Fiziki Sermaye Nedir?

Fiziki sermaye, toprak ve emek dışındaki üretim faktörlerinden birini oluşturur, bir kuruluşun sahip olduğu ve kullandığı bina, makine ve araçlar gibi varlıkları ifade eder. Varlıklar sabit sermayeyi oluşturur, yani üretim sürecinde tüketilmedikleri anlamına gelir.

Fiziki Sermaye Örnekleri

Fiziksel sermaye örnekleri, bir üretim sürecini kolaylaştıran araçları ve varlıkları içerir. Otomotiv endüstrisinde, bir arabanın çeşitli kısımlarını birleştiren kaynak ekipmanı fiziksel sermayenin bir parçasıdır. Kullanılan diğer varlıklar, üretim sürecine dolaylı olarak katkıda bulunan bilgisayarlar ve yazıcıları içerir. Şirketler fiziksel sermayeye erkenden, hatta ilk siparişlerini almadan önce yatırım yapmak zorundadır. Bir imalat şirketi araziye yatırım yapmalı, bir fabrika inşa etmeli, tesis ve makine satın almalı ve malların ilk partisini yapmak amacıyla montaj hatları inşa etmelidir. Fiziksel sermaye, büyük bir yatırım gerektirir. Dolayısıyla, yoğun yatırımlarla kurulan endüstrilerin giriş engelleri olabilir. Yeni bir şirket, fiziksel sermayeye yoğun bir şekilde yatırım yapma kabiliyetine sahip olmadığı sürece sektöre giremeyecektir. Örneğin, gelişmemiş bir ülkede telekom endüstrisinde büyümek, telekom kulelerine büyük yatırım gerektirir.

Fiziksel sermaye genellikle likit değildir. Üretim tesisi parçalanamaz ve satılamaz. Bazı tesisler yalnızca belirli ürünler için tasarlanmıştır. Varsa, tüm teşebbüsün satışı yapılmalıdır. Fiziki sermaye amortismana tabidir. Bir kuruluş, varlıklar üzerinden amortisman uygulayabilir.

Fiziki Sermaye Kavramı İle İlgili Notlar

  • Fiziki sermaye, ekonomide bir üretim faktörüdür. Mal ve hizmet üretmek için birlikte kullanılabilen üç temel yapı taşından biridir (arazi ve işgücü ile birlikte).
  • Fiziksel sermaye, sermayenin bir alt kümesidir ve diğer alt kümeler arasında finansal sermaye (para), beşeri sermaye, sosyal sermaye ve bilgi sermayesi bulunur. Bununla birlikte, sermayeyi bu şekilde alt bölümlere ayırmak, fiziksel sermayeyi homojen bir öz haline getirmez ve hem tanımı hem de ölçümü sorunlu olmaya devam etmektedir.
  • Fiziksel sermaye kapsamı, üretim envanterine yardımcı olan ve destekleyen maddi insan yapımı malları temsil eder, nakit, ekipman veya gayrimenkul, fiziksel sermaye örnekleridir. Sermaye, mal ve hizmet üretmek için kullanılan ekipman ve yapılardır. Fiziksel sermaye, üretim sürecine yardımcı olan insan yapımı mallardan (veya üretim sürecine girdilerden) oluşur. Gayrimenkul, ekipman ve envanter fiziksel sermaye örnekleridir.
  • Ekonomik teoriye dayalı fiziksel sermaye, aynı zamanda girdi üretim fonksiyonu olarak da kabul edilen, üretimin üç temel faktöründen birini temsil eder. Diğerleri doğal kaynaklar (toprak dahil) ve emektir. “Fiziksel” kelimesi, çoğu zaman fiziki sermayeyi beşeri sermaye ve finansal sermayeden ayırt etmek için kullanılır.

Kaynaklar

  • https://cleartax.in/g/terms/physical-capital
  • MANKIW, Gregory N., TAYLOR, Mark P., Economics, 2015,03,P. 2, ISBN 978-1-4080-9379-5
  • https://www.investopedia.com/ask/answers/062616/human-capital-vs-physical-capital-what-difference.asp
  • https://www.investopedia.com/terms/p/physical-capital.asp
  • https://www.britannica.com/topic/physical-capital

Selin Ulusoy

İÜ İktisat

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer İçerikler:

Başa dön tuşu