sosyal Adaletin Temelleri

Sosyal adalet, bazı ekonomik sistemlerin temel hedeflerini oluşturur ve bazı dini geleneklerde de yer alır. Genel olarak sosyal adalet, vatandaşlar için çeşitli girişim türleri yoluyla eşit hakları destekleyen geniş bir kavram olarak ortaya çıkmıştır.

Sosyal adalet, çatışma teorisi ve insan grupları ile toplumun bölümleri arasında geçmişte veya devam eden çatışmaların algılanan yanlışlarının giderilmesiyle yakından ilgilidir. Bu, genellikle ya taraftarlarının ezildiğini düşündüğü bir nüfus içindeki belirli grupların çıkarlarını desteklemeye ya da bir anlamda zalim olarak gördükleri grupların çıkarlarını baltalamaya ve doğrudan onlara saldırmaya odaklanır.

Sosyal adaleti geliştirme çabaları, algılanan baskıya karşı koymak için çıkarlarını ilerletmek ya da algılanan geçmiş suçlar nedeniyle cezalandırmak için genellikle çeşitli demografileri hedef alır. Genel olarak, sosyal adalet dikkatinin hedefi olan demografik özellikler arasında şunlar yer alır: Irk, etnisite ve milliyet; cinsiyet ve cinsel yönelim; yaş; dini grup.

Refah, sağlık, adalet, ayrıcalık ve ekonomik statü alanlarında gruplar arasında eşitliği teşvik etmek veya güç ve statüyü yeniden dağıtmak için farklı sosyal adalet sağlama girişimleri mevcut olabilir. Ekonomik açıdan sosyal adalet, çoğunlukla, zenginliği, geliri veya ekonomik fırsatları ayrıcalıklı gruplardan ayrıcalıksız gruplara doğru yeniden dağıtma çabaları anlamına gelir.

Hükumet düzeyinde, sosyal adalet girişimleri çeşitli farklı program türleri aracılığıyla takip edilebilir. Bunlar arasında zenginlik ve gelirin doğrudan yeniden dağıtılması; istihdamda korunan yasal statü, devlet sübvansiyonları ve dezavantajlı gruplar için diğer alanlar; veya kamulaştırma, toplu cezalandırma ve tasfiye dahil olmak üzere ayrıcalıklı gruplara karşı yasallaştırılmış ayrımcılık yer alır.

Kaynak: https://www.investopedia.com/terms/s/social-justice.asp

Turkau Çeviriler

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu