Biyolojik Silah Nedir?

Biyolojik silahlar, insanlarda, hayvanlarda veya bitkilerde hastalığa ve ölüme neden olmak için kasıtlı olarak üretilen ve salınan virüs, bakteri, mantar veya diğer toksinler gibi mikroorganizmalardır.

Biyolojik silah veya kısaca biyo-silah, silah haline dönüştürülebilen ve savaş sırasında diğer insanlara karşı konuşlandırılabilen bir virüs, (veya protozoan, bakteri, parazit veya mantarı) ifade eder. Kendi kendini kopyalayan toksinler ve patojenler de, yıkıcı etkileri olan biyo-silahlara dönüştürülebilir. Bugüne kadar, zaten silahlandırılmış ya da bir biyo-silaha dönüşme potansiyeline sahip olan yaklaşık 1200 çeşit biyo-ajan bulunmaktadır.

İstatistiklere göre 20. yüzyılda 500 milyondan fazla insan bulaşıcı hastalıklardan öldü ve çoğu biyo-silahlara bağlandı.

Biyolojik Silah Kısa Tarihçesi, Tanımı, Örnekleri

İnsan, medeniyetin doğuşundan bu yana, yalnızca bireysel düşmanlara karşı değil, aynı zamanda ordulara karşı da suikast amaçlı zehir kullanmıştır. Bununla birlikte, Louis Pasteur ve Robert Koch tarafından mikrobiyolojinin temeli, biyolojik silahlarla ilgilenenler için yeni bir perspektif sundu, çünkü biyo-ajanların rasyonel bir temelde seçilmesine ve tasarlanmasına izin verdi.

Bu tehlikeler çok geçmeden fark edildi ve 1874’te Brüksel’de ve 1899’da Lahey’de zehirli silahların kullanımını yasaklayan iki uluslararası bildirgeyle neticelendi. Bununla birlikte sonraki anlaşmalar da iyi niyetle yapılmış olsalar da, hiçbir kontrol aracı ve mekanizması içermediler ve bu nedenle ilgili tarafların biyolojik silah geliştirmesini ve kullanmasını engelleyemediler.

Tarihte devlet destekli biyo-savaş programlarının yanı sıra, bireyler ve sivil gruplar da potansiyel olarak tehlikeli mikroorganizmalara erişim sağlamıştır ve bazıları bunları kullanmıştır. Birkaç örnek, hepatit, paraziter enfeksiyonlar, şiddetli ishal ve gastroenteritin yayılmasını içerir. Bu örnekler, organize grupların veya yeterli kararlılığa sahip bireylerin tehlikeli biyolojik ajanlar elde edebileceğini açıkça ortaya koymuştur.

Biyolojik Savaş Nedir?

Biyolojik savaş, hastalığın insanlar, hayvanlar ve bitkiler arasında kasıtlı olarak yayılmasıdır. Biyolojik silahlar, saldırgandan kendini savunmaya hazır olmayan, düşmanlık amaçlı bir ortama, bir dağıtım mekanizması ile birlikte bir bakteri veya virüs sokar. Sonuç olarak, bu “biyolojik silah olan ajan”, bitkileri, et-süt amaçlı beslenilen hayvanları, evcil hayvanları ve insanları öldürmede çok etkili olabilir.

Bir nükleer silah programının maliyetiyle karşılaştırıldığında biyolojik silahlar son derece ucuzdur. 1 gram toksinin 10 milyon insanı öldürebileceği tahmin edilmektedir. Saflaştırılmış bir botulinum toksini formu, kimyasal bir sinir ajanı olan sarinden yaklaşık 3 milyon kat daha güçlüdür. Bir karşılaştırma olarak, botulinum toksini ile dolu bir SCUD füzesi, 3700 km2‘lik bir alanı etkileyebilir, bu alan sarinden etkilenebilecek olandan 16 kat daha büyük bir alandır.

Biyo-Terörizm Nedir?

Şarbon, botulinum toksini ve veba gibi biyolojik ajanlar, içerilmesi zor olmakla birlikte kısa sürede çok sayıda ölüme neden olan zor bir halk sağlığı sorunu oluşturabilir. Biyoterörizm saldırıları, örneğin biyolojik ajanlar olarak Ebola veya Lassa virüsleri kullanılmışsa, salgına neden olabilir.

Biyolojik silahlar, kimyasal, nükleer ve radyolojik silahları da içeren kitle imha silahları olarak adlandırılan daha büyük bir silah sınıfının bir alt kümesidir. Biyolojik ajanların kullanımı ciddi bir sorundur ve bu ajanların biyoterörist saldırılarda kullanılması riski her geçen gün artmaktadır.

Kaynakça

  • https://www.worldatlas.com/articles/what-are-bioweapons.html
  • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1326439/
  • http://www.reachingcriticalwill.org/resources/fact-sheets/critical-issues/4579-biological-weapons
  • https://www.who.int/health-topics/biological-weapons

Turkau Araştırma

Türk Aydınlanma ve Uygarlık Araştırmaları

Bir Yorum

  1. Özetle biyolojik silahlar, mikroorganizmalar, toksinler veya genetik materyaller gibi biyolojik ajanlar kullanılarak oluşturulan veya modifiye edilen silahlardır. Bu tür silahlar, hastalıklara neden olan patojenleri, öldürücü toksinleri veya genetik malzemeleri kullanarak hedefteki insanları, hayvanları veya bitkileri etkileyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu