Yenilenebilir Enerji Nedir? Önemi ve Geleceği (ABD Örneği)

Yenilenebilir enerji nedir? Neden ihtiyaç duyarız? ABD perspektifiyle yenilenebilir enerjinin faydaları ve geleceği hakkında öngörüler. [Yazar: Hobart M. King]

Yenilenebilir enerji, gelecekte üretilebilme yeteneklerine zarar vermeden bugün üretilebilen ve sürekli tükenmeyen bir kaynaktan üretilen enerjidir. Güneş ışığı, rüzgar, akan su, jeotermal ısı ve bitkiler yenilenebilir enerji kaynaklarına örnektir. Son on yılda, yenilenebilir enerji kullanımı insanlar, sanayi kolları ve devletler/hükümetler için daha önemli hale gelmeye başlamıştır. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları “yenilenebilirdir”, yıllar geçtikçe ucuzlamaktadır ve daha yumuşak bir çevresel etkiye sahipler.

ABD’de Yenilenebilir Enerji Kullanımının Tarihî Gelişimi

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iki önemli yenilenebilir enerji kaynağı daima odun ve su gücü olmuştur. Hayvan gücü de önemli bir erken yenilenebilir enerji kaynağı olarak düşünülebilir. Bunlar, 1700’lerin ortalarında kömür madenciliği başlayıp petrol ve gaz sondajları 1800’lerin ortalarında başlayana kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen enerjinin neredeyse tamamını oluşturuyordu. Fosil yakıtların üretimi ticarileşince, ağaç ve su yavaş yavaş birincil yakıt olarak değiştirildi. Fosil yakıtlardan bir ev veya bir fabrikanın enerji ihtiyacını ahşaptan veya sudan sağlamak daha ucuz ve daha uygun hale geldi. Fosil yakıtlar yeni birincil yakıtlar oldu. Bugün – 100 yıldan fazla bir süre sonra – hâlâ bu baskın konumdalar.

Yenilenebilir Enerji Kullanımı Neden Artıyor?

Fosil yakıtlar, ABD’nin sanayileşmesine izin verdi. Kömür, petrol ve gaz birikintilerinden uzak bölgelerde, su, odun ve bazen rüzgâr güç sağlamaya devam etti. 1970’den beri yenilenebilir enerji kaynakları ABD’deki enerji tüketiminin sadece %5 ila %7’sini sağladı. Ancak, son on yılda, yenilenebilir enerji daha fazla dikkat çekmiştir. Bu artan ilginin nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

  • Yüksek Fosil Yakıt Enerji Fiyatları: Petrol, doğal gaz ve kömür fiyatları istikrarlı bir şekilde yükseliyor ve fosil yakıt fiyatları değişken ve tahmin edilemez olabilir. Yenilenebilir enerji tarihsel olarak daha pahalı olmasına rağmen, fosil yakıt fiyatları arttıkça maliyet farkı azalır.
  • Fosil Yakıt Kaynakları Tükeniyor: 1700’lerin ortalarında kömür madenciliği başladığında, ilk sömürülenler yüzeye yakın olan kömürlerdir. Zamanla, en kolay mayın ve en kaliteli kömürler çabucak çıkarılmıştır. Bugün kalan, genellikle daha düşük bir kaliteye sahiptir. Petrol ve gaz aramaları da, hızla en büyük, en sığ yatakları bulmuştur. Bugünkü keşif hedefleri genellikle daha küçük, daha derin ve okyanus veya Kuzey Kutbu gibi zorlu ortamlarda yer almaktadır.
  • İklim Değişikliği: Petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıtlar, dünyanın derinliklerine gömülmüş zengin karbon birikintileridir. Orada yavaş yavaş yüz milyonlarca yıl birikti. Fosil yakıtlar yakıldığında, karbonları küresel ısınma ve iklim değişikliğine katkıda bulunan bir sera gazı olan karbondioksit şeklinde atmosfere geri gönderilir. Yaklaşık iki yüz yıl içinde, insanlar Dünya’nın fosil yakıt kaynağının önemli bir bölümünü yaktılar; bu da onu fosil yakıtları oluşturmak için çıkarıldığından neredeyse milyon kat daha hızlı bir şekilde atmosfere yolladılar.
  • Yenilenebilir Enerjiye Devlet Desteği: Günümüzde dünya çapındaki devletler, fosil yakıtları yakmanın, dünyadaki atmosferi hızla değiştirmekte olduğu gerçeğini kabul ederek, pek çok istenmeyen etkiye sahip iklim değişikliğine yol açmaktadır. Karbondioksitin çevreye salınmasını yavaşlatmak amacıyla, hükümetler hibeler, vergi teşvikleri ve yenilenebilir enerji gelişimini desteklemek için tasarlanmış diğer programlar sunmaktadır.
  • Teknolojik Gelişmeler ve Düşük Maliyetler: Fosil yakıt fiyatları yükselirken, güneş panelleri, jeotermal sistemler, rüzgar türbinleri ve diğer yenilenebilir enerji ekipmanlarının imalat maliyeti düşüyor. Yenilenebilir enerji maliyeti hala yüksek olsa da, fiyat eğilimi olumlu yönde değişmektedir. Devlet desteğinin büyük bir fark yaratabildiği durum budur.
  • Ticarileşme ve Altyapı: Daha fazla yenilenebilir enerji projesi tamamlandığında, binalara, araçlara ve birincil enerji kaynaklarına sorunsuz bir şekilde entegre olma yetenekleri artmaktadır. Seri üretim, fiyatları düşürür ve artan bir benimseme oranı, güvenilir ekipman, parça ve servis uzmanlığının kullanılabilirliğini arttırır.

Yukarıdakilerin tümü, yenilenebilir enerji patlamasının kenarında olduğumuzu öne sürse de, yenilenebilir enerjiyi kendi kendine başlatacak ve sürdürecek hale getirmek için hala önemli fiyat noktalarından ve pazar girişimlerinden geçilmemiştir. 

Yenilenebilir Enerjide Son Gelişmeler

Yenilenebilir enerji şu anda Amerika Birleşik Devletleri enerji tüketiminin yaklaşık %8,20’sini oluşturuyor. Bunların çoğu biyokütle ve hidroelektrik kaynaklarından geliyor. 1995’ten bu yana yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji miktarı %15,9 artmıştır. Amerika Birleşik Devletleri, 2025 yılına kadar yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjisinin %25’ine sahip olmayı umuyorsa, muazzam bir tetikleyici sebebe ihtiyaç olacaktır. 1995’ten bu yana en hızlı büyüyen yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar enerjisi olmuştur. Rüzgar gücünün uygulanması %2000’in üzerinde bir artışla patladı. Bu olağanüstü bir büyüme olmasına rağmen, rüzgar ülkenin enerji arzının %3/4’ünden daha azına katkıda bulunuyor.

Güneş enerjisinden yararlanma oranları 1995’ten bu yana %55’in üzerinde büyümüştür ve güneş panellerinin kilowatt başına fiyatlarındaki hızlı düşüş gelecekteki büyümeyi desteklemelidir. Jeotermal enerjiden istafe etmek oranı yaklaşık olarak %27 büyüdü. Yeni teknolojiler ve daha yüksek fosil yakıt fiyatları şimdi jeotermal alan ısıtma projelerini fosil yakıt birimleri ile maliyet açısından rekabetçi kılmaktadır.

Yenilenebilir Enerjinin Geleceği

Yenilenebilir enerjinin geleceği çok parlaktır. Birim başına maliyet düşüyor. Bunları binalara, araçlara ve birincil enerji kaynaklarına sorunsuzca entegre etme yöntemleri iyileşmektedir. İklim değişikliği korkuları, hükümetleri teşvikler, vergi indirimi ve diğer teşviklerle yenilenebilir enerji projelerini desteklemeye teşvik ediyor. Yenilenebilir enerji projeleri neredeyse her zaman ABD’nin daha fazla enerji bağımsızlığı kazanmasına yardımcı olmaktadır. Bunun nedeni, yenilenebilir enerji projelerinin genellikle enerjinin tüketileceği yere yakın yerleştirilmiş olmasıdır. Bu onların çevresel etkilerini azaltır, maliyetleri azaltır ve hükümetlere dışa bağımlılığı azaltmak için teşvikler verir.

ABD’de Yeni Yenilenebilir Projelere Dair

Yenilenebilir enerji projeleri için fırsatlar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bölgelerde mevcuttur. Jeotermal ısı pompaları, toprak ve yerel gelişme koşullarının uygun olduğu ABD’deki hemen hemen her yerde ekonomik olarak anlamlı olabilir. Amerika Birleşik Devletleri özellikle rüzgar, hidro, güneş ve jeotermal projeler için yüksek potansiyele sahip geniş alanlarla doludur. Yenilenebilir enerjinin kullanımı, teknolojileri fosil yakıtlarla daha verimli ve maliyet açısından rekabetçi hale geldikçe, önümüzdeki on yılda hızla artmalıdır. Maliyetler, iklim koruma hedefleri ve enerji bağımsızlığının idealleri onların başarılı olmasına yardımcı olacaktır.

Hobart M. King


Kaynak: https://geology.com/articles/renewable-energy-trends/

Turkau Çeviri

Turkau.com çeviri hesabıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu
Kapalı